Cấp Độ Phân Liệt

Cấp Độ Phân Liệt

Tên khác: Splitting
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 07/07/2016

Chuyện bắt đầu từ một đêm mưa, trong sân chơi vắng không một bóng người, bóng hình gầy yếu cô độc ấy tỏa ra mùi điên rồ và chết chóc… Người anh hùng Viêm Vô Hoặc của chúng ta muốn tiểu Loli này phải làm gì đây?Một buổi đêm ẩm ướt đầy mùi máu mở ra một khúc dạo đầu, câu chuyện trở lại trong khuôn viên vườn trường tràn đầy ánh nắng… chủ tịch hội đồng kỷ luật Phi Mạt Thiển, sau cái chết của một người đàn ông tay không tấc sắt, tôi thích nhất là loại nhân vật ngu ngốc kiểu này.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 80 HẾT07/07/2016
2 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 79 07/07/2016
3 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 78 07/07/2016
4 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 77 07/07/2016
5 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 76 07/07/2016
6 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 75 07/07/2016
7 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 74 07/07/2016
8 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 73 07/07/2016
9 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 72 07/07/2016
10 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 71 07/07/2016
11 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 70 07/07/2016
12 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 69 07/07/2016
13 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 68 07/07/2016
14 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 67 07/07/2016
15 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 66 07/07/2016
16 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 65 07/07/2016
17 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 64 07/07/2016
18 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 63 07/07/2016
19 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 62 07/07/2016
20 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 61 07/07/2016
21 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 60 07/07/2016
22 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 59 07/07/2016
23 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 58 07/07/2016
24 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 57 07/07/2016
25 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 56 07/07/2016
26 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 55 07/07/2016
27 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 54 07/07/2016
28 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 53 07/07/2016
29 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 52 07/07/2016
30 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 51 07/07/2016
31 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 50 07/07/2016
32 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 49 07/07/2016
33 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 48 07/07/2016
34 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 47 07/07/2016
35 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 46 07/07/2016
36 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 45 07/07/2016
37 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 44 07/07/2016
38 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 43 07/07/2016
39 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 42 07/07/2016
40 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 41 07/07/2016
41 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 40 07/07/2016
42 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 39 07/07/2016
43 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 38 07/07/2016
44 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 37 07/07/2016
45 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 36 07/07/2016
46 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 35 07/07/2016
47 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 34 07/07/2016
48 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 33 07/07/2016
49 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 32 07/07/2016
50 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 31 07/07/2016
51 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 30 07/07/2016
52 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 29 07/07/2016
53 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 28 07/07/2016
54 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 27 07/07/2016
55 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 26 07/07/2016
56 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 25 07/07/2016
57 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 24 07/07/2016
58 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 23 07/07/2016
59 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 22 07/07/2016
60 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 21 07/07/2016
61 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 20 07/07/2016
62 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 19 07/07/2016
63 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 18 07/07/2016
64 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 17 07/07/2016
65 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 16 07/07/2016
66 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 15 07/07/2016
67 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 14 07/07/2016
68 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 13 07/07/2016
69 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 12 07/07/2016
70 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 11 07/07/2016
71 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 10 07/07/2016
72 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 9 07/07/2016
73 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 8 07/07/2016
74 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 7 07/07/2016
75 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 6 07/07/2016
76 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 5 07/07/2016
77 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 4 07/07/2016
78 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 3 07/07/2016
79 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 2 07/07/2016
80 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 1 07/07/2016
81 Cấp Độ Phân Liệt – Chap 0 07/07/2016

Truyện Liên Quan

Một Giây Sau Bắt Đầu

Chi Sĩ Bổng, Kình Xuyên

An Gia Hữu Nữ

Danh Vật Quán Thế Chính Tông, Thần Côn Viễn Dạng Nhi