Cuồng Thần

Cuồng Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 14/07/2016

Đây là thế giới của sự tranh giành giữa Nhân – Ma – Thú – Long Thần – Linh Tinh…

Ở đây có những quân đoàn cự thú chiến sĩ Behemoth, có Long Kỵ Sĩ Quân Đoàn bay lượn khắp bầu trời, có Đọa Lạc Thiên Sứ Quân Đoàn của ma tộc, còn có…

Hắn! là kết quả bất đắc dĩ của ba chủng tộc Nhân – Ma – Thú, cũng mang trong mình tiềm chất cuồng chiến hiếm thấy trong thường dân…

Hắn nhất định trọng chỉnh lại thế giới này… đồng thời phải nghênh đón một con đường tình thuyệt thế nhưng lắm chông gai…

Hắn là LÔI QUAN HOÀI…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cuồng Thần – Chap 35.2 12/07/2016
2 Cuồng Thần – Chap 35.1 12/07/2016
3 Cuồng Thần – Chap 34.2 12/07/2016
4 Cuồng Thần – Chap 34.1 12/07/2016
5 Cuồng Thần – Chap 33.2 12/07/2016
6 Cuồng Thần – Chap 33.1 12/07/2016
7 Cuồng Thần – Chap 32.2 12/07/2016
8 Cuồng Thần – Chap 32.1 12/07/2016
9 Cuồng Thần – Chap 31.2 12/07/2016
10 Cuồng Thần – Chap 31.1 12/07/2016
11 Cuồng Thần – Chap 30.2 12/07/2016
12 Cuồng Thần – Chap 30.1 12/07/2016
13 Cuồng Thần – Chap 29.2 12/07/2016
14 Cuồng Thần – Chap 29.1 12/07/2016
15 Cuồng Thần – Chap 28.2 12/07/2016
16 Cuồng Thần – Chap 28 12/07/2016
17 Cuồng Thần – Chap 27.2 12/07/2016
18 Cuồng Thần – Chap 27.1 12/07/2016
19 Cuồng Thần – Chap 26 12/07/2016
20 Cuồng Thần – Chap 25 12/07/2016
21 Cuồng Thần – Chap 24.2 12/07/2016
22 Cuồng Thần – Chap 24.1 12/07/2016
23 Cuồng Thần – Chap 23 12/07/2016
24 Cuồng Thần – Chap 22 12/07/2016
25 Cuồng Thần – Chap 21.2 12/07/2016
26 Cuồng Thần – Chap 21.1 12/07/2016
27 Cuồng Thần – Chap 20.2 12/07/2016
28 Cuồng Thần – Chap 20.1 12/07/2016
29 Cuồng Thần – Chap 19.2 12/07/2016
30 Cuồng Thần – Chap 19.1 12/07/2016
31 Cuồng Thần – Chap 18.2 12/07/2016
32 Cuồng Thần – Chap 18.1 12/07/2016
33 Cuồng Thần – Chap 17.2 12/07/2016
34 Cuồng Thần – Chap 17.1 12/07/2016
35 Cuồng Thần – Chap 16.5 12/07/2016
36 Cuồng Thần – Chap 16 12/07/2016
37 Cuồng Thần – Chap 15 12/07/2016
38 Cuồng Thần – Chap 14 12/07/2016
39 Cuồng Thần – Chap 13 12/07/2016
40 Cuồng Thần – Chap 12 12/07/2016
41 Cuồng Thần – Chap 11 12/07/2016
42 Cuồng Thần – Chap 10 12/07/2016
43 Cuồng Thần – Chap 9 12/07/2016
44 Cuồng Thần – Chap 8 12/07/2016
45 Cuồng Thần – Chap 7 12/07/2016
46 Cuồng Thần – Chap 6 12/07/2016
47 Cuồng Thần – Chap 5 12/07/2016
48 Cuồng Thần – Chap 4 12/07/2016
49 Cuồng Thần – Chap 3 12/07/2016
50 Cuồng Thần – Chap 2 12/07/2016
51 Cuồng Thần – Chap 1 12/07/2016