Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Tên khác: Không có
Tác giả: Cổ Long, Sầm Trác Hoa
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: ,
Nguồn: Comic VN
Ngày thêm: 29/11/2016

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên “Niết Bàn Thiền Châu” có chứa “Vô Địch Thần Giám”, chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản?

Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên…. những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 85 HẾT28/11/2016
2 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 84 28/11/2016
3 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 83 28/11/2016
4 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 82 28/11/2016
5 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 81 28/11/2016
6 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 80 28/11/2016
7 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 79 28/11/2016
8 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 78 28/11/2016
9 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 77 28/11/2016
10 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 76 28/11/2016
11 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 75 28/11/2016
12 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 74 28/11/2016
13 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 73 28/11/2016
14 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 72 28/11/2016
15 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 71 28/11/2016
16 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 70 28/11/2016
17 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 69 28/11/2016
18 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 68 28/11/2016
19 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 67 28/11/2016
20 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 66 28/11/2016
21 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 65 28/11/2016
22 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 64 28/11/2016
23 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 63 28/11/2016
24 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 62 28/11/2016
25 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 61 28/11/2016
26 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 60 28/11/2016
27 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 59 28/11/2016
28 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 58 28/11/2016
29 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 57 28/11/2016
30 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 56 28/11/2016
31 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 55 28/11/2016
32 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 54 28/11/2016
33 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 53 28/11/2016
34 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 52 28/11/2016
35 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 51 28/11/2016
36 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 50 28/11/2016
37 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 39 28/11/2016
38 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 38 28/11/2016
39 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 37 28/11/2016
40 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 36 28/11/2016
41 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 35 28/11/2016
42 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 34 28/11/2016
43 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 33 28/11/2016
44 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 32 28/11/2016
45 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 31 28/11/2016
46 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 30 28/11/2016
47 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 29 28/11/2016
48 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 28 28/11/2016
49 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 27 28/11/2016
50 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 26 28/11/2016
51 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 25 28/11/2016
52 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 24 28/11/2016
53 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 23 28/11/2016
54 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 22 28/11/2016
55 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 21 28/11/2016
56 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 20 28/11/2016
57 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 19 28/11/2016
58 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 18 28/11/2016
59 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 17 28/11/2016
60 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 16 28/11/2016
61 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 15 28/11/2016
62 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 14 28/11/2016
63 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 13 28/11/2016
64 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 12 28/11/2016
65 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 11 28/11/2016
66 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 10 28/11/2016
67 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 9 28/11/2016
68 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 8 28/11/2016
69 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 7 28/11/2016
70 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 6 28/11/2016
71 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 5 28/11/2016
72 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 4 28/11/2016
73 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 3 28/11/2016
74 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 2 28/11/2016
75 Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 1 28/11/2016

Truyện Liên Quan

Thánh Tổ

Thần Cư Động Mạn

Ryuuroden

Yamahara Yoshito

Mộng Tam Quốc

Đang cập nhật

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kim Dung, Phụng Hoàng