Cavalier of the Abyss

Cavalier of the Abyss

Tên khác: Không có
Tác giả: Ga On Bi, Juder
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: LH Manga, Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 15/07/2016

Chaos đã có một vị vua mới, Nex, một kẻ độc ác với trái tim băng giá sẽ phá hủy và giết hết mọi thứ cản đường hắn. Một cậu bé Xixm đã ký kết với con quỷ đi tìm Nex trả thù vì đã tiêu diệt làng và giết chị của cậu. Khi cậu có cơ hội giết Nex, cậu đã thua và đã bị đưa tới lâu đài của vua. Ở đó, cậu cảm thấy có một điều gì đó bất thường. Một bí mật mà không ai mong muốn, và nó đã được lộ ra…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cavalier of the Abyss – Chap 135 10/10/2016
2 Cavalier of the Abyss – Chap 134 10/10/2016
3 Cavalier of the Abyss – Chap 133 10/10/2016
4 Cavalier of the Abyss – Chap 132 10/10/2016
5 Cavalier of the Abyss – Chap 131 10/10/2016
6 Cavalier of the Abyss – Chap 130 10/10/2016
7 Cavalier of the Abyss – Chap 129 09/10/2016
8 Cavalier of the Abyss – Chap 128 09/10/2016
9 Cavalier of the Abyss – Chap 127 09/10/2016
10 Cavalier of the Abyss – Chap 126 09/10/2016
11 Cavalier of the Abyss – Chap 125 09/10/2016
12 Cavalier of the Abyss – Chap 124 09/10/2016
13 Cavalier of the Abyss – Chap 123 09/10/2016
14 Cavalier of the Abyss – Chap 122 09/10/2016
15 Cavalier of the Abyss – Chap 121 09/10/2016
16 Cavalier of the Abyss – Chap 120 07/10/2016
17 Cavalier of the Abyss – Chap 119 07/10/2016
18 Cavalier of the Abyss – Chap 118 07/10/2016
19 Cavalier of the Abyss – Chap 117 04/10/2016
20 Cavalier of the Abyss – Chap 116 01/10/2016
21 Cavalier of the Abyss – Chap 115 24/09/2016
22 Cavalier of the Abyss – Chap 114 24/09/2016
23 Cavalier of the Abyss – Chap 113 24/09/2016
24 Cavalier of the Abyss – Chap 112 24/09/2016
25 Cavalier of the Abyss – Chap 111 24/09/2016
26 Cavalier of the Abyss – Chap 110 24/09/2016
27 Cavalier of the Abyss – Chap 109 20/09/2016
28 Cavalier of the Abyss – Chap 108 20/09/2016
29 Cavalier of the Abyss – Chap 107 19/08/2016
30 Cavalier of the Abyss – Chap 106 19/08/2016
31 Cavalier of the Abyss – Chap 105 12/08/2016
32 Cavalier of the Abyss – Chap 104 12/08/2016
33 Cavalier of the Abyss – Chap 103 04/08/2016
34 Cavalier of the Abyss – Chap 102 02/08/2016
35 Cavalier of the Abyss – Chap 101 02/08/2016
36 Cavalier of the Abyss – Chap 100 02/08/2016
37 Cavalier of the Abyss – Chap 99 28/07/2016
38 Cavalier of the Abyss – Chap 98 28/07/2016
39 Cavalier of the Abyss – Chap 97 28/07/2016
40 Cavalier of the Abyss – Chap 96 28/07/2016
41 Cavalier of the Abyss – Chap 95 28/07/2016
42 Cavalier of the Abyss – Chap 94 28/07/2016
43 Cavalier of the Abyss – Chap 93 17/07/2016
44 Cavalier of the Abyss – Chap 92 16/07/2016
45 Cavalier of the Abyss – Chap 91 16/07/2016
46 Cavalier of the Abyss – Chap 90 13/07/2016
47 Cavalier of the Abyss – Chap 89 13/07/2016
48 Cavalier of the Abyss – Chap 88 13/07/2016
49 Cavalier of the Abyss – Chap 87 13/07/2016
50 Cavalier of the Abyss – Chap 86 13/07/2016
51 Cavalier of the Abyss – Chap 85 13/07/2016
52 Cavalier of the Abyss – Chap 84 13/07/2016
53 Cavalier of the Abyss – Chap 83 13/07/2016
54 Cavalier of the Abyss – Chap 82 13/07/2016
55 Cavalier of the Abyss – Chap 81 13/07/2016
56 Cavalier of the Abyss – Chap 80.5 13/07/2016
57 Cavalier of the Abyss – Chap 80 13/07/2016
58 Cavalier of the Abyss – Chap 79 13/07/2016
59 Cavalier of the Abyss – Chap 78 13/07/2016
60 Cavalier of the Abyss – Chap 77 13/07/2016
61 Cavalier of the Abyss – Chap 76 13/07/2016
62 Cavalier of the Abyss – Chap 75 13/07/2016
63 Cavalier of the Abyss – Chap 74 13/07/2016
64 Cavalier of the Abyss – Chap 73 13/07/2016
65 Cavalier of the Abyss – Chap 72 13/07/2016
66 Cavalier of the Abyss – Chap 71 13/07/2016
67 Cavalier of the Abyss – Chap 70 13/07/2016
68 Cavalier of the Abyss – Chap 69 13/07/2016
69 Cavalier of the Abyss – Chap 68 13/07/2016
70 Cavalier of the Abyss – Chap 67 13/07/2016
71 Cavalier of the Abyss – Chap 66 13/07/2016
72 Cavalier of the Abyss – Chap 65 13/07/2016
73 Cavalier of the Abyss – Chap 64 13/07/2016
74 Cavalier of the Abyss – Chap 63 13/07/2016
75 Cavalier of the Abyss – Chap 62 13/07/2016
76 Cavalier of the Abyss – Chap 61 13/07/2016
77 Cavalier of the Abyss – Chap 60 13/07/2016
78 Cavalier of the Abyss – Chap 59 13/07/2016
79 Cavalier of the Abyss – Chap 58 13/07/2016
80 Cavalier of the Abyss – Chap 57 13/07/2016
81 Cavalier of the Abyss – Chap 56 13/07/2016
82 Cavalier of the Abyss – Chap 55 13/07/2016
83 Cavalier of the Abyss – Chap 54 13/07/2016
84 Cavalier of the Abyss – Chap 53 13/07/2016
85 Cavalier of the Abyss – Chap 52 13/07/2016
86 Cavalier of the Abyss – Chap 51 13/07/2016
87 Cavalier of the Abyss – Chap 50 13/07/2016
88 Cavalier of the Abyss – Chap 49 13/07/2016
89 Cavalier of the Abyss – Chap 48 13/07/2016
90 Cavalier of the Abyss – Chap 47 13/07/2016
91 Cavalier of the Abyss – Chap 46 13/07/2016
92 Cavalier of the Abyss – Chap 45 13/07/2016
93 Cavalier of the Abyss – Chap 44 13/07/2016
94 Cavalier of the Abyss – Chap 43 13/07/2016
95 Cavalier of the Abyss – Chap 42 13/07/2016
96 Cavalier of the Abyss – Chap 41 13/07/2016
97 Cavalier of the Abyss – Chap 40 13/07/2016
98 Cavalier of the Abyss – Chap 39 13/07/2016
99 Cavalier of the Abyss – Chap 38 13/07/2016
100 Cavalier of the Abyss – Chap 37 13/07/2016
101 Cavalier of the Abyss – Chap 36 13/07/2016
102 Cavalier of the Abyss – Chap 35 13/07/2016
103 Cavalier of the Abyss – Chap 34 13/07/2016
104 Cavalier of the Abyss – Chap 33 13/07/2016
105 Cavalier of the Abyss – Chap 32 13/07/2016
106 Cavalier of the Abyss – Chap 31 13/07/2016
107 Cavalier of the Abyss – Chap 30 13/07/2016
108 Cavalier of the Abyss – Chap 29 13/07/2016
109 Cavalier of the Abyss – Chap 28 13/07/2016
110 Cavalier of the Abyss – Chap 27 13/07/2016
111 Cavalier of the Abyss – Chap 26 13/07/2016
112 Cavalier of the Abyss – Chap 25 13/07/2016
113 Cavalier of the Abyss – Chap 24 13/07/2016
114 Cavalier of the Abyss – Chap 23 13/07/2016
115 Cavalier of the Abyss – Chap 22 13/07/2016
116 Cavalier of the Abyss – Chap 21 13/07/2016
117 Cavalier of the Abyss – Chap 20 13/07/2016
118 Cavalier of the Abyss – Chap 19 13/07/2016
119 Cavalier of the Abyss – Chap 18 13/07/2016
120 Cavalier of the Abyss – Chap 17 13/07/2016
121 Cavalier of the Abyss – Chap 16 13/07/2016
122 Cavalier of the Abyss – Chap 15 13/07/2016
123 Cavalier of the Abyss – Chap 14 13/07/2016
124 Cavalier of the Abyss – Chap 13 13/07/2016
125 Cavalier of the Abyss – Chap 12 13/07/2016
126 Cavalier of the Abyss – Chap 11 13/07/2016
127 Cavalier of the Abyss – Chap 10 13/07/2016
128 Cavalier of the Abyss – Chap 9 13/07/2016
129 Cavalier of the Abyss – Chap 8 13/07/2016
130 Cavalier of the Abyss – Chap 7 13/07/2016
131 Cavalier of the Abyss – Chap 6 13/07/2016
132 Cavalier of the Abyss – Chap 5 13/07/2016
133 Cavalier of the Abyss – Chap 4 13/07/2016
134 Cavalier of the Abyss – Chap 3 13/07/2016
135 Cavalier of the Abyss – Chap 2 13/07/2016
136 Cavalier of the Abyss – Chap 1 13/07/2016

Truyện Liên Quan

Gintama

Hideaki Sorachi

Kingdom

Hara Yasuhisa

Nữ Hoàng Ai Cập

Chieko Hosokawa, Fumin

Hiệp Khách Giang Hồ

Yang Jae Hyun, JEON Geuk-jin

Magi Craft Meister

Akigitsune, MIYUKI Ruria