Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử

Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử

Tên khác: Không có
Tác giả: Vivian
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , ,
Nguồn: Lạc Nguyệt
Ngày thêm: 04/10/2016

Một chàng trai đầu bếp tầm thường nghèo mạt một ngày nọ bị “cha nội” hoàng tử kia phát hiện ra là mấy đồ ăn thằng này nấu sẽ giúp thằng hoàng tử tăng sức mạnh, thế là hoàng tử bắt nó ký giấy bán thân để nấu cho một mình ổng ăn, và sau này nó thành đầu bếp “mạnh mẽ”.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 42 24/02/2017
2 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 41 13/02/2017
3 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 40 31/01/2017
4 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 39 15/01/2017
5 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 38 12/01/2017
6 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 37 07/01/2017
7 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 36 04/01/2017
8 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 35 01/01/2017
9 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 34 29/12/2016
10 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 33 28/12/2016
11 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 32 28/12/2016
12 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 30-31 23/12/2016
13 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 29 19/12/2016
14 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 28 17/12/2016
15 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 27 05/12/2016
16 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 26 27/11/2016
17 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 25 23/11/2016
18 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 24 21/11/2016
19 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 23 19/11/2016
20 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 22 05/11/2016
21 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 21 03/11/2016
22 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 20 01/11/2016
23 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 19 30/10/2016
24 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 18 30/10/2016
25 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 17 26/10/2016
26 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 16 24/10/2016
27 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 15 22/10/2016
28 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 14 20/10/2016
29 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 13 18/10/2016
30 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 12 16/10/2016
31 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 11 14/10/2016
32 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 10 10/10/2016
33 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 9 09/10/2016
34 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 8 09/10/2016
35 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 7 07/10/2016
36 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 6 04/10/2016
37 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 5 04/10/2016
38 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 4 04/10/2016
39 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 3 04/10/2016
40 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 2 04/10/2016
41 Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử – Chap 1 04/10/2016