Chu Tước Ký

Chu Tước Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Miêu Nị
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện, Tuổi Thơ Dữ Dội
Ngày thêm: 14/07/2016

Câu chuyện kể về một thiếu niên nghèo kiết xác chuyên chắt mót, nhưng không bao giờ từ bỏ hoài bão. Hành trình phấn đấu tràn đầy nhiệt huyết, hành trình Phật Ký của thiếu niên tài giỏi, thì ra Bồ Tát được luyện thành như vậy.