Điều Giáo Quan Hệ

Điều Giáo Quan Hệ

Tên khác: Không có
Tác giả: Tử Khuyển, NNNico
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa
Ngày thêm: 02/07/2016

Vì món nợ của ông bố mà phải chịu làm thụ cho người kém mình 11 tuổi sao?