Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu

Tên khác: Boys Over Flowers, Hana Yori Dango
Tác giả: KAMIO Youko
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 12/07/2016

Makino Tsukushi là con nhà nghèo nhưng lại vào học ở Học viện Eitoku – ngôi trường dành cho con nhà giàu. Một lần, cô đụng độ với Doumyouji Tsukasa – thủ lĩnh của nhóm F4 gồm 4 tên con trai nhà giàu nhất trường, thế lực nhất trường, được hâm mộ nhất trường và đứng đầu cả trường. Thế là tủ đồ của Tsukushi bị dán thẻ đỏ của F4 đồng nghĩa với việc bị cả trường tẩy chay, xa lánh. Thế nhưng cô đã dũng cảm thách thức lại F4 và kể từ đó câu chuyện lãng mạn, kịch tính và đầy cuốn hút bắt đầu…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Con Nhà Giàu – Chap 196 HẾT12/07/2016
2 Con Nhà Giàu – Chap 195 11/07/2016
3 Con Nhà Giàu – Chap 194 11/07/2016
4 Con Nhà Giàu – Chap 193 11/07/2016
5 Con Nhà Giàu – Chap 192 11/07/2016
6 Con Nhà Giàu – Chap 191 11/07/2016
7 Con Nhà Giàu – Chap 190 11/07/2016
8 Con Nhà Giàu – Chap 189 11/07/2016
9 Con Nhà Giàu – Chap 188 11/07/2016
10 Con Nhà Giàu – Chap 187 11/07/2016
11 Con Nhà Giàu – Chap 186 11/07/2016
12 Con Nhà Giàu – Chap 185 11/07/2016
13 Con Nhà Giàu – Chap 184 11/07/2016
14 Con Nhà Giàu – Chap 183 11/07/2016
15 Con Nhà Giàu – Chap 182 11/07/2016
16 Con Nhà Giàu – Chap 181 11/07/2016
17 Con Nhà Giàu – Chap 180 11/07/2016
18 Con Nhà Giàu – Chap 179 11/07/2016
19 Con Nhà Giàu – Chap 178 11/07/2016
20 Con Nhà Giàu – Chap 177 11/07/2016
21 Con Nhà Giàu – Chap 176 11/07/2016
22 Con Nhà Giàu – Chap 175 11/07/2016
23 Con Nhà Giàu – Chap 174 11/07/2016
24 Con Nhà Giàu – Chap 173 11/07/2016
25 Con Nhà Giàu – Chap 172 11/07/2016
26 Con Nhà Giàu – Chap 171 11/07/2016
27 Con Nhà Giàu – Chap 170 11/07/2016
28 Con Nhà Giàu – Chap 169 11/07/2016
29 Con Nhà Giàu – Chap 168 11/07/2016
30 Con Nhà Giàu – Chap 167 11/07/2016
31 Con Nhà Giàu – Chap 166 11/07/2016
32 Con Nhà Giàu – Chap 165 11/07/2016
33 Con Nhà Giàu – Chap 164 11/07/2016
34 Con Nhà Giàu – Chap 163 11/07/2016
35 Con Nhà Giàu – Chap 162 11/07/2016
36 Con Nhà Giàu – Chap 161 11/07/2016
37 Con Nhà Giàu – Chap 160 11/07/2016
38 Con Nhà Giàu – Chap 159 11/07/2016
39 Con Nhà Giàu – Chap 158 11/07/2016
40 Con Nhà Giàu – Chap 157 11/07/2016
41 Con Nhà Giàu – Chap 156 11/07/2016
42 Con Nhà Giàu – Chap 155 11/07/2016
43 Con Nhà Giàu – Chap 154 11/07/2016
44 Con Nhà Giàu – Chap 153 11/07/2016
45 Con Nhà Giàu – Chap 152 11/07/2016
46 Con Nhà Giàu – Chap 151 11/07/2016
47 Con Nhà Giàu – Chap 150 11/07/2016
48 Con Nhà Giàu – Chap 149 11/07/2016
49 Con Nhà Giàu – Chap 148 11/07/2016
50 Con Nhà Giàu – Chap 147 11/07/2016
51 Con Nhà Giàu – Chap 146 11/07/2016
52 Con Nhà Giàu – Chap 145 11/07/2016
53 Con Nhà Giàu – Chap 144 11/07/2016
54 Con Nhà Giàu – Chap 143 11/07/2016
55 Con Nhà Giàu – Chap 142 11/07/2016
56 Con Nhà Giàu – Chap 140 11/07/2016
57 Con Nhà Giàu – Chap 139 11/07/2016
58 Con Nhà Giàu – Chap 138 11/07/2016
59 Con Nhà Giàu – Chap 135 11/07/2016
60 Con Nhà Giàu – Chap 134 11/07/2016
61 Con Nhà Giàu – Chap 133 11/07/2016
62 Con Nhà Giàu – Chap 132 11/07/2016
63 Con Nhà Giàu – Chap 131 11/07/2016
64 Con Nhà Giàu – Chap 130 11/07/2016
65 Con Nhà Giàu – Chap 129 11/07/2016
66 Con Nhà Giàu – Chap 128 11/07/2016
67 Con Nhà Giàu – Chap 127 11/07/2016
68 Con Nhà Giàu – Chap 126 11/07/2016
69 Con Nhà Giàu – Chap 125 11/07/2016
70 Con Nhà Giàu – Chap 124 11/07/2016
71 Con Nhà Giàu – Chap 123 11/07/2016
72 Con Nhà Giàu – Chap 122 11/07/2016
73 Con Nhà Giàu – Chap 121 11/07/2016
74 Con Nhà Giàu – Chap 120 11/07/2016
75 Con Nhà Giàu – Chap 119 11/07/2016
76 Con Nhà Giàu – Chap 118 11/07/2016
77 Con Nhà Giàu – Chap 117 11/07/2016
78 Con Nhà Giàu – Chap 116 11/07/2016
79 Con Nhà Giàu – Chap 115 11/07/2016
80 Con Nhà Giàu – Chap 114 11/07/2016
81 Con Nhà Giàu – Chap 113 11/07/2016
82 Con Nhà Giàu – Chap 112 11/07/2016
83 Con Nhà Giàu – Chap 111 11/07/2016
84 Con Nhà Giàu – Chap 110 11/07/2016
85 Con Nhà Giàu – Chap 109 11/07/2016
86 Con Nhà Giàu – Chap 108 11/07/2016
87 Con Nhà Giàu – Chap 107 11/07/2016
88 Con Nhà Giàu – Chap 106 11/07/2016
89 Con Nhà Giàu – Chap 100-105 11/07/2016
90 Con Nhà Giàu – Chap 99 11/07/2016
91 Con Nhà Giàu – Chap 98 11/07/2016
92 Con Nhà Giàu – Chap 97 11/07/2016
93 Con Nhà Giàu – Chap 96 11/07/2016
94 Con Nhà Giàu – Chap 95 11/07/2016
95 Con Nhà Giàu – Chap 94 11/07/2016
96 Con Nhà Giàu – Chap 93 11/07/2016
97 Con Nhà Giàu – Chap 92 11/07/2016
98 Con Nhà Giàu – Chap 91 11/07/2016
99 Con Nhà Giàu – Chap 90 11/07/2016
100 Con Nhà Giàu – Chap 89 11/07/2016
101 Con Nhà Giàu – Chap 88 11/07/2016
102 Con Nhà Giàu – Chap 87 11/07/2016
103 Con Nhà Giàu – Chap 86 11/07/2016
104 Con Nhà Giàu – Chap 85 11/07/2016
105 Con Nhà Giàu – Chap 84 11/07/2016
106 Con Nhà Giàu – Chap 83 11/07/2016
107 Con Nhà Giàu – Chap 82 11/07/2016
108 Con Nhà Giàu – Chap 81 11/07/2016
109 Con Nhà Giàu – Chap 80 11/07/2016
110 Con Nhà Giàu – Chap 79 11/07/2016
111 Con Nhà Giàu – Chap 78 11/07/2016
112 Con Nhà Giàu – Chap 77 11/07/2016
113 Con Nhà Giàu – Chap 76 11/07/2016
114 Con Nhà Giàu – Chap 75 11/07/2016
115 Con Nhà Giàu – Chap 74 11/07/2016
116 Con Nhà Giàu – Chap 73 11/07/2016
117 Con Nhà Giàu – Chap 72 11/07/2016
118 Con Nhà Giàu – Chap 71 11/07/2016
119 Con Nhà Giàu – Chap 70 11/07/2016
120 Con Nhà Giàu – Chap 69 11/07/2016
121 Con Nhà Giàu – Chap 68 11/07/2016
122 Con Nhà Giàu – Chap 67 11/07/2016
123 Con Nhà Giàu – Chap 66 11/07/2016
124 Con Nhà Giàu – Chap 65 11/07/2016
125 Con Nhà Giàu – Chap 64 11/07/2016
126 Con Nhà Giàu – Chap 63 11/07/2016
127 Con Nhà Giàu – Chap 62 11/07/2016
128 Con Nhà Giàu – Chap 61 11/07/2016
129 Con Nhà Giàu – Chap 60 11/07/2016
130 Con Nhà Giàu – Chap 59 11/07/2016
131 Con Nhà Giàu – Chap 58 11/07/2016
132 Con Nhà Giàu – Chap 57 11/07/2016
133 Con Nhà Giàu – Chap 56 11/07/2016
134 Con Nhà Giàu – Chap 55 11/07/2016
135 Con Nhà Giàu – Chap 54 11/07/2016
136 Con Nhà Giàu – Chap 53 11/07/2016
137 Con Nhà Giàu – Chap 52 11/07/2016
138 Con Nhà Giàu – Chap 51 11/07/2016
139 Con Nhà Giàu – Chap 50 11/07/2016
140 Con Nhà Giàu – Chap 49 11/07/2016
141 Con Nhà Giàu – Chap 48 11/07/2016
142 Con Nhà Giàu – Chap 47 11/07/2016
143 Con Nhà Giàu – Chap 46 11/07/2016
144 Con Nhà Giàu – Chap 45 11/07/2016
145 Con Nhà Giàu – Chap 44 11/07/2016
146 Con Nhà Giàu – Chap 43 11/07/2016
147 Con Nhà Giàu – Chap 42 11/07/2016
148 Con Nhà Giàu – Chap 41 11/07/2016
149 Con Nhà Giàu – Chap 40 11/07/2016
150 Con Nhà Giàu – Chap 39 11/07/2016
151 Con Nhà Giàu – Chap 38 11/07/2016
152 Con Nhà Giàu – Chap 37 11/07/2016
153 Con Nhà Giàu – Chap 36 11/07/2016
154 Con Nhà Giàu – Chap 35 11/07/2016
155 Con Nhà Giàu – Chap 34 11/07/2016
156 Con Nhà Giàu – Chap 33 11/07/2016
157 Con Nhà Giàu – Chap 32 11/07/2016
158 Con Nhà Giàu – Chap 31 11/07/2016
159 Con Nhà Giàu – Chap 30 11/07/2016
160 Con Nhà Giàu – Chap 29 11/07/2016
161 Con Nhà Giàu – Chap 28 11/07/2016
162 Con Nhà Giàu – Chap 27 11/07/2016
163 Con Nhà Giàu – Chap 26 11/07/2016
164 Con Nhà Giàu – Chap 25 11/07/2016
165 Con Nhà Giàu – Chap 24 11/07/2016
166 Con Nhà Giàu – Chap 23 11/07/2016
167 Con Nhà Giàu – Chap 22 11/07/2016
168 Con Nhà Giàu – Chap 21 11/07/2016
169 Con Nhà Giàu – Chap 20 11/07/2016
170 Con Nhà Giàu – Chap 19 11/07/2016
171 Con Nhà Giàu – Chap 18 11/07/2016
172 Con Nhà Giàu – Chap 17 11/07/2016
173 Con Nhà Giàu – Chap 16 11/07/2016
174 Con Nhà Giàu – Chap 15 11/07/2016
175 Con Nhà Giàu – Chap 14 11/07/2016
176 Con Nhà Giàu – Chap 13 11/07/2016
177 Con Nhà Giàu – Chap 12 11/07/2016
178 Con Nhà Giàu – Chap 11 11/07/2016
179 Con Nhà Giàu – Chap 10 11/07/2016
180 Con Nhà Giàu – Chap 9 11/07/2016
181 Con Nhà Giàu – Chap 8 11/07/2016
182 Con Nhà Giàu – Chap 7 11/07/2016
183 Con Nhà Giàu – Chap 6 11/07/2016
184 Con Nhà Giàu – Chap 5 11/07/2016
185 Con Nhà Giàu – Chap 4 11/07/2016
186 Con Nhà Giàu – Chap 3 11/07/2016
187 Con Nhà Giàu – Chap 2 11/07/2016
188 Con Nhà Giàu – Chap 1 11/07/2016
189 Con Nhà Giàu – Chap 0 11/07/2016

Truyện Liên Quan

One-Punch Man

ONE, Murata Yuusuke

Hive

Kim Gyu Sam

Kingdom

Hara Yasuhisa