Đôi Anh Em Bá Đạo!

Đôi Anh Em Bá Đạo!

Tên khác: Unstoppable Siblings
Tác giả: Wallow
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 12/07/2016

Vớ phải mớ rắc rối ngay từ ngày đầu tiên nhập học. Để có thể gây được sự chú ý từ cậu trai đã làm cô rơi vào tình yêu sét cmn đánh, cô đã nói dối về việc mình đang hẹn hò với trai (mà cụ thể là anh trai), điều đó đã châm ngòi cho một câu chuyện tình vớ vẩn khác bắt đầu…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Đôi Anh Em Bá Đạo – Chap 68 20/03/2017
2 Đôi Anh Em Bá Đạo – Chap 67 19/03/2017
3 Đôi Anh Em Bá Đạo – Chap 66 22/02/2017
4 Đôi Anh Em Bá Đạo – Chap 65 22/02/2017
5 Đôi Anh Em Bá Đạo – Chap 64 21/02/2017
6 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 63 21/02/2017
7 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 62 19/02/2017
8 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 61 19/02/2017
9 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 60 19/02/2017
10 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 59 23/01/2017
11 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 58 11/01/2017
12 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 57 09/01/2017
13 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 56 30/12/2016
14 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 55 27/12/2016
15 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 54 18/12/2016
16 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 53 11/12/2016
17 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 52 09/12/2016
18 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 51 04/12/2016
19 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 50 28/11/2016
20 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 49 22/11/2016
21 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 48 22/11/2016
22 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 47 21/11/2016
23 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 46 20/11/2016
24 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 45 26/10/2016
25 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 44 22/10/2016
26 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 43 11/10/2016
27 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 42 05/10/2016
28 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 41 03/10/2016
29 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 40 25/09/2016
30 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 39 25/09/2016
31 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 38 22/09/2016
32 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 37 22/09/2016
33 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 36 19/09/2016
34 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 35 18/09/2016
35 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 34 15/09/2016
36 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 33 12/09/2016
37 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 32 07/09/2016
38 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 31 05/09/2016
39 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 30 03/09/2016
40 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 29 27/08/2016
41 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 28 19/08/2016
42 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 27 14/08/2016
43 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 26 10/08/2016
44 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 25 09/08/2016
45 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 24 08/08/2016
46 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 23 04/08/2016
47 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 22 04/08/2016
48 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 21 04/08/2016
49 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 20 19/07/2016
50 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 19 11/07/2016
51 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 18 11/07/2016
52 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 17 11/07/2016
53 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 16 11/07/2016
54 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 15 11/07/2016
55 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 14 11/07/2016
56 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 13 11/07/2016
57 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 12 11/07/2016
58 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 11 11/07/2016
59 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 10 11/07/2016
60 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 9 11/07/2016
61 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 8 11/07/2016
62 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 7 11/07/2016
63 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 6 11/07/2016
64 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 5 11/07/2016
65 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 4 11/07/2016
66 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 3 11/07/2016
67 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 2 11/07/2016
68 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 1 11/07/2016
69 Đôi Anh Em Bá Đạo! – Chap 0 11/07/2016

Truyện Liên Quan

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su

Black Clover

Tabata Yuuki

Kingdom

Hara Yasuhisa

One Piece

Eiichiro ODA