Cực Phẩm Gia Đinh

Cực Phẩm Gia Đinh

Tên khác: Không có
Tác giả: Vũ Nham
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 03/07/2016

Truyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong một lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song.Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng Vũ chiến thắng Lưu Bang… Lâm Vãn Vinh rơi vào thời đại của Đại Hoa quốc tương đương với thời Đại Tống của Trung Nguyên.Ở đây, Lâm Vãn Vinh – Lâm Tam bắt đầu cuộc phưu lưu, bằng tài năng “kinh tế + văn chương + kiến thức hiện đại + da mặt dầy” của một gian thương y đã khôi phục Tiêu gia, xây dựng gia sản từ bàn tay trắng.Bằng văn tài y tranh đấu với bao danh nhân tài tử, qua những trận đấu thơ ca, câu đối + kiến thức khoa học y xây dựng thanh danh được đức vua phong tặng Thiên hạ đệ nhất đinh.Vô tình y bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực và trở thành con bài chủ lực của Hoàng đế, rồi cầm quân ra trận đánh đông dẹp bắc.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 96 03/05/2017
2 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 95 21/04/2017
3 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 94 19/04/2017
4 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 93 04/04/2017
5 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 92 24/03/2017
6 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 91 18/03/2017
7 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 90 10/03/2017
8 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 89 03/03/2017
9 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 88 12/02/2017
10 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 87 28/01/2017
11 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 86 15/01/2017
12 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 85 03/01/2017
13 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 84 28/12/2016
14 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 83 20/12/2016
15 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 82 09/12/2016
16 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 81 02/12/2016
17 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 80 24/11/2016
18 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 79 07/11/2016
19 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 78 26/10/2016
20 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 77 17/10/2016
21 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 76 11/10/2016
22 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 75 27/09/2016
23 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 74 13/09/2016
24 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 73 31/08/2016
25 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 72 19/08/2016
26 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 71 11/08/2016
27 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 70 01/08/2016
28 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 69 18/07/2016
29 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 68 09/07/2016
30 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 67 03/07/2016
31 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 66 03/07/2016
32 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 65 03/07/2016
33 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 64 03/07/2016
34 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 63 03/07/2016
35 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 62 03/07/2016
36 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 61 03/07/2016
37 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 60 03/07/2016
38 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 59 03/07/2016
39 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 58 03/07/2016
40 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 57 03/07/2016
41 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 56 03/07/2016
42 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 55 03/07/2016
43 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 54 03/07/2016
44 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 53 03/07/2016
45 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 52 03/07/2016
46 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 51 03/07/2016
47 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 50 03/07/2016
48 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 49 03/07/2016
49 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 48 03/07/2016
50 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 47 03/07/2016
51 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 46 03/07/2016
52 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 45 03/07/2016
53 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 44 03/07/2016
54 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 43 03/07/2016
55 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 42 03/07/2016
56 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 41 03/07/2016
57 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 40 03/07/2016
58 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 39 03/07/2016
59 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 38 03/07/2016
60 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 37 03/07/2016
61 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 36 03/07/2016
62 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 35 03/07/2016
63 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 34 03/07/2016
64 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 33 03/07/2016
65 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 32 03/07/2016
66 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 31 03/07/2016
67 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 30 03/07/2016
68 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 29 03/07/2016
69 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 28 03/07/2016
70 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 27 03/07/2016
71 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 26 03/07/2016
72 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 25 03/07/2016
73 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 24 03/07/2016
74 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 23 03/07/2016
75 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 22 03/07/2016
76 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 21 03/07/2016
77 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 20 03/07/2016
78 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 19 03/07/2016
79 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 18 03/07/2016
80 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 17 03/07/2016
81 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 16 03/07/2016
82 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 15 03/07/2016
83 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 14 03/07/2016
84 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 13 03/07/2016
85 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 12 03/07/2016
86 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 11 03/07/2016
87 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 10 03/07/2016
88 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 9 03/07/2016
89 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 8 03/07/2016
90 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 7 03/07/2016
91 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 6 03/07/2016
92 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 5 03/07/2016
93 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 4 03/07/2016
94 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 3 03/07/2016
95 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 2 03/07/2016
96 Cực Phẩm Gia Đinh – Chap 1 03/07/2016