Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 30/06/2016

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao? Mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung!

Hệ Thống Tu Luyện: Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế.Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Đấu Phá Thương Khung – Chap 191 22/03/2017
2 Đấu Phá Thương Khung – Chap 190 15/03/2017
3 Đấu Phá Thương Khung – Chap 189 01/03/2017
4 Đấu Phá Thương Khung – Chap 188 22/02/2017
5 Đấu Phá Thương Khung – Chap 187 15/02/2017
6 Đấu Phá Thương Khung – Chap 186 18/01/2017
7 Đấu Phá Thương Khung – Chap 185 11/01/2017
8 Đấu Phá Thương Khung – Chap 184 04/01/2017
9 Đấu Phá Thương Khung – Chap 183 21/12/2016
10 Đấu Phá Thương Khung – Chap 182 14/12/2016
11 Đấu Phá Thương Khung – Chap 181 08/12/2016
12 Đấu Phá Thương Khung – Chap 180 23/11/2016
13 Đấu Phá Thương Khung – Chap 179 17/11/2016
14 Đấu Phá Thương Khung – Chap 178 09/11/2016
15 Đấu Phá Thương Khung – Chap 177 26/10/2016
16 Đấu Phá Thương Khung – Chap 176 19/10/2016
17 Đấu Phá Thương Khung – Chap 175 12/10/2016
18 Đấu Phá Thương Khung – Chap 174 21/09/2016
19 Đấu Phá Thương Khung – Chap 173 10/09/2016
20 Đấu Phá Thương Khung – Chap 172 08/09/2016
21 Đấu Phá Thương Khung – Chap 171 25/08/2016
22 Đấu Phá Thương Khung – Chap 170 18/08/2016
23 Đấu Phá Thương Khung – Chap 169 10/08/2016
24 Đấu Phá Thương Khung – Chap 168 27/07/2016
25 Đấu Phá Thương Khung – Chap 167 20/07/2016
26 Đấu Phá Thương Khung – Chap 166 14/07/2016
27 Đấu Phá Thương Khung – Chap 165 02/07/2016
28 Đấu Phá Thương Khung – Chap 164 02/07/2016
29 Đấu Phá Thương Khung – Chap 163 02/07/2016
30 Đấu Phá Thương Khung – Chap 162 02/07/2016
31 Đấu Phá Thương Khung – Chap 161 02/07/2016
32 Đấu Phá Thương Khung – Chap 160 02/07/2016
33 Đấu Phá Thương Khung – Chap 159 02/07/2016
34 Đấu Phá Thương Khung – Chap 158 02/07/2016
35 Đấu Phá Thương Khung – Chap 157 02/07/2016
36 Đấu Phá Thương Khung – Chap 156 02/07/2016
37 Đấu Phá Thương Khung – Chap 155 02/07/2016
38 Đấu Phá Thương Khung – Chap 154 02/07/2016
39 Đấu Phá Thương Khung – Chap 153 02/07/2016
40 Đấu Phá Thương Khung – Chap 152 02/07/2016
41 Đấu Phá Thương Khung – Chap 151 02/07/2016
42 Đấu Phá Thương Khung – Chap 150 02/07/2016
43 Đấu Phá Thương Khung – Chap 149 02/07/2016
44 Đấu Phá Thương Khung – Chap 148 02/07/2016
45 Đấu Phá Thương Khung – Chap 147 02/07/2016
46 Đấu Phá Thương Khung – Chap 146 02/07/2016
47 Đấu Phá Thương Khung – Chap 145 02/07/2016
48 Đấu Phá Thương Khung – Chap 144 02/07/2016
49 Đấu Phá Thương Khung – Chap 143 02/07/2016
50 Đấu Phá Thương Khung – Chap 142 02/07/2016
51 Đấu Phá Thương Khung – Chap 141 02/07/2016
52 Đấu Phá Thương Khung – Chap 140 02/07/2016
53 Đấu Phá Thương Khung – Chap 139 02/07/2016
54 Đấu Phá Thương Khung – Chap 138 02/07/2016
55 Đấu Phá Thương Khung – Chap 137 02/07/2016
56 Đấu Phá Thương Khung – Chap 136 02/07/2016
57 Đấu Phá Thương Khung – Chap 135 02/07/2016
58 Đấu Phá Thương Khung – Chap 134 02/07/2016
59 Đấu Phá Thương Khung – Chap 133 02/07/2016
60 Đấu Phá Thương Khung – Chap 132 02/07/2016
61 Đấu Phá Thương Khung – Chap 131 02/07/2016
62 Đấu Phá Thương Khung – Chap 130 02/07/2016
63 Đấu Phá Thương Khung – Chap 129 02/07/2016
64 Đấu Phá Thương Khung – Chap 128 02/07/2016
65 Đấu Phá Thương Khung – Chap 127 02/07/2016
66 Đấu Phá Thương Khung – Chap 126 02/07/2016
67 Đấu Phá Thương Khung – Chap 125 02/07/2016
68 Đấu Phá Thương Khung – Chap 124 02/07/2016
69 Đấu Phá Thương Khung – Chap 123 02/07/2016
70 Đấu Phá Thương Khung – Chap 122 02/07/2016
71 Đấu Phá Thương Khung – Chap 121 02/07/2016
72 Đấu Phá Thương Khung – Chap 120 02/07/2016
73 Đấu Phá Thương Khung – Chap 119 02/07/2016
74 Đấu Phá Thương Khung – Chap 118 02/07/2016
75 Đấu Phá Thương Khung – Chap 117 02/07/2016
76 Đấu Phá Thương Khung – Chap 116 02/07/2016
77 Đấu Phá Thương Khung – Chap 115 02/07/2016
78 Đấu Phá Thương Khung – Chap 114 02/07/2016
79 Đấu Phá Thương Khung – Chap 113 02/07/2016
80 Đấu Phá Thương Khung – Chap 112 02/07/2016
81 Đấu Phá Thương Khung – Chap 111 02/07/2016
82 Đấu Phá Thương Khung – Chap 110 02/07/2016
83 Đấu Phá Thương Khung – Chap 109 02/07/2016
84 Đấu Phá Thương Khung – Chap 108 02/07/2016
85 Đấu Phá Thương Khung – Chap 107 02/07/2016
86 Đấu Phá Thương Khung – Chap 106 02/07/2016
87 Đấu Phá Thương Khung – Chap 105 02/07/2016
88 Đấu Phá Thương Khung – Chap 104 02/07/2016
89 Đấu Phá Thương Khung – Chap 103 02/07/2016
90 Đấu Phá Thương Khung – Chap 102 02/07/2016
91 Đấu Phá Thương Khung – Chap 101 02/07/2016
92 Đấu Phá Thương Khung – Chap 100 02/07/2016
93 Đấu Phá Thương Khung – Chap 99 02/07/2016
94 Đấu Phá Thương Khung – Chap 98 02/07/2016
95 Đấu Phá Thương Khung – Chap 97 02/07/2016
96 Đấu Phá Thương Khung – Chap 96 02/07/2016
97 Đấu Phá Thương Khung – Chap 95 02/07/2016
98 Đấu Phá Thương Khung – Chap 94 02/07/2016
99 Đấu Phá Thương Khung – Chap 93 02/07/2016
100 Đấu Phá Thương Khung – Chap 92 02/07/2016
101 Đấu Phá Thương Khung – Chap 91 02/07/2016
102 Đấu Phá Thương Khung – Chap 90 02/07/2016
103 Đấu Phá Thương Khung – Chap 89 02/07/2016
104 Đấu Phá Thương Khung – Chap 88 02/07/2016
105 Đấu Phá Thương Khung – Chap 87 02/07/2016
106 Đấu Phá Thương Khung – Chap 86 02/07/2016
107 Đấu Phá Thương Khung – Chap 85.5 02/07/2016
108 Đấu Phá Thương Khung – Chap 85 02/07/2016
109 Đấu Phá Thương Khung – Chap 84 02/07/2016
110 Đấu Phá Thương Khung – Chap 83 02/07/2016
111 Đấu Phá Thương Khung – Chap 82 02/07/2016
112 Đấu Phá Thương Khung – Chap 81 02/07/2016
113 Đấu Phá Thương Khung – Chap 80 02/07/2016
114 Đấu Phá Thương Khung – Chap 79.5 02/07/2016
115 Đấu Phá Thương Khung – Chap 79 02/07/2016
116 Đấu Phá Thương Khung – Chap 78 02/07/2016
117 Đấu Phá Thương Khung – Chap 77 02/07/2016
118 Đấu Phá Thương Khung – Chap 76 02/07/2016
119 Đấu Phá Thương Khung – Chap 75 02/07/2016
120 Đấu Phá Thương Khung – Chap 74 02/07/2016
121 Đấu Phá Thương Khung – Chap 73 02/07/2016
122 Đấu Phá Thương Khung – Chap 72 02/07/2016
123 Đấu Phá Thương Khung – Chap 71 02/07/2016
124 Đấu Phá Thương Khung – Chap 70 02/07/2016
125 Đấu Phá Thương Khung – Chap 69 02/07/2016
126 Đấu Phá Thương Khung – Chap 68 02/07/2016
127 Đấu Phá Thương Khung – Chap 67 02/07/2016
128 Đấu Phá Thương Khung – Chap 66 02/07/2016
129 Đấu Phá Thương Khung – Chap 65 02/07/2016
130 Đấu Phá Thương Khung – Chap 64 02/07/2016
131 Đấu Phá Thương Khung – Chap 63 02/07/2016
132 Đấu Phá Thương Khung – Chap 62 02/07/2016
133 Đấu Phá Thương Khung – Chap 61 02/07/2016
134 Đấu Phá Thương Khung – Chap 60 02/07/2016
135 Đấu Phá Thương Khung – Chap 59 02/07/2016
136 Đấu Phá Thương Khung – Chap 58 02/07/2016
137 Đấu Phá Thương Khung – Chap 57 02/07/2016
138 Đấu Phá Thương Khung – Chap 56 02/07/2016
139 Đấu Phá Thương Khung – Chap 55 02/07/2016
140 Đấu Phá Thương Khung – Chap 54 02/07/2016
141 Đấu Phá Thương Khung – Chap 53 02/07/2016
142 Đấu Phá Thương Khung – Chap 52 02/07/2016
143 Đấu Phá Thương Khung – Chap 51 02/07/2016
144 Đấu Phá Thương Khung – Chap 50 02/07/2016
145 Đấu Phá Thương Khung – Chap 49 02/07/2016
146 Đấu Phá Thương Khung – Chap 48 02/07/2016
147 Đấu Phá Thương Khung – Chap 47 02/07/2016
148 Đấu Phá Thương Khung – Chap 46 02/07/2016
149 Đấu Phá Thương Khung – Chap 45 02/07/2016
150 Đấu Phá Thương Khung – Chap 44 02/07/2016
151 Đấu Phá Thương Khung – Chap 43 02/07/2016
152 Đấu Phá Thương Khung – Chap 42 02/07/2016
153 Đấu Phá Thương Khung – Chap 41 02/07/2016
154 Đấu Phá Thương Khung – Chap 40 02/07/2016
155 Đấu Phá Thương Khung – Chap 39 02/07/2016
156 Đấu Phá Thương Khung – Chap 38 02/07/2016
157 Đấu Phá Thương Khung – Chap 37 02/07/2016
158 Đấu Phá Thương Khung – Chap 36 02/07/2016
159 Đấu Phá Thương Khung – Chap 35 02/07/2016
160 Đấu Phá Thương Khung – Chap 34 02/07/2016
161 Đấu Phá Thương Khung – Chap 33 02/07/2016
162 Đấu Phá Thương Khung – Chap 32 02/07/2016
163 Đấu Phá Thương Khung – Chap 31 02/07/2016
164 Đấu Phá Thương Khung – Chap 30 02/07/2016
165 Đấu Phá Thương Khung – Chap 29 02/07/2016
166 Đấu Phá Thương Khung – Chap 28 02/07/2016
167 Đấu Phá Thương Khung – Chap 27 02/07/2016
168 Đấu Phá Thương Khung – Chap 26 02/07/2016
169 Đấu Phá Thương Khung – Chap 25 02/07/2016
170 Đấu Phá Thương Khung – Chap 24 02/07/2016
171 Đấu Phá Thương Khung – Chap 23 02/07/2016
172 Đấu Phá Thương Khung – Chap 22 02/07/2016
173 Đấu Phá Thương Khung – Chap 21 02/07/2016
174 Đấu Phá Thương Khung – Chap 20 02/07/2016
175 Đấu Phá Thương Khung – Chap 19 02/07/2016
176 Đấu Phá Thương Khung – Chap 18 02/07/2016
177 Đấu Phá Thương Khung – Chap 17 02/07/2016
178 Đấu Phá Thương Khung – Chap 16 02/07/2016
179 Đấu Phá Thương Khung – Chap 15 02/07/2016
180 Đấu Phá Thương Khung – Chap 14 02/07/2016
181 Đấu Phá Thương Khung – Chap 13 02/07/2016
182 Đấu Phá Thương Khung – Chap 12 02/07/2016
183 Đấu Phá Thương Khung – Chap 11 02/07/2016
184 Đấu Phá Thương Khung – Chap 10 02/07/2016
185 Đấu Phá Thương Khung – Chap 9 02/07/2016
186 Đấu Phá Thương Khung – Chap 8 02/07/2016
187 Đấu Phá Thương Khung – Chap 7 02/07/2016
188 Đấu Phá Thương Khung – Chap 6 02/07/2016
189 Đấu Phá Thương Khung – Chap 5 02/07/2016
190 Đấu Phá Thương Khung – Chap 4 02/07/2016
191 Đấu Phá Thương Khung – Chap 3 02/07/2016
192 Đấu Phá Thương Khung – Chap 2 30/06/2016
193 Đấu Phá Thương Khung – Chap 1 30/06/2016