Dr. Frost

Dr. Frost

Tên khác: Không có
Tác giả: LEE Jong Bum
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 12/12/2016

Chúng ta tin rằng mình rất chuyên nghiệp trong việc quản lý tiền bạc.

Chúng ta tin rằng mình rất chuyên nghiệp trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân, những nhiệm vụ như trang trí nhà cửa hoặc chăm sóc con cái, cả vấn đề hôn nhân và nhiều lĩnh vực khác nữa…

Tuy nhiên, chúng ta đang nghĩ gì?

Câu chuyện về một nhà tâm lý học thiên tài, Dr. Frost.

Chương truyện · Xem từ đầu →

Truyện Liên Quan

Một Giây Sau Bắt Đầu

Chi Sĩ Bổng, Kình Xuyên

An Gia Hữu Nữ

Danh Vật Quán Thế Chính Tông, Thần Côn Viễn Dạng Nhi