Cheese In The Trap

Cheese In The Trap

Tên khác: Phô Mai Trong Bẫy
Tác giả: Soon Kki
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Đam Mê Truyện
Ngày thêm: 09/07/2016

Trở lại trường sau khi nghỉ học 1 năm, Hong Sul, một sinh viên siêu cần cù, vô tình ở bên cạnh một tiền bối cực kỳ đáng nghi tên là Yoo Jung. Kể từ đó, cuộc đời cô trở nên tồi tệ và cô đổ tất cả tội lỗi lên đầu của tên kia. Nhưng đột nhiên, Yoo Jung lại hành xử kiểu thân thiện với cô. Tên đó, là tên đó đang có âm mưu gì?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cheese In The Trap – Chap 126 01/11/2016
2 Cheese In The Trap – Chap 125 26/10/2016
3 Cheese In The Trap – Chap 124 26/10/2016
4 Cheese In The Trap – Chap 123 11/10/2016
5 Cheese In The Trap – Chap 122 08/10/2016
6 Cheese In The Trap – Chap 121 27/09/2016
7 Cheese In The Trap – Chap 120 22/09/2016
8 Cheese In The Trap – Chap 119 17/09/2016
9 Cheese In The Trap – Chap 118 10/09/2016
10 Cheese In The Trap – Chap 117 31/08/2016
11 Cheese In The Trap – Chap 116 31/08/2016
12 Cheese In The Trap – Chap 115 17/08/2016
13 Cheese In The Trap – Chap 114 17/08/2016
14 Cheese In The Trap – Chap 113 17/08/2016
15 Cheese In The Trap – Chap 112 17/08/2016
16 Cheese In The Trap – Chap 111 29/07/2016
17 Cheese In The Trap – Chap 110 29/07/2016
18 Cheese In The Trap – Chap 109 29/07/2016
19 Cheese In The Trap – Chap 108 07/07/2016
20 Cheese In The Trap – Chap 107 07/07/2016
21 Cheese In The Trap – Chap 106 07/07/2016
22 Cheese In The Trap – Chap 105 07/07/2016
23 Cheese In The Trap – Chap 104 07/07/2016
24 Cheese In The Trap – Chap 103 07/07/2016
25 Cheese In The Trap – Chap 102 07/07/2016
26 Cheese In The Trap – Chap 101 07/07/2016
27 Cheese In The Trap – Chap 100 07/07/2016
28 Cheese In The Trap – Chap 99 07/07/2016
29 Cheese In The Trap – Chap 98 07/07/2016
30 Cheese In The Trap – Chap 97 07/07/2016
31 Cheese In The Trap – Chap 96 07/07/2016
32 Cheese In The Trap – Chap 95 07/07/2016
33 Cheese In The Trap – Chap 94 07/07/2016
34 Cheese In The Trap – Chap 93 07/07/2016
35 Cheese In The Trap – Chap 92 07/07/2016
36 Cheese In The Trap – Chap 91 07/07/2016
37 Cheese In The Trap – Chap 90 07/07/2016
38 Cheese In The Trap – Chap 89 07/07/2016
39 Cheese In The Trap – Chap 88 07/07/2016
40 Cheese In The Trap – Chap 87 07/07/2016
41 Cheese In The Trap – Chap 86 07/07/2016
42 Cheese In The Trap – Chap 85 07/07/2016
43 Cheese In The Trap – Chap 84 07/07/2016
44 Cheese In The Trap – Chap 83 07/07/2016
45 Cheese In The Trap – Chap 81 07/07/2016
46 Cheese In The Trap – Chap 80 07/07/2016
47 Cheese In The Trap – Chap 79 07/07/2016
48 Cheese In The Trap – Chap 78 07/07/2016
49 Cheese In The Trap – Chap 77 07/07/2016
50 Cheese In The Trap – Chap 76 07/07/2016
51 Cheese In The Trap – Chap 75 07/07/2016
52 Cheese In The Trap – Chap 74 07/07/2016
53 Cheese In The Trap – Chap 73 07/07/2016
54 Cheese In The Trap – Chap 72 07/07/2016
55 Cheese In The Trap – Chap 71 07/07/2016
56 Cheese In The Trap – Chap 70 07/07/2016
57 Cheese In The Trap – Chap 69 07/07/2016
58 Cheese In The Trap – Chap 68 07/07/2016
59 Cheese In The Trap – Chap 67 07/07/2016
60 Cheese In The Trap – Chap 66 07/07/2016
61 Cheese In The Trap – Chap 65 07/07/2016
62 Cheese In The Trap – Chap 64 07/07/2016
63 Cheese In The Trap – Chap 63 07/07/2016
64 Cheese In The Trap – Chap 62 07/07/2016
65 Cheese In The Trap – Chap 61 07/07/2016
66 Cheese In The Trap – Chap 60 07/07/2016
67 Cheese In The Trap – Chap 59 07/07/2016
68 Cheese In The Trap – Chap 58 07/07/2016
69 Cheese In The Trap – Chap 57 07/07/2016
70 Cheese In The Trap – Chap 56 07/07/2016
71 Cheese In The Trap – Chap 55 07/07/2016
72 Cheese In The Trap – Chap 54 07/07/2016
73 Cheese In The Trap – Chap 53 07/07/2016
74 Cheese In The Trap – Chap 52 07/07/2016
75 Cheese In The Trap – Chap 51 07/07/2016
76 Cheese In The Trap – Chap 50 07/07/2016
77 Cheese In The Trap – Chap 49 07/07/2016
78 Cheese In The Trap – Chap 48 07/07/2016
79 Cheese In The Trap – Chap 47 07/07/2016
80 Cheese In The Trap – Chap 46 07/07/2016
81 Cheese In The Trap – Chap 45 07/07/2016
82 Cheese In The Trap – Chap 44 07/07/2016
83 Cheese In The Trap – Chap 43 07/07/2016
84 Cheese In The Trap – Chap 42 07/07/2016
85 Cheese In The Trap – Chap 41 07/07/2016
86 Cheese In The Trap – Chap 40 07/07/2016
87 Cheese In The Trap – Chap 39 07/07/2016
88 Cheese In The Trap – Chap 38 07/07/2016
89 Cheese In The Trap – Chap 37 07/07/2016
90 Cheese In The Trap – Chap 36 07/07/2016
91 Cheese In The Trap – Chap 35 07/07/2016
92 Cheese In The Trap – Chap 34 07/07/2016
93 Cheese In The Trap – Chap 33 07/07/2016
94 Cheese In The Trap – Chap 32 07/07/2016
95 Cheese In The Trap – Chap 31 07/07/2016
96 Cheese In The Trap – Chap 30 07/07/2016
97 Cheese In The Trap – Chap 29 07/07/2016
98 Cheese In The Trap – Chap 28 07/07/2016
99 Cheese In The Trap – Chap 27 07/07/2016
100 Cheese In The Trap – Chap 26 07/07/2016
101 Cheese In The Trap – Chap 25 07/07/2016
102 Cheese In The Trap – Chap 24 07/07/2016
103 Cheese In The Trap – Chap 23 07/07/2016
104 Cheese In The Trap – Chap 22 07/07/2016
105 Cheese In The Trap – Chap 21 07/07/2016
106 Cheese In The Trap – Chap 20 07/07/2016
107 Cheese In The Trap – Chap 19 07/07/2016
108 Cheese In The Trap – Chap 18 07/07/2016
109 Cheese In The Trap – Chap 17 07/07/2016
110 Cheese In The Trap – Chap 16 07/07/2016
111 Cheese In The Trap – Chap 15 07/07/2016
112 Cheese In The Trap – Chap 14 07/07/2016
113 Cheese In The Trap – Chap 13 07/07/2016
114 Cheese In The Trap – Chap 12 07/07/2016
115 Cheese In The Trap – Chap 11 07/07/2016
116 Cheese In The Trap – Chap 10 07/07/2016
117 Cheese In The Trap – Chap 9 07/07/2016
118 Cheese In The Trap – Chap 8 07/07/2016
119 Cheese In The Trap – Chap 7 07/07/2016
120 Cheese In The Trap – Chap 6 07/07/2016
121 Cheese In The Trap – Chap 5 07/07/2016
122 Cheese In The Trap – Chap 4 07/07/2016
123 Cheese In The Trap – Chap 3 07/07/2016
124 Cheese In The Trap – Chap 2 07/07/2016
125 Cheese In The Trap – Chap 1 07/07/2016
126 Cheese In The Trap – Chap 0 07/07/2016

Truyện Liên Quan

Dolly Kill Kill

Kurando Yukiaki, Nomura Yuusuke

Rikudou

Rikudou Shuusai

Hero Mask

Okabe Takashi, Tsuru Yumika