Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 24/11/2016

Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai… tìn tin tin.

Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường!

Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư… Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng trâu bò nhất trong lịch sử — thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư!

Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư…

Quyển sách có chút thuần… Cũng có chút ái muội…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 26 13/06/2017
2 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 25 12/06/2017
3 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 24 08/06/2017
4 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 23 07/06/2017
5 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 22 07/06/2017
6 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 21 06/06/2017
7 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 20 06/06/2017
8 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 19 03/06/2017
9 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 18 03/06/2017
10 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 17 02/06/2017
11 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 16 02/06/2017
12 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 15 01/06/2017
13 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 14 01/06/2017
14 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 13 31/05/2017
15 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 12 23/11/2016
16 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 11 23/11/2016
17 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 10 23/11/2016
18 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 9 23/11/2016
19 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 8 23/11/2016
20 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 7 23/11/2016
21 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 6 23/11/2016
22 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 5 23/11/2016
23 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 4 23/11/2016
24 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 3 23/11/2016
25 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 2 23/11/2016
26 Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 1 23/11/2016