Beelzebub

Beelzebub

Tên khác: Vua Quỷ
Tác giả: Tamura Ryuuhei
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: MTO, Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 16/07/2016

Vào một ngày, quỷ vương bảo rằng “Từ ngày mai ta sẽ tiêu diệt loài người”. Nhưng rồi vì một vài lí do, ông ta quyết định chuyển giao việc này lại cho con trai mới sinh chưa được bao lâu của mình – Beelzebub. Và thế là Beelzebub được đưa đến thế giới loài người để nuôi dạy trưởng thành, rồi sau này chính cậu sẽ phụng mệnh tiêu diệt loài người. Để nuôi dưỡng Beelzebub lớn mạnh lên cần một người mạnh mẽ làm cha/mẹ cho cậu bé. Và nhân vật chính của truyện – Oga Tatsumi đã được chọn bởi sức mạnh đáng sợ của cậu.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Beelzebub – Chap 240 HẾT15/07/2016
2 Beelzebub – Chap 239 15/07/2016
3 Beelzebub – Chap 238 15/07/2016
4 Beelzebub – Chap 237 15/07/2016
5 Beelzebub – Chap 236 15/07/2016
6 Beelzebub – Chap 235 15/07/2016
7 Beelzebub – Chap 234 15/07/2016
8 Beelzebub – Chap 233 15/07/2016
9 Beelzebub – Chap 232 15/07/2016
10 Beelzebub – Chap 231 15/07/2016
11 Beelzebub – Chap 230 15/07/2016
12 Beelzebub – Chap 229 15/07/2016
13 Beelzebub – Chap 228 15/07/2016
14 Beelzebub – Chap 227 15/07/2016
15 Beelzebub – Chap 226 15/07/2016
16 Beelzebub – Chap 225 15/07/2016
17 Beelzebub – Chap 224 15/07/2016
18 Beelzebub – Chap 223 15/07/2016
19 Beelzebub – Chap 222 15/07/2016
20 Beelzebub – Chap 221 15/07/2016
21 Beelzebub – Chap 220 15/07/2016
22 Beelzebub – Chap 219 15/07/2016
23 Beelzebub – Chap 218 15/07/2016
24 Beelzebub – Chap 217 15/07/2016
25 Beelzebub – Chap 216 15/07/2016
26 Beelzebub – Chap 215 15/07/2016
27 Beelzebub – Chap 214 15/07/2016
28 Beelzebub – Chap 213 15/07/2016
29 Beelzebub – Chap 212 15/07/2016
30 Beelzebub – Chap 211 15/07/2016
31 Beelzebub – Chap 210 15/07/2016
32 Beelzebub – Chap 209 15/07/2016
33 Beelzebub – Chap 208 15/07/2016
34 Beelzebub – Chap 207 15/07/2016
35 Beelzebub – Chap 206 15/07/2016
36 Beelzebub – Chap 205 15/07/2016
37 Beelzebub – Chap 204 15/07/2016
38 Beelzebub – Chap 203 15/07/2016
39 Beelzebub – Chap 202 15/07/2016
40 Beelzebub – Chap 201 15/07/2016
41 Beelzebub – Chap 200 15/07/2016
42 Beelzebub – Chap 199 15/07/2016
43 Beelzebub – Chap 198 15/07/2016
44 Beelzebub – Chap 197 15/07/2016
45 Beelzebub – Chap 196 15/07/2016
46 Beelzebub – Chap 195 15/07/2016
47 Beelzebub – Chap 194 15/07/2016
48 Beelzebub – Chap 193 15/07/2016
49 Beelzebub – Chap 192 15/07/2016
50 Beelzebub – Chap 191 15/07/2016
51 Beelzebub – Chap 190 15/07/2016
52 Beelzebub – Chap 189 15/07/2016
53 Beelzebub – Chap 188 15/07/2016
54 Beelzebub – Chap 187 15/07/2016
55 Beelzebub – Chap 186 15/07/2016
56 Beelzebub – Chap 185 15/07/2016
57 Beelzebub – Chap 184 15/07/2016
58 Beelzebub – Chap 183 15/07/2016
59 Beelzebub – Chap 182 15/07/2016
60 Beelzebub – Chap 181 15/07/2016
61 Beelzebub – Chap 180 15/07/2016
62 Beelzebub – Chap 179 15/07/2016
63 Beelzebub – Chap 178 15/07/2016
64 Beelzebub – Chap 177 15/07/2016
65 Beelzebub – Chap 176 15/07/2016
66 Beelzebub – Chap 175 15/07/2016
67 Beelzebub – Chap 174 15/07/2016
68 Beelzebub – Chap 173 15/07/2016
69 Beelzebub – Chap 172 15/07/2016
70 Beelzebub – Chap 171 15/07/2016
71 Beelzebub – Chap 170 15/07/2016
72 Beelzebub – Chap 169 15/07/2016
73 Beelzebub – Chap 168 15/07/2016
74 Beelzebub – Chap 167 15/07/2016
75 Beelzebub – Chap 166 15/07/2016
76 Beelzebub – Chap 165 15/07/2016
77 Beelzebub – Chap 164 15/07/2016
78 Beelzebub – Chap 163 15/07/2016
79 Beelzebub – Chap 162 15/07/2016
80 Beelzebub – Chap 161 15/07/2016
81 Beelzebub – Chap 160 15/07/2016
82 Beelzebub – Chap 159 15/07/2016
83 Beelzebub – Chap 158 15/07/2016
84 Beelzebub – Chap 157 15/07/2016
85 Beelzebub – Chap 156 15/07/2016
86 Beelzebub – Chap 155 15/07/2016
87 Beelzebub – Chap 154 15/07/2016
88 Beelzebub – Chap 153 15/07/2016
89 Beelzebub – Chap 152 15/07/2016
90 Beelzebub – Chap 151 15/07/2016
91 Beelzebub – Chap 150 15/07/2016
92 Beelzebub – Chap 149 15/07/2016
93 Beelzebub – Chap 148 15/07/2016
94 Beelzebub – Chap 147 15/07/2016
95 Beelzebub – Chap 146 15/07/2016
96 Beelzebub – Chap 145 15/07/2016
97 Beelzebub – Chap 144 15/07/2016
98 Beelzebub – Chap 143 15/07/2016
99 Beelzebub – Chap 142 15/07/2016
100 Beelzebub – Chap 141 15/07/2016
101 Beelzebub – Chap 140 15/07/2016
102 Beelzebub – Chap 139 15/07/2016
103 Beelzebub – Chap 138 15/07/2016
104 Beelzebub – Chap 137 15/07/2016
105 Beelzebub – Chap 136 15/07/2016
106 Beelzebub – Chap 135 15/07/2016
107 Beelzebub – Chap 134 15/07/2016
108 Beelzebub – Chap 133 15/07/2016
109 Beelzebub – Chap 132 15/07/2016
110 Beelzebub – Chap 131 15/07/2016
111 Beelzebub – Chap 130 15/07/2016
112 Beelzebub – Chap 129 15/07/2016
113 Beelzebub – Chap 128 15/07/2016
114 Beelzebub – Chap 127 15/07/2016
115 Beelzebub – Chap 126 15/07/2016
116 Beelzebub – Chap 125 15/07/2016
117 Beelzebub – Chap 124 15/07/2016
118 Beelzebub – Chap 123 15/07/2016
119 Beelzebub – Chap 122 15/07/2016
120 Beelzebub – Chap 121 15/07/2016
121 Beelzebub – Chap 120 15/07/2016
122 Beelzebub – Chap 119 15/07/2016
123 Beelzebub – Chap 118 15/07/2016
124 Beelzebub – Chap 117 15/07/2016
125 Beelzebub – Chap 116 15/07/2016
126 Beelzebub – Chap 115 15/07/2016
127 Beelzebub – Chap 114 15/07/2016
128 Beelzebub – Chap 113 15/07/2016
129 Beelzebub – Chap 112 15/07/2016
130 Beelzebub – Chap 111 15/07/2016
131 Beelzebub – Chap 110 15/07/2016
132 Beelzebub – Chap 109 15/07/2016
133 Beelzebub – Chap 108 15/07/2016
134 Beelzebub – Chap 107 15/07/2016
135 Beelzebub – Chap 106 15/07/2016
136 Beelzebub – Chap 105 15/07/2016
137 Beelzebub – Chap 104 15/07/2016
138 Beelzebub – Chap 103 15/07/2016
139 Beelzebub – Chap 102 15/07/2016
140 Beelzebub – Chap 101 15/07/2016
141 Beelzebub – Chap 100 15/07/2016
142 Beelzebub – Chap 99 15/07/2016
143 Beelzebub – Chap 98 15/07/2016
144 Beelzebub – Chap 97 15/07/2016
145 Beelzebub – Chap 96 15/07/2016
146 Beelzebub – Chap 95 15/07/2016
147 Beelzebub – Chap 94 15/07/2016
148 Beelzebub – Chap 93 15/07/2016
149 Beelzebub – Chap 92 15/07/2016
150 Beelzebub – Chap 91 15/07/2016
151 Beelzebub – Chap 90 15/07/2016
152 Beelzebub – Chap 89 15/07/2016
153 Beelzebub – Chap 88 15/07/2016
154 Beelzebub – Chap 87 15/07/2016
155 Beelzebub – Chap 86 15/07/2016
156 Beelzebub – Chap 85 15/07/2016
157 Beelzebub – Chap 84 15/07/2016
158 Beelzebub – Chap 83 15/07/2016
159 Beelzebub – Chap 82 15/07/2016
160 Beelzebub – Chap 81 15/07/2016
161 Beelzebub – Chap 80 15/07/2016
162 Beelzebub – Chap 79 15/07/2016
163 Beelzebub – Chap 78 15/07/2016
164 Beelzebub – Chap 77 15/07/2016
165 Beelzebub – Chap 76 15/07/2016
166 Beelzebub – Chap 75 15/07/2016
167 Beelzebub – Chap 74 15/07/2016
168 Beelzebub – Chap 73 15/07/2016
169 Beelzebub – Chap 72 15/07/2016
170 Beelzebub – Chap 71 15/07/2016
171 Beelzebub – Chap 70 15/07/2016
172 Beelzebub – Chap 69 15/07/2016
173 Beelzebub – Chap 68 15/07/2016
174 Beelzebub – Chap 67 15/07/2016
175 Beelzebub – Chap 66 15/07/2016
176 Beelzebub – Chap 65 15/07/2016
177 Beelzebub – Chap 64 15/07/2016
178 Beelzebub – Chap 63 15/07/2016
179 Beelzebub – Chap 62 15/07/2016
180 Beelzebub – Chap 61 15/07/2016
181 Beelzebub – Chap 60 15/07/2016
182 Beelzebub – Chap 59 15/07/2016
183 Beelzebub – Chap 58 15/07/2016
184 Beelzebub – Chap 57 15/07/2016
185 Beelzebub – Chap 56 15/07/2016
186 Beelzebub – Chap 55 15/07/2016
187 Beelzebub – Chap 54 15/07/2016
188 Beelzebub – Chap 53 15/07/2016
189 Beelzebub – Chap 52 15/07/2016
190 Beelzebub – Chap 51 15/07/2016
191 Beelzebub – Chap 50 15/07/2016
192 Beelzebub – Chap 49 15/07/2016
193 Beelzebub – Chap 48 15/07/2016
194 Beelzebub – Chap 47 15/07/2016
195 Beelzebub – Chap 46 15/07/2016
196 Beelzebub – Chap 45 15/07/2016
197 Beelzebub – Chap 44 15/07/2016
198 Beelzebub – Chap 43 15/07/2016
199 Beelzebub – Chap 42 15/07/2016
200 Beelzebub – Chap 41 15/07/2016
201 Beelzebub – Chap 40 15/07/2016
202 Beelzebub – Chap 39 15/07/2016
203 Beelzebub – Chap 38 15/07/2016
204 Beelzebub – Chap 37 15/07/2016
205 Beelzebub – Chap 36 15/07/2016
206 Beelzebub – Chap 35 15/07/2016
207 Beelzebub – Chap 34 15/07/2016
208 Beelzebub – Chap 33 15/07/2016
209 Beelzebub – Chap 32 15/07/2016
210 Beelzebub – Chap 31 15/07/2016
211 Beelzebub – Chap 30 15/07/2016
212 Beelzebub – Chap 29 15/07/2016
213 Beelzebub – Chap 28 15/07/2016
214 Beelzebub – Chap 27 15/07/2016
215 Beelzebub – Chap 26 15/07/2016
216 Beelzebub – Chap 25 15/07/2016
217 Beelzebub – Chap 24 15/07/2016
218 Beelzebub – Chap 23 15/07/2016
219 Beelzebub – Chap 22 15/07/2016
220 Beelzebub – Chap 21 15/07/2016
221 Beelzebub – Chap 20 15/07/2016
222 Beelzebub – Chap 19 15/07/2016
223 Beelzebub – Chap 18 15/07/2016
224 Beelzebub – Chap 17 15/07/2016
225 Beelzebub – Chap 16 15/07/2016
226 Beelzebub – Chap 15 15/07/2016
227 Beelzebub – Chap 14 15/07/2016
228 Beelzebub – Chap 13 15/07/2016
229 Beelzebub – Chap 12 15/07/2016
230 Beelzebub – Chap 11 15/07/2016
231 Beelzebub – Chap 10 15/07/2016
232 Beelzebub – Chap 9 15/07/2016
233 Beelzebub – Chap 8 15/07/2016
234 Beelzebub – Chap 7 15/07/2016
235 Beelzebub – Chap 6 15/07/2016
236 Beelzebub – Chap 5 15/07/2016
237 Beelzebub – Chap 4 15/07/2016
238 Beelzebub – Chap 3 15/07/2016
239 Beelzebub – Chap 2 15/07/2016
240 Beelzebub – Chap 1 15/07/2016

Truyện Liên Quan

Hive

Kim Gyu Sam

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su

Gintama

Hideaki Sorachi

Kingdom

Hara Yasuhisa

Nữ Hoàng Ai Cập

Chieko Hosokawa, Fumin

Hiệp Khách Giang Hồ

Yang Jae Hyun, JEON Geuk-jin