Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết

Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết

Tên khác: Không có
Tác giả: Nghiên Thất
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Tuổi Thơ Dữ Dội
Ngày thêm: 24/11/2016

Bộ truyện tranh “Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết “ dựa theo bộ tiểu thuyết cùng tên. Năm BL9527, một chiếc rương đông lạnh đã từng trôi dạt hơn vạn năm trong vũ trụ trôi dạt vào hành tinh của Huyết tộc và bắt đầu tan rã. Đáng kinh ngạc là bên trong là một cô gái khỏe mạnh hồng hào. Trưởng lão Huyết tộc lật tung cuốn từ điển sinh vật học vũ trụ, cuối cùng khẳng đinh sinh vật này sống sót từ năm 2012 trong thảm họa phá hủy một hành tinh màu xanh tên là Trái Đất.Thật không may là đây là sinh vật cuối cùng. Càng không may hơn là sinh vật này có mùi rất hấp dẫn. [ Cô gái loài người có vẻ rất ngon] Cao Đại Bàn %2B Huyết tộc [ Thèm nhỏ dãi ba thước lúc nào cũng chuẩn bị cắn ] = mỗi ngày diễn ra một đống chuyện hỗn loạn.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 56 23/11/2016
2 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 55 23/11/2016
3 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 54 23/11/2016
4 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 53 23/11/2016
5 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 52 23/11/2016
6 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 51 23/11/2016
7 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 50 23/11/2016
8 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 49 23/11/2016
9 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 48 23/11/2016
10 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 47 23/11/2016
11 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 46 23/11/2016
12 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 45 23/11/2016
13 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 44 23/11/2016
14 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 43 23/11/2016
15 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 42 23/11/2016
16 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 41 23/11/2016
17 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 40 23/11/2016
18 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 39 23/11/2016
19 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 38 23/11/2016
20 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 37 23/11/2016
21 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 36 23/11/2016
22 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 35 23/11/2016
23 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 34 23/11/2016
24 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 33 23/11/2016
25 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 32 23/11/2016
26 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 31 23/11/2016
27 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 30 23/11/2016
28 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 29 23/11/2016
29 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 28 23/11/2016
30 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 27 23/11/2016
31 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 26 23/11/2016
32 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 25 23/11/2016
33 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 24 23/11/2016
34 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 23 23/11/2016
35 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 22 23/11/2016
36 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 21 23/11/2016
37 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 20 23/11/2016
38 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 19 23/11/2016
39 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 18 23/11/2016
40 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 17 23/11/2016
41 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 16 23/11/2016
42 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 15 23/11/2016
43 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 14 23/11/2016
44 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 13 23/11/2016
45 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 12 23/11/2016
46 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 11 23/11/2016
47 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 10 23/11/2016
48 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 9 23/11/2016
49 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 8 23/11/2016
50 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 7 23/11/2016
51 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 6 23/11/2016
52 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 5 23/11/2016
53 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 4 23/11/2016
54 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 3 23/11/2016
55 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 2 23/11/2016
56 Bloodxblood – Huyết Tộc Truyền Thuyết – Chap 1 23/11/2016