Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Tên khác: Không có
Tác giả: DAZUI
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Tuyệt Ái Lạc Thành
Ngày thêm: 21/06/2017

Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu….

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 80 17/12/2017
2 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 79 15/12/2017
3 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 78 13/12/2017
4 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 77 10/12/2017
5 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 76 03/12/2017
6 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 75 01/12/2017
7 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 74 29/11/2017
8 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 73 26/11/2017
9 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 72 24/11/2017
10 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 71 22/11/2017
11 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 70 19/11/2017
12 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 69 17/11/2017
13 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 68 15/11/2017
14 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 67 12/11/2017
15 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 66 10/11/2017
16 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 65 08/11/2017
17 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 64 05/11/2017
18 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 63 03/11/2017
19 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 62 01/11/2017
20 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 61 29/10/2017
21 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 60 25/10/2017
22 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 59 22/10/2017
23 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 58 20/10/2017
24 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 57 18/10/2017
25 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 56 15/10/2017
26 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 55 13/10/2017
27 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 54 11/10/2017
28 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 53 08/10/2017
29 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 52 04/10/2017
30 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 51 01/10/2017
31 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 50 28/09/2017
32 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 49 24/09/2017
33 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 48 22/09/2017
34 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 47 20/09/2017
35 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 46 17/09/2017
36 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 45 15/09/2017
37 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 44 13/09/2017
38 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 43 10/09/2017
39 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 42 08/09/2017
40 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 41 06/09/2017
41 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 40 03/09/2017
42 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 39 01/09/2017
43 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 38 30/08/2017
44 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 37 27/08/2017
45 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 36 25/08/2017
46 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 35 23/08/2017
47 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 34 20/08/2017
48 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 33 18/08/2017
49 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 32 16/08/2017
50 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 31 13/08/2017
51 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 30 11/08/2017
52 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 29 11/08/2017
53 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 28 11/08/2017
54 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 27 09/08/2017
55 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 26 06/08/2017
56 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 25 01/08/2017
57 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 24 30/07/2017
58 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 23 28/07/2017
59 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 22 26/07/2017
60 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 21 23/07/2017
61 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 20 21/07/2017
62 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 19 18/07/2017
63 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 18 16/07/2017
64 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 17 14/07/2017
65 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 16 12/07/2017
66 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 15 09/07/2017
67 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 14 07/07/2017
68 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 13 04/07/2017
69 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 12 02/07/2017
70 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 11 30/06/2017
71 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 10 28/06/2017
72 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9 25/06/2017
73 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8 25/06/2017
74 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7 25/06/2017
75 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6 24/06/2017
76 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5 24/06/2017
77 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4 24/06/2017
78 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3 23/06/2017
79 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2 23/06/2017
80 Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1 21/06/2017