Chào Buổi Sáng, Hướng Dương

Chào Buổi Sáng, Hướng Dương

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 23/02/2017

Lăng Hàm trầm tính ít nói trở thành hàng xóm với cô bé Vu Tân Tân vui vẻ hoạt bát. Vu Tân Tân nhiệt tình làm quen nhưng Lăng Hàm không muốn mở lòng. Rốt cuộc, cậu ấy có bị cô gái Hướng Dương này cảm hóa hay không?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 31 18/02/2018
2 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 30 16/02/2018
3 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 29 14/02/2018
4 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 28 14/02/2018
5 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 27 13/02/2018
6 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 26 13/02/2018
7 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 25 10/02/2018
8 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 24 08/02/2018
9 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 23 07/02/2018
10 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 22 14/01/2018
11 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 21 11/01/2018
12 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 20 09/01/2018
13 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 19 08/01/2018
14 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 18 07/01/2018
15 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 17 17/08/2017
16 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 16 13/08/2017
17 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 15 13/08/2017
18 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 14 13/08/2017
19 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 13 29/07/2017
20 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 12 17/07/2017
21 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 11 17/07/2017
22 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 10 15/07/2017
23 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 9 14/07/2017
24 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 8 13/07/2017
25 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 7 10/06/2017
26 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 6 31/03/2017
27 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 5 25/03/2017
28 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 4 15/03/2017
29 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 3 08/03/2017
30 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 2 01/03/2017
31 Chào Buổi Sáng, Hướng Dương – Chap 1 23/02/2017