Dạ Du Thần

Dạ Du Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Ô Mộc Nhiên
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Lạc Thiên
Ngày thêm: 09/07/2016

Truyện kể về một ẻm yêu quái uống máu ở rừng trúc, một anh săn linh, và quá trình anh dẫn độ hóa kiếp cho con yêu linh bách thế ngàn tuổi này.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Dạ Du Thần – Chap 40 13/07/2016
2 Dạ Du Thần – Chap 39 13/07/2016
3 Dạ Du Thần – Chap 38 11/07/2016
4 Dạ Du Thần – Chap 37 10/07/2016
5 Dạ Du Thần – Chap 36 08/07/2016
6 Dạ Du Thần – Chap 35 08/07/2016
7 Dạ Du Thần – Chap 35.6 08/07/2016
8 Dạ Du Thần – Chap 34 08/07/2016
9 Dạ Du Thần – Chap 33 08/07/2016
10 Dạ Du Thần – Chap 32 08/07/2016
11 Dạ Du Thần – Chap 31 08/07/2016
12 Dạ Du Thần – Chap 30 08/07/2016
13 Dạ Du Thần – Chap 29 08/07/2016
14 Dạ Du Thần – Chap 28 08/07/2016
15 Dạ Du Thần – Chap 27 08/07/2016
16 Dạ Du Thần – Chap 26 08/07/2016
17 Dạ Du Thần – Chap 25 08/07/2016
18 Dạ Du Thần – Chap 24 08/07/2016
19 Dạ Du Thần – Chap 23 08/07/2016
20 Dạ Du Thần – Chap 22 08/07/2016
21 Dạ Du Thần – Chap 21 08/07/2016
22 Dạ Du Thần – Chap 20 08/07/2016
23 Dạ Du Thần – Chap 19 08/07/2016
24 Dạ Du Thần – Chap 18 08/07/2016
25 Dạ Du Thần – Chap 17 08/07/2016
26 Dạ Du Thần – Chap 16 08/07/2016
27 Dạ Du Thần – Chap 15 08/07/2016
28 Dạ Du Thần – Chap 14 08/07/2016
29 Dạ Du Thần – Chap 13 08/07/2016
30 Dạ Du Thần – Chap 12 08/07/2016
31 Dạ Du Thần – Chap 11 08/07/2016
32 Dạ Du Thần – Chap 10 08/07/2016
33 Dạ Du Thần – Chap 9 08/07/2016
34 Dạ Du Thần – Chap 8 08/07/2016
35 Dạ Du Thần – Chap 7 08/07/2016
36 Dạ Du Thần – Chap 6 08/07/2016
37 Dạ Du Thần – Chap 5 08/07/2016
38 Dạ Du Thần – Chap 4 08/07/2016
39 Dạ Du Thần – Chap 3 08/07/2016
40 Dạ Du Thần – Chap 2 08/07/2016
41 Dạ Du Thần – Chap 1 08/07/2016