Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ

Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ

Tên khác: Không có
Tác giả: Tề Thành Côn
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 13/11/2016

Cô ấy là sát thủ cấp cao của trung tâm tuyển dụng sát thủ, ai ngờ bị chính Tiểu A Di của mình tính kế, ném cô ấy cho một tên nam nhân không quen biết, kết quả là “trúng xổ số” được một bé loli. Khi cô ấy tìm Tiểu A Di truy hỏi cha của con mình là ai thì Tiểu A Di bỗng được Iron Man tặng bàn chân hỏa tiễn bay mất tiêu…

Sáu năm sau, Bảo Bảo bỗng dưng một ngày đẹp trời bị người của Hắc Dạ đế quốc bắt đi. Không còn cách nào khác, cô ấy chỉ còn cách cải trang thành nam nhân với thân phận là tài xế mai phục bên người đại ca của Hắc Dạ đế quốc làm gián điệp…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 51 26/06/2017
2 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 50 22/06/2017
3 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 49 19/06/2017
4 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 48 15/06/2017
5 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 47 12/06/2017
6 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 46 08/06/2017
7 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 45 05/06/2017
8 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 44 02/06/2017
9 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 43 29/05/2017
10 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 42 26/05/2017
11 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 41 23/05/2017
12 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 40 19/05/2017
13 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 39 16/05/2017
14 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 38 12/05/2017
15 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 37 09/05/2017
16 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 36 05/05/2017
17 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 35 01/05/2017
18 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 34 28/04/2017
19 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 33 25/04/2017
20 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 32 22/04/2017
21 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 31 17/04/2017
22 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 30 14/04/2017
23 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 29 11/04/2017
24 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 28 10/04/2017
25 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 27 05/04/2017
26 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 26 31/03/2017
27 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 25 28/03/2017
28 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 24 24/03/2017
29 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 23 21/03/2017
30 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 22 17/03/2017
31 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 21 14/03/2017
32 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 20 10/03/2017
33 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 19 07/03/2017
34 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 18 06/03/2017
35 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 17 27/02/2017
36 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 16 21/02/2017
37 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 15 14/02/2017
38 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 14 09/02/2017
39 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 13 07/02/2017
40 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 12 03/02/2017
41 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 11 20/01/2017
42 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 10 19/01/2017
43 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 9 18/01/2017
44 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 8 17/01/2017
45 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 7 16/01/2017
46 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 6 15/01/2017
47 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 5 14/01/2017
48 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 4 13/01/2017
49 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 3 12/01/2017
50 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 2 11/01/2017
51 Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ – Chap 1 13/11/2016