Bỉ Chi Thiên Niên

Bỉ Chi Thiên Niên

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Thu Diệp
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Ngôn Phong
Ngày thêm: 08/07/2016

Bỉ Chi Thiên Niên nói về cô nữ sinh cao trung bình thường tên Sở Thiên Tinh, một ngày nọ phát minh của ba cô đó là cổ máy thời quang xảy ra lỗi, làm cô xuyên không trở về thời đại Tống Triều Tống Nhân Tông, không may lại rơi vào trong cung đúng lúc gặp công chúa Triệu Vấn Nhạn đang chạy trốn khỏi cung, Thiên Tinh bị xem là thích khách và bị bắt lại. Thiên Tinh làm sao có thể giải thoát cho mình đây?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 39 06/09/2017
2 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 38 03/09/2017
3 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 37 31/08/2017
4 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 36 24/08/2017
5 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 35 23/08/2017
6 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 34 17/08/2017
7 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 33 16/08/2017
8 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 32 01/08/2017
9 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 31 01/08/2017
10 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 30 31/07/2017
11 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 29 22/07/2017
12 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 28 22/07/2017
13 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 27 22/07/2017
14 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 26 22/07/2017
15 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 25 20/07/2017
16 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 24 20/07/2017
17 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 23 20/07/2017
18 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 22 16/07/2017
19 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 21 14/07/2017
20 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 20 10/07/2017
21 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 19 04/07/2017
22 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 18 04/07/2017
23 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 17 02/07/2017
24 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 16 23/06/2017
25 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 15 22/06/2017
26 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 14 18/06/2017
27 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 13 17/06/2017
28 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 12 04/06/2017
29 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 11 04/06/2017
30 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 10 04/06/2017
31 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 9 04/06/2017
32 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 8 04/06/2017
33 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 7 01/06/2017
34 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 6 31/05/2017
35 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 5 31/05/2017
36 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 4 07/07/2016
37 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 3 07/07/2016
38 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 2.2 07/07/2016
39 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 2.1 07/07/2016
40 Bỉ Chi Thiên Niên – Chap 1 07/07/2016