Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

Tên khác: Không có
Tác giả: Lăng Vũ Muội
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Bách Linh Quán, Lạc Nguyệt, Tuyệt Ái Lạc Thành
Ngày thêm: 15/07/2016

Main xuyên không đến thế giới tu chân, sau đó phát hiện mình chính là main! Cái này ko phải là hại người lành sao? Đánh quái thăng cấp ko trọng yếu! Sống được mới là quan trọng a!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 150 07/04/2017
2 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 149 06/04/2017
3 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 148 06/04/2017
4 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 147 06/04/2017
5 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 146 03/04/2017
6 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 145 02/04/2017
7 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 144 02/04/2017
8 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 143 31/03/2017
9 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 142 31/03/2017
10 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 141 30/03/2017
11 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 140 29/03/2017
12 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 139 29/03/2017
13 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 138 27/03/2017
14 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 137 27/03/2017
15 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 136 25/03/2017
16 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 135 24/03/2017
17 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 134 23/03/2017
18 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 133 21/03/2017
19 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 131-132 20/03/2017
20 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 130 26/02/2017
21 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 129 24/02/2017
22 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 128 21/02/2017
23 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 136 21/02/2017
24 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 127 02/02/2017
25 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 126 02/02/2017
26 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 125 27/01/2017
27 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 124 25/01/2017
28 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 123 23/01/2017
29 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 122 21/01/2017
30 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 121 19/01/2017
31 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 120 17/01/2017
32 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 119 15/01/2017
33 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 118 15/01/2017
34 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 117 11/01/2017
35 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 116 11/01/2017
36 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 115 07/01/2017
37 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 114 05/01/2017
38 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 113 03/01/2017
39 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 112 01/01/2017
40 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 111 30/12/2016
41 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 110 30/12/2016
42 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 109 28/12/2016
43 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 108 24/12/2016
44 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 107 22/12/2016
45 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 106 20/12/2016
46 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 104-105 18/12/2016
47 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 103 16/12/2016
48 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 102 14/12/2016
49 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 101 12/12/2016
50 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 100 10/12/2016
51 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 99 08/12/2016
52 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 98 06/12/2016
53 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 97 04/12/2016
54 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 96 02/12/2016
55 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 95 30/11/2016
56 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 94 28/11/2016
57 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 93 26/11/2016
58 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 92 24/11/2016
59 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 91 22/11/2016
60 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 90 20/11/2016
61 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 89 18/11/2016
62 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 88 16/11/2016
63 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 87 14/11/2016
64 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 86 12/11/2016
65 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 85 10/11/2016
66 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 84 08/11/2016
67 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 83 06/11/2016
68 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 82 04/11/2016
69 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 81 01/11/2016
70 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 80 30/10/2016
71 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 79 28/10/2016
72 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 78 26/10/2016
73 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 77 24/10/2016
74 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 76 22/10/2016
75 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 75 27/09/2016
76 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 74 27/09/2016
77 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 73 15/09/2016
78 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 72 15/09/2016
79 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 71 15/09/2016
80 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 70 15/09/2016
81 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 69 15/09/2016
82 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 68 15/09/2016
83 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 67 15/09/2016
84 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 66 15/09/2016
85 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 65 09/09/2016
86 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 64 09/09/2016
87 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 63 09/09/2016
88 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 62 09/09/2016
89 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 61 09/09/2016
90 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 60 09/09/2016
91 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 59 05/09/2016
92 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 58 05/09/2016
93 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 57 05/09/2016
94 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 56 05/09/2016
95 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 55 05/09/2016
96 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 54 05/09/2016
97 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 53 05/09/2016
98 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 52 24/08/2016
99 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 51 24/08/2016
100 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 50 24/08/2016
101 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 49.5 24/08/2016
102 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 49 24/08/2016
103 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 48 24/08/2016
104 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 47 24/08/2016
105 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 46 24/08/2016
106 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 45 24/08/2016
107 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 44 24/08/2016
108 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 43 23/08/2016
109 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 42 22/08/2016
110 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 41 21/08/2016
111 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 40 19/08/2016
112 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 39 17/08/2016
113 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 38 15/08/2016
114 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 37 14/08/2016
115 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 36 13/08/2016
116 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 35 11/08/2016
117 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 34 10/08/2016
118 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 33 09/08/2016
119 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 32 08/08/2016
120 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 31 07/08/2016
121 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 30 03/08/2016
122 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 29 03/08/2016
123 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 28 01/08/2016
124 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 27 01/08/2016
125 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 26 30/07/2016
126 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 24-25 30/07/2016
127 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 23 27/07/2016
128 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 22 27/07/2016
129 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 21 25/07/2016
130 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 20 24/07/2016
131 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 19 24/07/2016
132 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 18 22/07/2016
133 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 17 21/07/2016
134 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 16 20/07/2016
135 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 15 19/07/2016
136 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 14 19/07/2016
137 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 13 19/07/2016
138 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 12 16/07/2016
139 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 11 16/07/2016
140 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 10 16/07/2016
141 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 9 16/07/2016
142 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 8 13/07/2016
143 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 7 13/07/2016
144 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 6 13/07/2016
145 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 5 13/07/2016
146 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 4 13/07/2016
147 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 3 13/07/2016
148 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 2 13/07/2016
149 Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối – Chap 1 13/07/2016