Clover

Clover

Tên khác: Không có
Tác giả: Tetsuhiro Hirakawa
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Death Place
Ngày thêm: 29/11/2016

Hayato, kenji và tomoki là bạn thân từ nhỏ! Sau đó hayato chuyển về quê sống với người thân! Đến khi hayato gặp lại họ thì mọi thứ đều đổi thay nhưng tình bạn vẫn không thay đổi! Nhưng vào ngôi trường mới có những kẻ không ưa họ cũng như kiếm chuyện, hayato đã đứng ra bảo vệ và ngày càng kiếm được nhiều bạn bè….

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Clover – Chap 172 14/07/2017
2 Clover – Chap 171 14/07/2017
3 Clover – Chap 170 14/07/2017
4 Clover – Chap 169 14/07/2017
5 Clover – Chap 168 09/07/2017
6 Clover – Chap 167 28/06/2017
7 Clover – Chap 166 28/06/2017
8 Clover – Chap 165 28/06/2017
9 Clover – Chap 164 12/06/2017
10 Clover – Chap 163 06/06/2017
11 Clover – Chap 162 02/06/2017
12 Clover – Chap 161 30/05/2017
13 Clover – Chap 160 28/05/2017
14 Clover – Chap 159 23/05/2017
15 Clover – Chap 158 18/05/2017
16 Clover – Chap 157 18/05/2017
17 Clover – Chap 156 18/05/2017
18 Clover – Chap 155 15/05/2017
19 Clover – Chap 154 13/05/2017
20 Clover – Chap 153 12/05/2017
21 Clover – Chap 152 11/05/2017
22 Clover – Chap 151 10/05/2017
23 Clover – Chap 150 09/05/2017
24 Clover – Chap 149 08/05/2017
25 Clover – Chap 148 07/05/2017
26 Clover – Chap 147 07/05/2017
27 Clover – Chap 146 07/05/2017
28 Clover – Chap 145 07/05/2017
29 Clover – Chap 143 28/11/2016
30 Clover – Chap 142 28/11/2016
31 Clover – Chap 141 28/11/2016
32 Clover – Chap 140 28/11/2016
33 Clover – Chap 139 28/11/2016
34 Clover – Chap 138 28/11/2016
35 Clover – Chap 137 28/11/2016
36 Clover – Chap 136 28/11/2016
37 Clover – Chap 135 28/11/2016
38 Clover – Chap 134 28/11/2016
39 Clover – Chap 133 28/11/2016
40 Clover – Chap 132 28/11/2016
41 Clover – Chap 131 28/11/2016
42 Clover – Chap 130 28/11/2016
43 Clover – Chap 129 28/11/2016
44 Clover – Chap 128 28/11/2016
45 Clover – Chap 127 28/11/2016
46 Clover – Chap 126 28/11/2016
47 Clover – Chap 125 28/11/2016
48 Clover – Chap 124 28/11/2016
49 Clover – Chap 123 28/11/2016
50 Clover – Chap 122 28/11/2016
51 Clover – Chap 121 28/11/2016
52 Clover – Chap 120 28/11/2016
53 Clover – Chap 119 28/11/2016
54 Clover – Chap 118 28/11/2016
55 Clover – Chap 117 28/11/2016
56 Clover – Chap 116 28/11/2016
57 Clover – Chap 115 28/11/2016
58 Clover – Chap 114 28/11/2016
59 Clover – Chap 113 28/11/2016
60 Clover – Chap 112 28/11/2016
61 Clover – Chap 111 28/11/2016
62 Clover – Chap 110 28/11/2016
63 Clover – Chap 109 28/11/2016
64 Clover – Chap 108 28/11/2016
65 Clover – Chap 107 28/11/2016
66 Clover – Chap 106 28/11/2016
67 Clover – Chap 105 28/11/2016
68 Clover – Chap 88 28/11/2016
69 Clover – Chap 87 28/11/2016
70 Clover – Chap 86 28/11/2016
71 Clover – Chap 85 28/11/2016
72 Clover – Chap 84 28/11/2016
73 Clover – Chap 83 28/11/2016
74 Clover – Chap 82 28/11/2016
75 Clover – Chap 81 28/11/2016
76 Clover – Chap 80 28/11/2016
77 Clover – Chap 79 28/11/2016
78 Clover – Chap 78 28/11/2016
79 Clover – Chap 77 28/11/2016
80 Clover – Chap 76 28/11/2016
81 Clover – Chap 75 28/11/2016
82 Clover – Chap 74 28/11/2016
83 Clover – Chap 73 28/11/2016
84 Clover – Chap 72 28/11/2016
85 Clover – Chap 71 28/11/2016
86 Clover – Chap 70 28/11/2016
87 Clover – Chap 69 28/11/2016
88 Clover – Chap 68 28/11/2016
89 Clover – Chap 67 28/11/2016
90 Clover – Chap 66 28/11/2016
91 Clover – Chap 65 28/11/2016
92 Clover – Chap 64 28/11/2016
93 Clover – Chap 63 28/11/2016
94 Clover – Chap 62 28/11/2016
95 Clover – Chap 61 28/11/2016
96 Clover – Chap 60 28/11/2016
97 Clover – Chap 59 28/11/2016
98 Clover – Chap 58 28/11/2016
99 Clover – Chap 57 28/11/2016
100 Clover – Chap 56 28/11/2016
101 Clover – Chap 55 28/11/2016
102 Clover – Chap 54 28/11/2016
103 Clover – Chap 53 28/11/2016
104 Clover – Chap 52 28/11/2016
105 Clover – Chap 51 28/11/2016
106 Clover – Chap 50 28/11/2016
107 Clover – Chap 49 28/11/2016
108 Clover – Chap 48 28/11/2016
109 Clover – Chap 47 28/11/2016
110 Clover – Chap 46 28/11/2016
111 Clover – Chap 45 28/11/2016
112 Clover – Chap 44 28/11/2016
113 Clover – Chap 43 28/11/2016
114 Clover – Chap 42 28/11/2016
115 Clover – Chap 41 28/11/2016
116 Clover – Chap 40 28/11/2016
117 Clover – Chap 39 28/11/2016
118 Clover – Chap 38 28/11/2016
119 Clover – Chap 37 28/11/2016
120 Clover – Chap 36 28/11/2016
121 Clover – Chap 35 28/11/2016
122 Clover – Chap 34 28/11/2016
123 Clover – Chap 33 28/11/2016
124 Clover – Chap 32 28/11/2016
125 Clover – Chap 31 28/11/2016
126 Clover – Chap 30 28/11/2016
127 Clover – Chap 29 28/11/2016
128 Clover – Chap 28 28/11/2016
129 Clover – Chap 27 28/11/2016
130 Clover – Chap 26 28/11/2016
131 Clover – Chap 25 28/11/2016
132 Clover – Chap 24 28/11/2016
133 Clover – Chap 23 28/11/2016
134 Clover – Chap 22 28/11/2016
135 Clover – Chap 21 28/11/2016
136 Clover – Chap 20 28/11/2016
137 Clover – Chap 19 28/11/2016
138 Clover – Chap 18 28/11/2016
139 Clover – Chap 17 28/11/2016
140 Clover – Chap 16 28/11/2016
141 Clover – Chap 15 28/11/2016
142 Clover – Chap 14 28/11/2016
143 Clover – Chap 13 28/11/2016
144 Clover – Chap 12 28/11/2016
145 Clover – Chap 11 28/11/2016
146 Clover – Chap 10 28/11/2016
147 Clover – Chap 9 28/11/2016
148 Clover – Chap 8 28/11/2016
149 Clover – Chap 7 28/11/2016
150 Clover – Chap 6 28/11/2016
151 Clover – Chap 5 28/11/2016
152 Clover – Chap 4 28/11/2016
153 Clover – Chap 3 28/11/2016
154 Clover – Chap 2 28/11/2016
155 Clover – Chap 1 28/11/2016

Truyện Liên Quan

Hive

Kim Gyu Sam

Witch Hunter

Cho Jung-man

Soul Cartel

Kim Eun-hyo, Kim Yeong-ji

Red Storm

Cyungchan Noh, Hyun Ahm

Apocalypse no Toride HẾT

Kuraishi Yuu, Inabe Kazu

I am a Hero

Hanazawa Kengo