Cố Lên Nào, Đại Ma Vương!

Cố Lên Nào, Đại Ma Vương!

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhóm GuJiu
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 04/07/2016

Ngày xưa, đại ma vương đã từng tấn công loài người, có 3 vị anh hùng đã quyết chiến với hắn. Một trong số đó đã hi sinh thân mình phong ấn hắn lại… 800 năm sau, Sa Lạp Mạn một thực tập sinh đặc biệt xuất hiện, trong khi tham gia kì thi thăng cấp thực tập lần thứ 32 đã vô ý tạo nên loại khí gây mê. Mà con rắn nhỏ cậu ta nuôi – Tiểu Phù – có xuất thân không đơn giản, nó có thể biến thành người. Tiểu Phù đem theo Sa Lạp Mạn chạy trốn. Đại pháp sư ngưởi đã nuôi dưỡng Sa Lạp Mạn nổi giận ko kiềm được, bất chấp mọi lí do thuyết phục, ngoại lệ cho Sa Lạp Mạn lên lớp cao cấp…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 173 HẾT11/09/2017
2 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 172 16/02/2017
3 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 171 18/01/2017
4 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 170.2 18/01/2017
5 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 170.1 09/01/2017
6 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 169.2 22/12/2016
7 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 169.1 13/12/2016
8 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 168 29/11/2016
9 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 167 17/11/2016
10 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 166.2 25/10/2016
11 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 166.1 15/10/2016
12 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 165 28/09/2016
13 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 164 05/09/2016
14 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 163 29/08/2016
15 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 162 16/08/2016
16 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 161 05/08/2016
17 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 160 16/07/2016
18 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 159 05/07/2016
19 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 158 05/07/2016
20 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 157 05/07/2016
21 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 156 05/07/2016
22 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 155 05/07/2016
23 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 154 05/07/2016
24 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 153 05/07/2016
25 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 152 05/07/2016
26 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 151 05/07/2016
27 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 150 05/07/2016
28 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 149 05/07/2016
29 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 148 05/07/2016
30 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 147 05/07/2016
31 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 146 05/07/2016
32 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 145 05/07/2016
33 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 144 05/07/2016
34 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 143 05/07/2016
35 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 142 05/07/2016
36 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 141 05/07/2016
37 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 140 05/07/2016
38 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 139 05/07/2016
39 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 138 05/07/2016
40 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 137 05/07/2016
41 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 136 05/07/2016
42 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 135 05/07/2016
43 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 134 05/07/2016
44 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 133 05/07/2016
45 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 132 05/07/2016
46 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 131 05/07/2016
47 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 130 05/07/2016
48 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 129 05/07/2016
49 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 128 05/07/2016
50 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 127 05/07/2016
51 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 126 05/07/2016
52 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 125 05/07/2016
53 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 124 05/07/2016
54 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 123 05/07/2016
55 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 122 05/07/2016
56 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 121 05/07/2016
57 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 120 05/07/2016
58 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 119 05/07/2016
59 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 118 05/07/2016
60 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 117 05/07/2016
61 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 116 05/07/2016
62 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 115 05/07/2016
63 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 114 05/07/2016
64 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 113 05/07/2016
65 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 112 05/07/2016
66 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 111 05/07/2016
67 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 110 05/07/2016
68 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 109 05/07/2016
69 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 108 05/07/2016
70 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 107 05/07/2016
71 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 106 05/07/2016
72 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 105 05/07/2016
73 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 104 05/07/2016
74 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 103 05/07/2016
75 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 102 05/07/2016
76 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 101 05/07/2016
77 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 100 05/07/2016
78 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 99 05/07/2016
79 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 98 05/07/2016
80 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 97 05/07/2016
81 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 96 05/07/2016
82 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 95 05/07/2016
83 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 94 05/07/2016
84 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 93 05/07/2016
85 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 92 05/07/2016
86 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 91 05/07/2016
87 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 90 05/07/2016
88 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 89 05/07/2016
89 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 88 05/07/2016
90 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 87 05/07/2016
91 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 86 05/07/2016
92 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 85 05/07/2016
93 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 84 05/07/2016
94 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 83 05/07/2016
95 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 82 05/07/2016
96 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 81 05/07/2016
97 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 80 05/07/2016
98 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 79 05/07/2016
99 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 78 05/07/2016
100 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 77 05/07/2016
101 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 76 05/07/2016
102 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 75 05/07/2016
103 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 74 05/07/2016
104 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 73 05/07/2016
105 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 72 05/07/2016
106 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 71 05/07/2016
107 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 70 05/07/2016
108 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 69 05/07/2016
109 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 68 05/07/2016
110 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 67 05/07/2016
111 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 66 05/07/2016
112 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 65 05/07/2016
113 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 64 05/07/2016
114 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 63 05/07/2016
115 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 62 05/07/2016
116 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 61 05/07/2016
117 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 60 05/07/2016
118 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 59 05/07/2016
119 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 58 05/07/2016
120 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 57 05/07/2016
121 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 56 05/07/2016
122 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 55 05/07/2016
123 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 54 05/07/2016
124 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 53 05/07/2016
125 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 52 05/07/2016
126 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 51 05/07/2016
127 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 50 05/07/2016
128 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 49 05/07/2016
129 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 48 05/07/2016
130 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 47 05/07/2016
131 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 46 05/07/2016
132 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 45 05/07/2016
133 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 44 05/07/2016
134 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 43 05/07/2016
135 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 42 05/07/2016
136 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 41 05/07/2016
137 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 40 05/07/2016
138 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 39 05/07/2016
139 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 38 05/07/2016
140 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 37 05/07/2016
141 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 36 05/07/2016
142 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 35 05/07/2016
143 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 34 05/07/2016
144 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 33 05/07/2016
145 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 32 05/07/2016
146 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 31 05/07/2016
147 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 30 05/07/2016
148 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 29 05/07/2016
149 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 28 05/07/2016
150 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 27 05/07/2016
151 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 26 05/07/2016
152 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 25 05/07/2016
153 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 24 05/07/2016
154 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 23 05/07/2016
155 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 22 05/07/2016
156 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 21 05/07/2016
157 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 20 05/07/2016
158 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 19 05/07/2016
159 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 18 05/07/2016
160 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 17 05/07/2016
161 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 16 05/07/2016
162 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 15 04/07/2016
163 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 14 04/07/2016
164 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 13 04/07/2016
165 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 12 04/07/2016
166 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 11 04/07/2016
167 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 10 04/07/2016
168 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 9 04/07/2016
169 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 8 04/07/2016
170 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 7 04/07/2016
171 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 6 04/07/2016
172 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 5 04/07/2016
173 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 4 04/07/2016
174 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 3 04/07/2016
175 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 2 04/07/2016
176 Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! – Chap 1 04/07/2016