Đại Khâu Giáp Sư

Đại Khâu Giáp Sư

Tên khác: Không có
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 04/02/2017

Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc… Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 27.2 21/03/2018
2 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 27.1 17/03/2018
3 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 26.2 27/02/2018
4 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 26.1 24/02/2018
5 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 25.2 04/02/2018
6 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 25.1 03/02/2018
7 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 24.2 01/02/2018
8 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 24.1 29/01/2018
9 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 23.2 17/01/2018
10 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 23.1 01/12/2017
11 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 22.2 21/11/2017
12 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 22.1 14/11/2017
13 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 21.2 14/11/2017
14 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 21.1 11/11/2017
15 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 20.2 30/10/2017
16 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 20.1 16/10/2017
17 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 19.2 12/10/2017
18 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 19.1 08/10/2017
19 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 18.2 28/09/2017
20 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 18.1 20/09/2017
21 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 17.2 10/09/2017
22 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 17.1 06/09/2017
23 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 16.2 26/08/2017
24 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 16.1 24/08/2017
25 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 15.2 12/08/2017
26 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 15.1 05/08/2017
27 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 14.2 29/07/2017
28 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 14.1 24/07/2017
29 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 13.2 15/07/2017
30 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 13.1 08/07/2017
31 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 12.2 01/07/2017
32 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 12.1 27/06/2017
33 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 11.2 17/06/2017
34 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 11.1 16/06/2017
35 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 10.2 03/06/2017
36 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 10.1 30/05/2017
37 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 9.2 22/05/2017
38 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 9.1 18/05/2017
39 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8.2 17/05/2017
40 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8.1 15/05/2017
41 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7.2 10/05/2017
42 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7.1 09/05/2017
43 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6.2 22/04/2017
44 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6.1 19/04/2017
45 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5.2 18/04/2017
46 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5.1 15/04/2017
47 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4.2 09/04/2017
48 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4.1 26/03/2017
49 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 3.2 21/02/2017
50 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 3.1 18/02/2017
51 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 2.2 07/02/2017
52 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 2.1 06/02/2017
53 Đại Khâu Giáp Sư – Chap 1 04/02/2017