Công Chúa Gả Đến

Công Chúa Gả Đến

Tên khác: Công Chúa Giá Đáo - Đam Mỹ
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Lục Dương, Mê Đọc Truyện, TruyệnTranh.Site
Ngày thêm: 04/09/2017

Thân là công chúa hai mươi năm, nhưng thực ra là một người đàn ông, cái gì? Hoàng huynh muốn tứ hôn cho ta và Trấn Bắc Tướng Quân?! Đợi đã nào…!

Hoàng huynh, huynh còn nhớ chuyện ta là hán tử không vậy! Lão tử là nam làm sao gả! Bởi vì cung đấu nên phải chịu thiệt giấu diếm thân phận nam nhi để làm công chúa hai mươi năm, kết quả bây giờ lại bị tứ hôn cho người đàn ông khác, đào hôn cũng không có được, làm sao bây giờ…