Dolly Kill Kill

Dolly Kill Kill

Tên khác: Búp Bê Giết Người
Tác giả: Kurando Yukiaki, Nomura Yuusuke
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Đam Mê Truyện, Qit Project
Ngày thêm: 03/11/2016

Những ngày yên ả của toàn nhân loại đột nhiên cùng một lúc biến thành một địa ngục ghê tởm không tả xiết. Cuộc xâm lược bất ngờ của những con ong bắp cày cùng với “búp bê” khổng lồ cầm vũ khí cũng khổng lồ tiêu diệt tất cả mọi người trong tầm mắt của chúng. Ở giữa sự hỗn loạn, tại một trường trung học, học sinh năm thứ nhất, Iruma Ikaruga, chiến đấu để cứu người bạn tốt nhất và chị senpai yêu quý của cậu với một tinh thần bất khuất. Tuy nhiên, tất cả những gì đang chờ đợi họ là tuyệt vọng cùng cực. Và như thế, những trận chiến sống còn bắt đầu.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Dolly Kill Kill – Chap 131 11/04/2017
2 Dolly Kill Kill – Chap 130 11/04/2017
3 Dolly Kill Kill – Chap 129 22/03/2017
4 Dolly Kill Kill – Chap 128 08/03/2017
5 Dolly Kill Kill – Chap 127 24/02/2017
6 Dolly Kill Kill – Chap 126 12/02/2017
7 Dolly Kill Kill – Chap 125 08/02/2017
8 Dolly Kill Kill – Chap 124 07/02/2017
9 Dolly Kill Kill – Chap 123 26/01/2017
10 Dolly Kill Kill – Chap 122 26/01/2017
11 Dolly Kill Kill – Chap 121 06/01/2017
12 Dolly Kill Kill – Chap 120 06/01/2017
13 Dolly Kill Kill – Chap 119 23/12/2016
14 Dolly Kill Kill – Chap 118 17/12/2016
15 Dolly Kill Kill – Chap 117 13/12/2016
16 Dolly Kill Kill – Chap 116 10/12/2016
17 Dolly Kill Kill – Chap 115 23/11/2016
18 Dolly Kill Kill – Chap 114 15/11/2016
19 Dolly Kill Kill – Chap 113 15/11/2016
20 Dolly Kill Kill – Chap 112 15/11/2016
21 Dolly Kill Kill – Chap 111 15/11/2016
22 Dolly Kill Kill – Chap 110 15/11/2016
23 Dolly Kill Kill – Chap 109 15/11/2016
24 Dolly Kill Kill – Chap 108 15/11/2016
25 Dolly Kill Kill – Chap 107 05/11/2016
26 Dolly Kill Kill – Chap 106 05/11/2016
27 Dolly Kill Kill – Chap 105 05/11/2016
28 Dolly Kill Kill – Chap 104 05/11/2016
29 Dolly Kill Kill – Chap 103 05/11/2016
30 Dolly Kill Kill – Chap 102 05/11/2016
31 Dolly Kill Kill – Chap 101 05/11/2016
32 Dolly Kill Kill – Chap 100 05/11/2016
33 Dolly Kill Kill – Chap 99 02/11/2016
34 Dolly Kill Kill – Chap 95 02/11/2016
35 Dolly Kill Kill – Chap 96 02/11/2016
36 Dolly Kill Kill – Chap 97 02/11/2016
37 Dolly Kill Kill – Chap 98 02/11/2016
38 Dolly Kill Kill – Chap 93 02/11/2016
39 Dolly Kill Kill – Chap 94 02/11/2016
40 Dolly Kill Kill – Chap 92 02/11/2016
41 Dolly Kill Kill – Chap 90 02/11/2016
42 Dolly Kill Kill – Chap 91 02/11/2016
43 Dolly Kill Kill – Chap 89 02/11/2016
44 Dolly Kill Kill – Chap 88 02/11/2016
45 Dolly Kill Kill – Chap 87 02/11/2016
46 Dolly Kill Kill – Chap 86 02/11/2016
47 Dolly Kill Kill – Chap 85 02/11/2016
48 Dolly Kill Kill – Chap 84 02/11/2016
49 Dolly Kill Kill – Chap 83 02/11/2016
50 Dolly Kill Kill – Chap 82 02/11/2016
51 Dolly Kill Kill – Chap 81 02/11/2016
52 Dolly Kill Kill – Chap 80 02/11/2016
53 Dolly Kill Kill – Chap 79 02/11/2016
54 Dolly Kill Kill – Chap 78 02/11/2016
55 Dolly Kill Kill – Chap 77 02/11/2016
56 Dolly Kill Kill – Chap 76 02/11/2016
57 Dolly Kill Kill – Chap 75 02/11/2016
58 Dolly Kill Kill – Chap 74 02/11/2016
59 Dolly Kill Kill – Chap 73 02/11/2016
60 Dolly Kill Kill – Chap 72 02/11/2016
61 Dolly Kill Kill – Chap 71 02/11/2016
62 Dolly Kill Kill – Chap 70 02/11/2016
63 Dolly Kill Kill – Chap 69 02/11/2016
64 Dolly Kill Kill – Chap 68 02/11/2016
65 Dolly Kill Kill – Chap 67 02/11/2016
66 Dolly Kill Kill – Chap 66 02/11/2016
67 Dolly Kill Kill – Chap 65 02/11/2016
68 Dolly Kill Kill – Chap 64 02/11/2016
69 Dolly Kill Kill – Chap 63 02/11/2016
70 Dolly Kill Kill – Chap 62 02/11/2016
71 Dolly Kill Kill – Chap 61 02/11/2016
72 Dolly Kill Kill – Chap 60 02/11/2016
73 Dolly Kill Kill – Chap 59 02/11/2016
74 Dolly Kill Kill – Chap 58 02/11/2016
75 Dolly Kill Kill – Chap 57 02/11/2016
76 Dolly Kill Kill – Chap 56 02/11/2016
77 Dolly Kill Kill – Chap 55 02/11/2016
78 Dolly Kill Kill – Chap 54 02/11/2016
79 Dolly Kill Kill – Chap 53 02/11/2016
80 Dolly Kill Kill – Chap 52 02/11/2016
81 Dolly Kill Kill – Chap 51 02/11/2016
82 Dolly Kill Kill – Chap 50 02/11/2016
83 Dolly Kill Kill – Chap 49 02/11/2016
84 Dolly Kill Kill – Chap 48 02/11/2016
85 Dolly Kill Kill – Chap 47 02/11/2016
86 Dolly Kill Kill – Chap 46 02/11/2016
87 Dolly Kill Kill – Chap 45 02/11/2016
88 Dolly Kill Kill – Chap 44 02/11/2016
89 Dolly Kill Kill – Chap 43 02/11/2016
90 Dolly Kill Kill – Chap 42 02/11/2016
91 Dolly Kill Kill – Chap 41 02/11/2016
92 Dolly Kill Kill – Chap 40 02/11/2016
93 Dolly Kill Kill – Chap 39 02/11/2016
94 Dolly Kill Kill – Chap 38 02/11/2016
95 Dolly Kill Kill – Chap 37 02/11/2016
96 Dolly Kill Kill – Chap 36 02/11/2016
97 Dolly Kill Kill – Chap 35 02/11/2016
98 Dolly Kill Kill – Chap 34 02/11/2016
99 Dolly Kill Kill – Chap 33 02/11/2016
100 Dolly Kill Kill – Chap 32 02/11/2016
101 Dolly Kill Kill – Chap 31 02/11/2016
102 Dolly Kill Kill – Chap 30 02/11/2016
103 Dolly Kill Kill – Chap 29 02/11/2016
104 Dolly Kill Kill – Chap 28 02/11/2016
105 Dolly Kill Kill – Chap 27 02/11/2016
106 Dolly Kill Kill – Chap 26 02/11/2016
107 Dolly Kill Kill – Chap 25 02/11/2016
108 Dolly Kill Kill – Chap 24 02/11/2016
109 Dolly Kill Kill – Chap 23 02/11/2016
110 Dolly Kill Kill – Chap 22 02/11/2016
111 Dolly Kill Kill – Chap 21 02/11/2016
112 Dolly Kill Kill – Chap 20 02/11/2016
113 Dolly Kill Kill – Chap 19 02/11/2016
114 Dolly Kill Kill – Chap 18 02/11/2016
115 Dolly Kill Kill – Chap 17 02/11/2016
116 Dolly Kill Kill – Chap 16 02/11/2016
117 Dolly Kill Kill – Chap 15 02/11/2016
118 Dolly Kill Kill – Chap 14 02/11/2016
119 Dolly Kill Kill – Chap 13 02/11/2016
120 Dolly Kill Kill – Chap 12 02/11/2016
121 Dolly Kill Kill – Chap 11 02/11/2016
122 Dolly Kill Kill – Chap 10 02/11/2016
123 Dolly Kill Kill – Chap 9 02/11/2016
124 Dolly Kill Kill – Chap 8 02/11/2016
125 Dolly Kill Kill – Chap 7 02/11/2016
126 Dolly Kill Kill – Chap 6 02/11/2016
127 Dolly Kill Kill – Chap 4 02/11/2016
128 Dolly Kill Kill – Chap 3 02/11/2016
129 Dolly Kill Kill – Chap 2 02/11/2016
130 Dolly Kill Kill – Chap 1 02/11/2016

Truyện Liên Quan

Higanjima

Matsumoto Koji

Hiệp Khách Giang Hồ

Yang Jae Hyun, JEON Geuk-jin

Misu Misou HẾT

Oshikiri Rensuke

Nisekoi Doumei

SAKAKI Aoi, Ayano