Binh Giả Quỷ Đạo Dã

Binh Giả Quỷ Đạo Dã

Tên khác: Không có
Tác giả: Đồng Diệc Danh
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 09/07/2016

Tướng thinh ngã kế, dụng chi tất thắng, lưu chi; tướng bất thinh ngã kế, dụng chi tất bại, khứ chi! – Binh Pháp Tôn Tử.