Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung 2
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 03/07/2016

Ở truyện mới này của Lão Đậu, chúng ta có thể gặp lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn. Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể. Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch. Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Đại Chúa Tể – Chap 72 04/08/2017
2 Đại Chúa Tể – Chap 71.5 02/08/2017
3 Đại Chúa Tể – Chap 71 01/08/2017
4 Đại Chúa Tể – Chap 70 27/05/2017
5 Đại Chúa Tể – Chap 69 13/05/2017
6 Đại Chúa Tể – Chap 68 27/04/2017
7 Đại Chúa Tể – Chap 67 14/04/2017
8 Đại Chúa Tể – Chap 66 28/03/2017
9 Đại Chúa Tể – Chap 65 13/03/2017
10 Đại Chúa Tể – Chap 64 28/02/2017
11 Đại Chúa Tể – Chap 63 12/02/2017
12 Đại Chúa Tể – Chap 62 06/01/2017
13 Đại Chúa Tể – Chap 61 27/12/2016
14 Đại Chúa Tể – Chap 60 09/12/2016
15 Đại Chúa Tể – Chap 59 25/11/2016
16 Đại Chúa Tể – Chap 58 12/11/2016
17 Đại Chúa Tể – Chap 57 03/11/2016
18 Đại Chúa Tể – Chap 56 16/10/2016
19 Đại Chúa Tể – Chap 55 29/09/2016
20 Đại Chúa Tể – Chap 54 08/09/2016
21 Đại Chúa Tể – Chap 53 21/08/2016
22 Đại Chúa Tể – Chap 52 31/07/2016
23 Đại Chúa Tể – Chap 51 19/07/2016
24 Đại Chúa Tể – Chap 50 05/07/2016
25 Đại Chúa Tể – Chap 49 03/07/2016
26 Đại Chúa Tể – Chap 48 03/07/2016
27 Đại Chúa Tể – Chap 47 03/07/2016
28 Đại Chúa Tể – Chap 46 03/07/2016
29 Đại Chúa Tể – Chap 45 03/07/2016
30 Đại Chúa Tể – Chap 44 03/07/2016
31 Đại Chúa Tể – Chap 43 03/07/2016
32 Đại Chúa Tể – Chap 42 03/07/2016
33 Đại Chúa Tể – Chap 41 03/07/2016
34 Đại Chúa Tể – Chap 40 03/07/2016
35 Đại Chúa Tể – Chap 39 03/07/2016
36 Đại Chúa Tể – Chap 38 03/07/2016
37 Đại Chúa Tể – Chap 37 03/07/2016
38 Đại Chúa Tể – Chap 36 03/07/2016
39 Đại Chúa Tể – Chap 35 03/07/2016
40 Đại Chúa Tể – Chap 34 03/07/2016
41 Đại Chúa Tể – Chap 33 03/07/2016
42 Đại Chúa Tể – Chap 32 03/07/2016
43 Đại Chúa Tể – Chap 31 03/07/2016
44 Đại Chúa Tể – Chap 30 03/07/2016
45 Đại Chúa Tể – Chap 29 03/07/2016
46 Đại Chúa Tể – Chap 28 03/07/2016
47 Đại Chúa Tể – Chap 27 03/07/2016
48 Đại Chúa Tể – Chap 26.5 03/07/2016
49 Đại Chúa Tể – Chap 26 03/07/2016
50 Đại Chúa Tể – Chap 25 03/07/2016
51 Đại Chúa Tể – Chap 24 03/07/2016
52 Đại Chúa Tể – Chap 23 03/07/2016
53 Đại Chúa Tể – Chap 22 03/07/2016
54 Đại Chúa Tể – Chap 21 03/07/2016
55 Đại Chúa Tể – Chap 20 03/07/2016
56 Đại Chúa Tể – Chap 19 03/07/2016
57 Đại Chúa Tể – Chap 18 03/07/2016
58 Đại Chúa Tể – Chap 17 03/07/2016
59 Đại Chúa Tể – Chap 16 03/07/2016
60 Đại Chúa Tể – Chap 15 03/07/2016
61 Đại Chúa Tể – Chap 14 03/07/2016
62 Đại Chúa Tể – Chap 13 03/07/2016
63 Đại Chúa Tể – Chap 12 03/07/2016
64 Đại Chúa Tể – Chap 11 03/07/2016
65 Đại Chúa Tể – Chap 10 03/07/2016
66 Đại Chúa Tể – Chap 9 03/07/2016
67 Đại Chúa Tể – Chap 8 03/07/2016
68 Đại Chúa Tể – Chap 7 03/07/2016
69 Đại Chúa Tể – Chap 6 03/07/2016
70 Đại Chúa Tể – Chap 5 03/07/2016
71 Đại Chúa Tể – Chap 4 03/07/2016
72 Đại Chúa Tể – Chap 3 03/07/2016
73 Đại Chúa Tể – Chap 2 03/07/2016
74 Đại Chúa Tể – Chap 1 03/07/2016