Bồng Sơn Viễn

Bồng Sơn Viễn

Tên khác: Không có
Tác giả: Rosa(比格熊)+南梵(野生组
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Bỉ Ngạn Lầu
Ngày thêm: 15/04/2017

Thầy chiêm tinh từ hiện đại trùng sinh về cổ đại, vốn là muốn tránh xa thị phi, yên tĩnh làm một mỹ nam tử, nào ngờ lại vì một trong tứ đại chí bảo “Ngọc Càn Khôn”, mà rơi vào bể tắm của tuyệt thế mỹ nam… Là tự ngã hay bị xô ngã? Mỹ thụ mới là công đạo, mệnh kiếp khó tránh ya!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bồng Sơn Viễn – Chap 38 12/03/2018
2 Bồng Sơn Viễn – Chap 37 09/03/2018
3 Bồng Sơn Viễn – Chap 36 09/03/2018
4 Bồng Sơn Viễn – Chap 35 09/03/2018
5 Bồng Sơn Viễn – Chap 34 28/02/2018
6 Bồng Sơn Viễn – Chap 33 28/02/2018
7 Bồng Sơn Viễn – Chap 32 14/02/2018
8 Bồng Sơn Viễn – Chap 31 14/02/2018
9 Bồng Sơn Viễn – Chap 30 14/02/2018
10 Bồng Sơn Viễn – Chap 29 14/02/2018
11 Bồng Sơn Viễn – Chap 28 27/10/2017
12 Bồng Sơn Viễn – Chap 27 24/10/2017
13 Bồng Sơn Viễn – Chap 26 22/10/2017
14 Bồng Sơn Viễn – Chap 25 16/10/2017
15 Bồng Sơn Viễn – Chap 24 16/10/2017
16 Bồng Sơn Viễn – Chap 23 16/10/2017
17 Bồng Sơn Viễn – Chap 22 17/09/2017
18 Bồng Sơn Viễn – Chap 21 04/09/2017
19 Bồng Sơn Viễn – Chap 20 24/08/2017
20 Bồng Sơn Viễn – Chap 19 20/08/2017
21 Bồng Sơn Viễn – Chap 18 13/08/2017
22 Bồng Sơn Viễn – Chap 17 04/08/2017
23 Bồng Sơn Viễn – Chap 16 26/07/2017
24 Bồng Sơn Viễn – Chap 15 18/07/2017
25 Bồng Sơn Viễn – Chap 14 13/07/2017
26 Bồng Sơn Viễn – Chap 13 06/07/2017
27 Bồng Sơn Viễn – Chap 12 26/06/2017
28 Bồng Sơn Viễn – Chap 11 26/06/2017
29 Bồng Sơn Viễn – Chap 10 14/06/2017
30 Bồng Sơn Viễn – Chap 9 14/06/2017
31 Bồng Sơn Viễn – Chap 8 14/06/2017
32 Bồng Sơn Viễn – Chap 7 14/06/2017
33 Bồng Sơn Viễn – Chap 6 30/05/2017
34 Bồng Sơn Viễn – Chap 5 04/05/2017
35 Bồng Sơn Viễn – Chap 4 15/04/2017
36 Bồng Sơn Viễn – Chap 3 15/04/2017
37 Bồng Sơn Viễn – Chap 2.2 15/04/2017
38 Bồng Sơn Viễn – Chap 2.1 15/04/2017
39 Bồng Sơn Viễn – Chap 1.2 15/04/2017
40 Bồng Sơn Viễn – Chap 1.1 15/04/2017