Crepuscule

Crepuscule

Tên khác: Không có
Tác giả: Yamchi, Muchi
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 09/12/2016

Một thế giới tồn tại song song với con người, nơi các vampire, zombie và nhiều loài khác sinh sống trong bình yên!

Một ngày nọ cậu bé Lark có đôi mắt đỏ như vampire mặc dù cậu ấy là người, được bạn thân dẫn đến thế giới mới!

Nơi mà cậu không còn bị kì thị như một quái vật….nhưng cũng từ đó mọi chuyện rối tung lên…dần dần Lark nhận ra được thân thế thật sự của mình…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Crepuscule – Chap 140 08/12/2016
2 Crepuscule – Chap 139 08/12/2016
3 Crepuscule – Chap 138 08/12/2016
4 Crepuscule – Chap 137 08/12/2016
5 Crepuscule – Chap 136 08/12/2016
6 Crepuscule – Chap 135 08/12/2016
7 Crepuscule – Chap 134 08/12/2016
8 Crepuscule – Chap 133 08/12/2016
9 Crepuscule – Chap 132 08/12/2016
10 Crepuscule – Chap 131 08/12/2016
11 Crepuscule – Chap 130 08/12/2016
12 Crepuscule – Chap 129 08/12/2016
13 Crepuscule – Chap 128 08/12/2016
14 Crepuscule – Chap 127 08/12/2016
15 Crepuscule – Chap 126 08/12/2016
16 Crepuscule – Chap 125 08/12/2016
17 Crepuscule – Chap 124 08/12/2016
18 Crepuscule – Chap 123 08/12/2016
19 Crepuscule – Chap 122 08/12/2016
20 Crepuscule – Chap 121 08/12/2016
21 Crepuscule – Chap 120 08/12/2016
22 Crepuscule – Chap 119 08/12/2016
23 Crepuscule – Chap 118 08/12/2016
24 Crepuscule – Chap 117 08/12/2016
25 Crepuscule – Chap 116 08/12/2016
26 Crepuscule – Chap 115 08/12/2016
27 Crepuscule – Chap 114 08/12/2016
28 Crepuscule – Chap 113 08/12/2016
29 Crepuscule – Chap 112 08/12/2016
30 Crepuscule – Chap 111 08/12/2016
31 Crepuscule – Chap 110 08/12/2016
32 Crepuscule – Chap 109 08/12/2016
33 Crepuscule – Chap 108 08/12/2016
34 Crepuscule – Chap 107 08/12/2016
35 Crepuscule – Chap 106 08/12/2016
36 Crepuscule – Chap 105 08/12/2016
37 Crepuscule – Chap 104 08/12/2016
38 Crepuscule – Chap 103 08/12/2016
39 Crepuscule – Chap 102 08/12/2016
40 Crepuscule – Chap 101 08/12/2016
41 Crepuscule – Chap 100 08/12/2016
42 Crepuscule – Chap 99 08/12/2016
43 Crepuscule – Chap 98 08/12/2016
44 Crepuscule – Chap 97 08/12/2016
45 Crepuscule – Chap 96 08/12/2016
46 Crepuscule – Chap 94 08/12/2016
47 Crepuscule – Chap 93 08/12/2016
48 Crepuscule – Chap 92 08/12/2016
49 Crepuscule – Chap 91 08/12/2016
50 Crepuscule – Chap 90 08/12/2016
51 Crepuscule – Chap 89 08/12/2016
52 Crepuscule – Chap 88 08/12/2016
53 Crepuscule – Chap 87 08/12/2016
54 Crepuscule – Chap 86 08/12/2016
55 Crepuscule – Chap 85 08/12/2016
56 Crepuscule – Chap 84 08/12/2016
57 Crepuscule – Chap 83 08/12/2016
58 Crepuscule – Chap 82 08/12/2016
59 Crepuscule – Chap 81 08/12/2016
60 Crepuscule – Chap 80 08/12/2016
61 Crepuscule – Chap 79 08/12/2016
62 Crepuscule – Chap 78 08/12/2016
63 Crepuscule – Chap 77 08/12/2016
64 Crepuscule – Chap 76 08/12/2016
65 Crepuscule – Chap 75 08/12/2016
66 Crepuscule – Chap 74 08/12/2016
67 Crepuscule – Chap 73 08/12/2016
68 Crepuscule – Chap 72 08/12/2016
69 Crepuscule – Chap 71 08/12/2016
70 Crepuscule – Chap 70 08/12/2016
71 Crepuscule – Chap 69 08/12/2016
72 Crepuscule – Chap 68 08/12/2016
73 Crepuscule – Chap 67 08/12/2016
74 Crepuscule – Chap 66 08/12/2016
75 Crepuscule – Chap 65 08/12/2016
76 Crepuscule – Chap 64 08/12/2016
77 Crepuscule – Chap 63 08/12/2016
78 Crepuscule – Chap 62 08/12/2016
79 Crepuscule – Chap 61 08/12/2016
80 Crepuscule – Chap 60 08/12/2016
81 Crepuscule – Chap 59 08/12/2016
82 Crepuscule – Chap 58 08/12/2016
83 Crepuscule – Chap 57 08/12/2016
84 Crepuscule – Chap 56 08/12/2016
85 Crepuscule – Chap 55 08/12/2016
86 Crepuscule – Chap 54 08/12/2016
87 Crepuscule – Chap 53 08/12/2016
88 Crepuscule – Chap 52 08/12/2016
89 Crepuscule – Chap 51 08/12/2016
90 Crepuscule – Chap 50 08/12/2016
91 Crepuscule – Chap 49 08/12/2016
92 Crepuscule – Chap 48 08/12/2016
93 Crepuscule – Chap 47 08/12/2016
94 Crepuscule – Chap 46 08/12/2016
95 Crepuscule – Chap 45 08/12/2016
96 Crepuscule – Chap 44 08/12/2016
97 Crepuscule – Chap 43 08/12/2016
98 Crepuscule – Chap 42 08/12/2016
99 Crepuscule – Chap 41 08/12/2016
100 Crepuscule – Chap 40 08/12/2016
101 Crepuscule – Chap 39 08/12/2016
102 Crepuscule – Chap 38 08/12/2016
103 Crepuscule – Chap 36 08/12/2016
104 Crepuscule – Chap 37 08/12/2016
105 Crepuscule – Chap 35 08/12/2016
106 Crepuscule – Chap 34 08/12/2016
107 Crepuscule – Chap 33 08/12/2016
108 Crepuscule – Chap 32 08/12/2016
109 Crepuscule – Chap 31 08/12/2016
110 Crepuscule – Chap 30 08/12/2016
111 Crepuscule – Chap 29 08/12/2016
112 Crepuscule – Chap 28 08/12/2016
113 Crepuscule – Chap 27 08/12/2016
114 Crepuscule – Chap 26 08/12/2016
115 Crepuscule – Chap 25 08/12/2016
116 Crepuscule – Chap 24 08/12/2016
117 Crepuscule – Chap 23 08/12/2016
118 Crepuscule – Chap 22 08/12/2016
119 Crepuscule – Chap 21 08/12/2016
120 Crepuscule – Chap 20 08/12/2016
121 Crepuscule – Chap 19 08/12/2016
122 Crepuscule – Chap 18 08/12/2016
123 Crepuscule – Chap 17 08/12/2016
124 Crepuscule – Chap 16 08/12/2016
125 Crepuscule – Chap 15 08/12/2016
126 Crepuscule – Chap 14 08/12/2016
127 Crepuscule – Chap 13 08/12/2016
128 Crepuscule – Chap 12 08/12/2016
129 Crepuscule – Chap 11 08/12/2016
130 Crepuscule – Chap 10 08/12/2016
131 Crepuscule – Chap 9 08/12/2016
132 Crepuscule – Chap 8 08/12/2016
133 Crepuscule – Chap 7 08/12/2016
134 Crepuscule – Chap 6 08/12/2016
135 Crepuscule – Chap 5 08/12/2016
136 Crepuscule – Chap 4 08/12/2016
137 Crepuscule – Chap 3 08/12/2016
138 Crepuscule – Chap 2 08/12/2016
139 Crepuscule – Chap 1 08/12/2016

Truyện Liên Quan

Higanjima

Matsumoto Koji

Maou-jou de Oyasumi

KUMANOMATA Kagiji

Gosu

Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo

Fuuka

Seo Kouji

Nữ Hoàng Ai Cập

Chieko Hosokawa, Fumin

One Piece

Eiichiro ODA

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su