Crazy Girl Shin Bia

Crazy Girl Shin Bia

Tên khác: Nữ Hoàng Rắc Rối
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 09/07/2016

Học sinh trung học tên là Shin Bia – cứng đầu, lười biếng, ham tiền nhưng lại xinh đẹp. Khi đang suy nghĩ về kỷ nguyên nơi triều đại Goryeo cai trị, cô ấy đột ngột rơi vào thời kỳ cổ đại. Cô ấy đã phải trở thành người phụ nữ sang trọng và trong khi ở đó, cô ấy đã phải đối mặt với nhiều chướng ngại.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Crazy Girl Shin Bia – Chap 85 HẾT07/07/2016
2 Crazy Girl Shin Bia – Chap 84 07/07/2016
3 Crazy Girl Shin Bia – Chap 83 07/07/2016
4 Crazy Girl Shin Bia – Chap 82 07/07/2016
5 Crazy Girl Shin Bia – Chap 81 07/07/2016
6 Crazy Girl Shin Bia – Chap 80 07/07/2016
7 Crazy Girl Shin Bia – Chap 79 07/07/2016
8 Crazy Girl Shin Bia – Chap 78 07/07/2016
9 Crazy Girl Shin Bia – Chap 77 07/07/2016
10 Crazy Girl Shin Bia – Chap 76 07/07/2016
11 Crazy Girl Shin Bia – Chap 75 07/07/2016
12 Crazy Girl Shin Bia – Chap 74 07/07/2016
13 Crazy Girl Shin Bia – Chap 73 07/07/2016
14 Crazy Girl Shin Bia – Chap 72 07/07/2016
15 Crazy Girl Shin Bia – Chap 71 07/07/2016
16 Crazy Girl Shin Bia – Chap 70 07/07/2016
17 Crazy Girl Shin Bia – Chap 69 07/07/2016
18 Crazy Girl Shin Bia – Chap 68 07/07/2016
19 Crazy Girl Shin Bia – Chap 67 07/07/2016
20 Crazy Girl Shin Bia – Chap 66 07/07/2016
21 Crazy Girl Shin Bia – Chap 65 07/07/2016
22 Crazy Girl Shin Bia – Chap 64 07/07/2016
23 Crazy Girl Shin Bia – Chap 63 07/07/2016
24 Crazy Girl Shin Bia – Chap 62 07/07/2016
25 Crazy Girl Shin Bia – Chap 61 07/07/2016
26 Crazy Girl Shin Bia – Chap 60 07/07/2016
27 Crazy Girl Shin Bia – Chap 59 07/07/2016
28 Crazy Girl Shin Bia – Chap 58 07/07/2016
29 Crazy Girl Shin Bia – Chap 57 07/07/2016
30 Crazy Girl Shin Bia – Chap 56 07/07/2016
31 Crazy Girl Shin Bia – Chap 55 07/07/2016
32 Crazy Girl Shin Bia – Chap 54 07/07/2016
33 Crazy Girl Shin Bia – Chap 53 07/07/2016
34 Crazy Girl Shin Bia – Chap 52 07/07/2016
35 Crazy Girl Shin Bia – Chap 51 07/07/2016
36 Crazy Girl Shin Bia – Chap 50 07/07/2016
37 Crazy Girl Shin Bia – Chap 49 07/07/2016
38 Crazy Girl Shin Bia – Chap 48 07/07/2016
39 Crazy Girl Shin Bia – Chap 47 07/07/2016
40 Crazy Girl Shin Bia – Chap 46 07/07/2016
41 Crazy Girl Shin Bia – Chap 45 07/07/2016
42 Crazy Girl Shin Bia – Chap 44 07/07/2016
43 Crazy Girl Shin Bia – Chap 43 07/07/2016
44 Crazy Girl Shin Bia – Chap 42 07/07/2016
45 Crazy Girl Shin Bia – Chap 41 07/07/2016
46 Crazy Girl Shin Bia – Chap 40 07/07/2016
47 Crazy Girl Shin Bia – Chap 39 07/07/2016
48 Crazy Girl Shin Bia – Chap 38 07/07/2016
49 Crazy Girl Shin Bia – Chap 37 07/07/2016
50 Crazy Girl Shin Bia – Chap 36 07/07/2016
51 Crazy Girl Shin Bia – Chap 35 07/07/2016
52 Crazy Girl Shin Bia – Chap 34 07/07/2016
53 Crazy Girl Shin Bia – Chap 33 07/07/2016
54 Crazy Girl Shin Bia – Chap 32 07/07/2016
55 Crazy Girl Shin Bia – Chap 31 07/07/2016
56 Crazy Girl Shin Bia – Chap 30 07/07/2016
57 Crazy Girl Shin Bia – Chap 29 07/07/2016
58 Crazy Girl Shin Bia – Chap 28 07/07/2016
59 Crazy Girl Shin Bia – Chap 27 07/07/2016
60 Crazy Girl Shin Bia – Chap 26 07/07/2016
61 Crazy Girl Shin Bia – Chap 25 07/07/2016
62 Crazy Girl Shin Bia – Chap 24 07/07/2016
63 Crazy Girl Shin Bia – Chap 23 07/07/2016
64 Crazy Girl Shin Bia – Chap 22 07/07/2016
65 Crazy Girl Shin Bia – Chap 21 07/07/2016
66 Crazy Girl Shin Bia – Chap 20 07/07/2016
67 Crazy Girl Shin Bia – Chap 19 07/07/2016
68 Crazy Girl Shin Bia – Chap 18 07/07/2016
69 Crazy Girl Shin Bia – Chap 17 07/07/2016
70 Crazy Girl Shin Bia – Chap 16 07/07/2016
71 Crazy Girl Shin Bia – Chap 15 07/07/2016
72 Crazy Girl Shin Bia – Chap 14 07/07/2016
73 Crazy Girl Shin Bia – Chap 13 07/07/2016
74 Crazy Girl Shin Bia – Chap 12 07/07/2016
75 Crazy Girl Shin Bia – Chap 11 07/07/2016
76 Crazy Girl Shin Bia – Chap 10 07/07/2016
77 Crazy Girl Shin Bia – Chap 9 07/07/2016
78 Crazy Girl Shin Bia – Chap 8 07/07/2016
79 Crazy Girl Shin Bia – Chap 7 07/07/2016
80 Crazy Girl Shin Bia – Chap 6 07/07/2016
81 Crazy Girl Shin Bia – Chap 5 07/07/2016
82 Crazy Girl Shin Bia – Chap 4 07/07/2016
83 Crazy Girl Shin Bia – Chap 3 07/07/2016
84 Crazy Girl Shin Bia – Chap 2 07/07/2016
85 Crazy Girl Shin Bia – Chap 1 07/07/2016

Truyện Liên Quan

Higanjima

Matsumoto Koji

Maou-jou de Oyasumi

KUMANOMATA Kagiji

Gosu

Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo

Fuuka

Seo Kouji

Nữ Hoàng Ai Cập

Chieko Hosokawa, Fumin

One Piece

Eiichiro ODA

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su