Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tên khác: Không có
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 08/02/2017

Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sống với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương. Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm. Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới… Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 73 20/03/2018
2 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 72 12/03/2018
3 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 71 08/03/2018
4 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 70 05/03/2018
5 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 69 04/03/2018
6 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 68 27/02/2018
7 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 67 23/02/2018
8 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 66 20/02/2018
9 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 65 18/02/2018
10 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 64 15/02/2018
11 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 63 11/02/2018
12 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 62 09/02/2018
13 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 61 06/02/2018
14 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 60 30/01/2018
15 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 59 23/01/2018
16 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 58 16/01/2018
17 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 57 09/01/2018
18 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 56 05/01/2018
19 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 54 27/12/2017
20 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 53 12/12/2017
21 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 52 05/12/2017
22 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 51 28/11/2017
23 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 50 21/11/2017
24 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 49 15/11/2017
25 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 48 07/11/2017
26 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 47 26/10/2017
27 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 46 12/10/2017
28 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 45 27/09/2017
29 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 44 22/09/2017
30 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 43 13/09/2017
31 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 42 11/09/2017
32 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 41 30/08/2017
33 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 40 22/08/2017
34 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 39 16/08/2017
35 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 38 09/08/2017
36 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 37 04/08/2017
37 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 36 24/07/2017
38 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 35 18/07/2017
39 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 34 11/07/2017
40 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 33 07/07/2017
41 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 32 30/06/2017
42 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 31 21/06/2017
43 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 30 14/06/2017
44 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 29 10/06/2017
45 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 28 05/06/2017
46 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 27 24/05/2017
47 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 26 18/05/2017
48 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 25 10/05/2017
49 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 24 04/05/2017
50 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 23 01/05/2017
51 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 22 25/04/2017
52 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 21 13/04/2017
53 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 20 07/04/2017
54 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 19 30/03/2017
55 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 18 28/03/2017
56 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 17 24/03/2017
57 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 16 19/03/2017
58 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 15 15/03/2017
59 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 14 09/03/2017
60 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 13 06/03/2017
61 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 12 03/03/2017
62 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 11 27/02/2017
63 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 10 27/02/2017
64 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 9 23/02/2017
65 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 8 21/02/2017
66 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 7 19/02/2017
67 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 6 17/02/2017
68 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5 14/02/2017
69 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4 12/02/2017
70 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3 10/02/2017
71 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2 09/02/2017
72 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1 08/02/2017

Truyện Liên Quan

Yêu Thần Ký

Đạp Tuyết Động Mạn