Đống Phù Đã Khai Quang

Đống Phù Đã Khai Quang

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 10/10/2016

Phù Cẩm Nhan, xuyên không trở thành bé gái 5 tuổi, được Tô Thanh Vân cứu. Vốn tưởng rằng đây là mô típ điền văn quan hệ đồ đệ, sư phụ tương thân tương ái, lại đột nhiên có một vị thần chen ngang!? Lẽ nào phải đánh quái thăng cấp?? Chuyện này với kịch bản sao không giống nhau vậy a~

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 63 30/04/2017
2 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 62 10/04/2017
3 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 61 08/04/2017
4 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 60 04/04/2017
5 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 59 31/03/2017
6 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 58 29/03/2017
7 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 57 27/03/2017
8 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 56 25/03/2017
9 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 55 20/03/2017
10 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 54 13/03/2017
11 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 53 07/03/2017
12 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 52 02/03/2017
13 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 51 27/02/2017
14 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 50 25/02/2017
15 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 49 21/02/2017
16 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 48 15/02/2017
17 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 47 14/02/2017
18 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 46 13/02/2017
19 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 45 19/01/2017
20 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 44 16/01/2017
21 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 43 14/01/2017
22 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 42 10/01/2017
23 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 41 04/01/2017
24 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 40 02/01/2017
25 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 39 31/12/2016
26 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 38 25/12/2016
27 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 37 20/12/2016
28 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 36 19/12/2016
29 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 35 15/12/2016
30 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 34 11/12/2016
31 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 33 09/12/2016
32 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 32 02/12/2016
33 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 31 29/11/2016
34 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 30 25/11/2016
35 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 29 23/11/2016
36 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 28 22/11/2016
37 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 27 15/11/2016
38 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 26 10/11/2016
39 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 25 08/11/2016
40 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 24 07/11/2016
41 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 23 06/11/2016
42 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 22 05/11/2016
43 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 21 04/11/2016
44 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 20 03/11/2016
45 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 19 02/11/2016
46 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 18 31/10/2016
47 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 17 30/10/2016
48 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 16 29/10/2016
49 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 15 28/10/2016
50 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 14 27/10/2016
51 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 13 26/10/2016
52 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 12 25/10/2016
53 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 11 25/10/2016
54 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 10 23/10/2016
55 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 9 22/10/2016
56 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 8 18/10/2016
57 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 7 17/10/2016
58 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 6 16/10/2016
59 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 5 15/10/2016
60 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 4 13/10/2016
61 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 3 12/10/2016
62 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 2 11/10/2016
63 Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 1 10/10/2016