Cuồng Thần

Cuồng Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 14/07/2016

Đây là thế giới của sự tranh giành giữa Nhân – Ma – Thú – Long Thần – Linh Tinh…

Ở đây có những quân đoàn cự thú chiến sĩ Behemoth, có Long Kỵ Sĩ Quân Đoàn bay lượn khắp bầu trời, có Đọa Lạc Thiên Sứ Quân Đoàn của ma tộc, còn có…

Hắn! là kết quả bất đắc dĩ của ba chủng tộc Nhân – Ma – Thú, cũng mang trong mình tiềm chất cuồng chiến hiếm thấy trong thường dân…

Hắn nhất định trọng chỉnh lại thế giới này… đồng thời phải nghênh đón một con đường tình thuyệt thế nhưng lắm chông gai…

Hắn là LÔI QUAN HOÀI…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cuồng Thần – Chap 46.2 19/01/2018
2 Cuồng Thần – Chap 46.1 12/01/2018
3 Cuồng Thần – Chap 45.2 26/12/2017
4 Cuồng Thần – Chap 45 22/12/2017
5 Cuồng Thần – Chap 44.2 16/12/2017
6 Cuồng Thần – Chap 44.1 07/12/2017
7 Cuồng Thần – Chap 43.2 28/11/2017
8 Cuồng Thần – Chap 43 24/11/2017
9 Cuồng Thần – Chap 42.2 17/11/2017
10 Cuồng Thần – Chap 42.1 14/11/2017
11 Cuồng Thần – Chap 41.2 11/11/2017
12 Cuồng Thần – Chap 41.1 09/11/2017
13 Cuồng Thần – Chap 40.2 28/09/2017
14 Cuồng Thần – Chap 40 21/09/2017
15 Cuồng Thần – Chap 39.2 14/09/2017
16 Cuồng Thần – Chap 39 09/09/2017
17 Cuồng Thần – Chap 38.2 03/09/2017
18 Cuồng Thần – Chap 38.1 31/08/2017
19 Cuồng Thần – Chap 37.2 28/08/2017
20 Cuồng Thần – Chap 37.1 16/08/2017
21 Cuồng Thần – Chap 36 06/08/2017
22 Cuồng Thần – Chap 35.2 12/07/2016
23 Cuồng Thần – Chap 35.1 12/07/2016
24 Cuồng Thần – Chap 34.2 12/07/2016
25 Cuồng Thần – Chap 34.1 12/07/2016
26 Cuồng Thần – Chap 33.2 12/07/2016
27 Cuồng Thần – Chap 33.1 12/07/2016
28 Cuồng Thần – Chap 32.2 12/07/2016
29 Cuồng Thần – Chap 32.1 12/07/2016
30 Cuồng Thần – Chap 31.2 12/07/2016
31 Cuồng Thần – Chap 31.1 12/07/2016
32 Cuồng Thần – Chap 30.2 12/07/2016
33 Cuồng Thần – Chap 30.1 12/07/2016
34 Cuồng Thần – Chap 29.2 12/07/2016
35 Cuồng Thần – Chap 29.1 12/07/2016
36 Cuồng Thần – Chap 28.2 12/07/2016
37 Cuồng Thần – Chap 28 12/07/2016
38 Cuồng Thần – Chap 27.2 12/07/2016
39 Cuồng Thần – Chap 27.1 12/07/2016
40 Cuồng Thần – Chap 26 12/07/2016
41 Cuồng Thần – Chap 25 12/07/2016
42 Cuồng Thần – Chap 24.2 12/07/2016
43 Cuồng Thần – Chap 24.1 12/07/2016
44 Cuồng Thần – Chap 23 12/07/2016
45 Cuồng Thần – Chap 22 12/07/2016
46 Cuồng Thần – Chap 21.2 12/07/2016
47 Cuồng Thần – Chap 21.1 12/07/2016
48 Cuồng Thần – Chap 20.2 12/07/2016
49 Cuồng Thần – Chap 20.1 12/07/2016
50 Cuồng Thần – Chap 19.2 12/07/2016
51 Cuồng Thần – Chap 19.1 12/07/2016
52 Cuồng Thần – Chap 18.2 12/07/2016
53 Cuồng Thần – Chap 18.1 12/07/2016
54 Cuồng Thần – Chap 17.2 12/07/2016
55 Cuồng Thần – Chap 17.1 12/07/2016
56 Cuồng Thần – Chap 16.5 12/07/2016
57 Cuồng Thần – Chap 16 12/07/2016
58 Cuồng Thần – Chap 15 12/07/2016
59 Cuồng Thần – Chap 14 12/07/2016
60 Cuồng Thần – Chap 13 12/07/2016
61 Cuồng Thần – Chap 12 12/07/2016
62 Cuồng Thần – Chap 11 12/07/2016
63 Cuồng Thần – Chap 10 12/07/2016
64 Cuồng Thần – Chap 9 12/07/2016
65 Cuồng Thần – Chap 8 12/07/2016
66 Cuồng Thần – Chap 7 12/07/2016
67 Cuồng Thần – Chap 6 12/07/2016
68 Cuồng Thần – Chap 5 12/07/2016
69 Cuồng Thần – Chap 4 12/07/2016
70 Cuồng Thần – Chap 3 12/07/2016
71 Cuồng Thần – Chap 2 12/07/2016
72 Cuồng Thần – Chap 1 12/07/2016