Dragon Quest

Dragon Quest

Tên khác: Dấu Ấn Rồng Thiêng
Tác giả: Sanjo Riku
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 12/07/2016

Câu chuyện là hành trình của Dai và những đồng đội, những học trò của người anh hùng Avan đi tiêu diệt ác ma vì chính nghĩa. Là một manga dựa trên game, lại là shounen của thời kì những năm 80s, nên cốt truyện của Dấu ấn rồng thiêng có một mạch chung là tiêu diệt cái ác để bảo vệ thế giới. Nhàm chán? Sáo mòn? Không! Dựa trên cái mạch khá dễ theo dõi ấy là một cốt truyện li kì và phức tạp, đầy những bất ngờ. Câu chuyện như đã nói, có sự chuyển mạch từ sự hài hước ban đầu đến một thế giới căng thẳng và có phần u tối. Sự bất ngờ và hấp dẫn ấy theo tôi nghĩ đến từ sự phong phú của thế giới trong Dragon Quest và từ bí mật riêng của từng nhân vật.

Theo bước chân của nhóm dũng sĩ, người xem chứng kiến sự trưởng thành và lột xác của nhiều người, và nhiều điều cứ dần dần được hé mở, đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tác giả kịch bản của Dấu ấn rồng thiêng tỏ ra rất… già tay khi luôn đưa độc giả vào tình trạng “đói thông tin”. Bí ẩn này chưa qua thì bí ẩn khác đã đến. Kịch bản nhìn chung vì vậy mà gợi trí tò mò rất lớn khi những bí ẩn đan cài chồng chất nhau, và bạn sẽ khó lòng chán được.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Dragon Quest – Chap 349 HẾT11/07/2016
2 Dragon Quest – Chap 348 11/07/2016
3 Dragon Quest – Chap 347 11/07/2016
4 Dragon Quest – Chap 346 11/07/2016
5 Dragon Quest – Chap 345 11/07/2016
6 Dragon Quest – Chap 344 11/07/2016
7 Dragon Quest – Chap 343 11/07/2016
8 Dragon Quest – Chap 342 11/07/2016
9 Dragon Quest – Chap 341 11/07/2016
10 Dragon Quest – Chap 340 11/07/2016
11 Dragon Quest – Chap 339 11/07/2016
12 Dragon Quest – Chap 338 11/07/2016
13 Dragon Quest – Chap 337 11/07/2016
14 Dragon Quest – Chap 336 11/07/2016
15 Dragon Quest – Chap 335 11/07/2016
16 Dragon Quest – Chap 334 11/07/2016
17 Dragon Quest – Chap 333 11/07/2016
18 Dragon Quest – Chap 332 11/07/2016
19 Dragon Quest – Chap 331 11/07/2016
20 Dragon Quest – Chap 330 11/07/2016
21 Dragon Quest – Chap 329 11/07/2016
22 Dragon Quest – Chap 328 11/07/2016
23 Dragon Quest – Chap 327 11/07/2016
24 Dragon Quest – Chap 326 11/07/2016
25 Dragon Quest – Chap 325 11/07/2016
26 Dragon Quest – Chap 324 11/07/2016
27 Dragon Quest – Chap 323 11/07/2016
28 Dragon Quest – Chap 322 11/07/2016
29 Dragon Quest – Chap 321 11/07/2016
30 Dragon Quest – Chap 320 11/07/2016
31 Dragon Quest – Chap 319 11/07/2016
32 Dragon Quest – Chap 318 11/07/2016
33 Dragon Quest – Chap 317 11/07/2016
34 Dragon Quest – Chap 316 11/07/2016
35 Dragon Quest – Chap 315 11/07/2016
36 Dragon Quest – Chap 314 11/07/2016
37 Dragon Quest – Chap 313 11/07/2016
38 Dragon Quest – Chap 312 11/07/2016
39 Dragon Quest – Chap 311 11/07/2016
40 Dragon Quest – Chap 310 11/07/2016
41 Dragon Quest – Chap 309 11/07/2016
42 Dragon Quest – Chap 308 11/07/2016
43 Dragon Quest – Chap 307 11/07/2016
44 Dragon Quest – Chap 306 11/07/2016
45 Dragon Quest – Chap 305 11/07/2016
46 Dragon Quest – Chap 304 11/07/2016
47 Dragon Quest – Chap 303 11/07/2016
48 Dragon Quest – Chap 302 11/07/2016
49 Dragon Quest – Chap 301 11/07/2016
50 Dragon Quest – Chap 300 11/07/2016
51 Dragon Quest – Chap 299 11/07/2016
52 Dragon Quest – Chap 298 11/07/2016
53 Dragon Quest – Chap 297 11/07/2016
54 Dragon Quest – Chap 296 11/07/2016
55 Dragon Quest – Chap 295 11/07/2016
56 Dragon Quest – Chap 294 11/07/2016
57 Dragon Quest – Chap 293 11/07/2016
58 Dragon Quest – Chap 292 11/07/2016
59 Dragon Quest – Chap 291 11/07/2016
60 Dragon Quest – Chap 290 11/07/2016
61 Dragon Quest – Chap 289 11/07/2016
62 Dragon Quest – Chap 288 11/07/2016
63 Dragon Quest – Chap 287 11/07/2016
64 Dragon Quest – Chap 286 11/07/2016
65 Dragon Quest – Chap 285 11/07/2016
66 Dragon Quest – Chap 284 11/07/2016
67 Dragon Quest – Chap 283 11/07/2016
68 Dragon Quest – Chap 282 11/07/2016
69 Dragon Quest – Chap 281 11/07/2016
70 Dragon Quest – Chap 280 11/07/2016
71 Dragon Quest – Chap 279 11/07/2016
72 Dragon Quest – Chap 278 11/07/2016
73 Dragon Quest – Chap 277 11/07/2016
74 Dragon Quest – Chap 276 11/07/2016
75 Dragon Quest – Chap 275 11/07/2016
76 Dragon Quest – Chap 274 11/07/2016
77 Dragon Quest – Chap 273 11/07/2016
78 Dragon Quest – Chap 272 11/07/2016
79 Dragon Quest – Chap 271 11/07/2016
80 Dragon Quest – Chap 270 11/07/2016
81 Dragon Quest – Chap 269 11/07/2016
82 Dragon Quest – Chap 268 11/07/2016
83 Dragon Quest – Chap 267 11/07/2016
84 Dragon Quest – Chap 266 11/07/2016
85 Dragon Quest – Chap 265 11/07/2016
86 Dragon Quest – Chap 264 11/07/2016
87 Dragon Quest – Chap 263 11/07/2016
88 Dragon Quest – Chap 262 11/07/2016
89 Dragon Quest – Chap 261 11/07/2016
90 Dragon Quest – Chap 260 11/07/2016
91 Dragon Quest – Chap 259 11/07/2016
92 Dragon Quest – Chap 258 11/07/2016
93 Dragon Quest – Chap 257 11/07/2016
94 Dragon Quest – Chap 256 11/07/2016
95 Dragon Quest – Chap 255 11/07/2016
96 Dragon Quest – Chap 254 11/07/2016
97 Dragon Quest – Chap 253 11/07/2016
98 Dragon Quest – Chap 252 11/07/2016
99 Dragon Quest – Chap 251 11/07/2016
100 Dragon Quest – Chap 250 11/07/2016
101 Dragon Quest – Chap 249 11/07/2016
102 Dragon Quest – Chap 248 11/07/2016
103 Dragon Quest – Chap 247 11/07/2016
104 Dragon Quest – Chap 246 11/07/2016
105 Dragon Quest – Chap 245 11/07/2016
106 Dragon Quest – Chap 244 11/07/2016
107 Dragon Quest – Chap 243 11/07/2016
108 Dragon Quest – Chap 242 11/07/2016
109 Dragon Quest – Chap 241 11/07/2016
110 Dragon Quest – Chap 240 11/07/2016
111 Dragon Quest – Chap 239 11/07/2016
112 Dragon Quest – Chap 238 11/07/2016
113 Dragon Quest – Chap 237 11/07/2016
114 Dragon Quest – Chap 236 11/07/2016
115 Dragon Quest – Chap 235 11/07/2016
116 Dragon Quest – Chap 234 11/07/2016
117 Dragon Quest – Chap 233 11/07/2016
118 Dragon Quest – Chap 232 11/07/2016
119 Dragon Quest – Chap 231 11/07/2016
120 Dragon Quest – Chap 230 11/07/2016
121 Dragon Quest – Chap 229 11/07/2016
122 Dragon Quest – Chap 228 11/07/2016
123 Dragon Quest – Chap 227 11/07/2016
124 Dragon Quest – Chap 226 11/07/2016
125 Dragon Quest – Chap 225 11/07/2016
126 Dragon Quest – Chap 224 11/07/2016
127 Dragon Quest – Chap 223 11/07/2016
128 Dragon Quest – Chap 222 11/07/2016
129 Dragon Quest – Chap 221 11/07/2016
130 Dragon Quest – Chap 220 11/07/2016
131 Dragon Quest – Chap 219 11/07/2016
132 Dragon Quest – Chap 218 11/07/2016
133 Dragon Quest – Chap 217 11/07/2016
134 Dragon Quest – Chap 216 11/07/2016
135 Dragon Quest – Chap 215 11/07/2016
136 Dragon Quest – Chap 214 11/07/2016
137 Dragon Quest – Chap 213 11/07/2016
138 Dragon Quest – Chap 212 11/07/2016
139 Dragon Quest – Chap 211 11/07/2016
140 Dragon Quest – Chap 210 11/07/2016
141 Dragon Quest – Chap 209 11/07/2016
142 Dragon Quest – Chap 208 11/07/2016
143 Dragon Quest – Chap 207 11/07/2016
144 Dragon Quest – Chap 206 11/07/2016
145 Dragon Quest – Chap 205 11/07/2016
146 Dragon Quest – Chap 204 11/07/2016
147 Dragon Quest – Chap 203 11/07/2016
148 Dragon Quest – Chap 202 11/07/2016
149 Dragon Quest – Chap 201 11/07/2016
150 Dragon Quest – Chap 200 11/07/2016
151 Dragon Quest – Chap 199 11/07/2016
152 Dragon Quest – Chap 198 11/07/2016
153 Dragon Quest – Chap 197 11/07/2016
154 Dragon Quest – Chap 196 11/07/2016
155 Dragon Quest – Chap 195 11/07/2016
156 Dragon Quest – Chap 194 11/07/2016
157 Dragon Quest – Chap 193 11/07/2016
158 Dragon Quest – Chap 192 11/07/2016
159 Dragon Quest – Chap 191 11/07/2016
160 Dragon Quest – Chap 190 11/07/2016
161 Dragon Quest – Chap 189 11/07/2016
162 Dragon Quest – Chap 188 11/07/2016
163 Dragon Quest – Chap 187 11/07/2016
164 Dragon Quest – Chap 186 11/07/2016
165 Dragon Quest – Chap 185 11/07/2016
166 Dragon Quest – Chap 184 11/07/2016
167 Dragon Quest – Chap 183 11/07/2016
168 Dragon Quest – Chap 182 11/07/2016
169 Dragon Quest – Chap 181 11/07/2016
170 Dragon Quest – Chap 180 11/07/2016
171 Dragon Quest – Chap 179 11/07/2016
172 Dragon Quest – Chap 178 11/07/2016
173 Dragon Quest – Chap 177 11/07/2016
174 Dragon Quest – Chap 176 11/07/2016
175 Dragon Quest – Chap 175 11/07/2016
176 Dragon Quest – Chap 174 11/07/2016
177 Dragon Quest – Chap 173 11/07/2016
178 Dragon Quest – Chap 172 11/07/2016
179 Dragon Quest – Chap 171 11/07/2016
180 Dragon Quest – Chap 170 11/07/2016
181 Dragon Quest – Chap 169 11/07/2016
182 Dragon Quest – Chap 168 11/07/2016
183 Dragon Quest – Chap 167 11/07/2016
184 Dragon Quest – Chap 166 11/07/2016
185 Dragon Quest – Chap 165 11/07/2016
186 Dragon Quest – Chap 164 11/07/2016
187 Dragon Quest – Chap 163 11/07/2016
188 Dragon Quest – Chap 162 11/07/2016
189 Dragon Quest – Chap 161 11/07/2016
190 Dragon Quest – Chap 160 11/07/2016
191 Dragon Quest – Chap 159 11/07/2016
192 Dragon Quest – Chap 158 11/07/2016
193 Dragon Quest – Chap 157 11/07/2016
194 Dragon Quest – Chap 156 11/07/2016
195 Dragon Quest – Chap 155 11/07/2016
196 Dragon Quest – Chap 154 11/07/2016
197 Dragon Quest – Chap 153 11/07/2016
198 Dragon Quest – Chap 152 11/07/2016
199 Dragon Quest – Chap 151 11/07/2016
200 Dragon Quest – Chap 150 11/07/2016
201 Dragon Quest – Chap 149 11/07/2016
202 Dragon Quest – Chap 148 11/07/2016
203 Dragon Quest – Chap 147 11/07/2016
204 Dragon Quest – Chap 146 11/07/2016
205 Dragon Quest – Chap 145 11/07/2016
206 Dragon Quest – Chap 144 11/07/2016
207 Dragon Quest – Chap 143 11/07/2016
208 Dragon Quest – Chap 142 11/07/2016
209 Dragon Quest – Chap 141 11/07/2016
210 Dragon Quest – Chap 140 11/07/2016
211 Dragon Quest – Chap 139 11/07/2016
212 Dragon Quest – Chap 138 11/07/2016
213 Dragon Quest – Chap 137 11/07/2016
214 Dragon Quest – Chap 136 11/07/2016
215 Dragon Quest – Chap 135 11/07/2016
216 Dragon Quest – Chap 134 11/07/2016
217 Dragon Quest – Chap 133 11/07/2016
218 Dragon Quest – Chap 132 11/07/2016
219 Dragon Quest – Chap 131 11/07/2016
220 Dragon Quest – Chap 130 11/07/2016
221 Dragon Quest – Chap 129 11/07/2016
222 Dragon Quest – Chap 128 11/07/2016
223 Dragon Quest – Chap 127 11/07/2016
224 Dragon Quest – Chap 126 11/07/2016
225 Dragon Quest – Chap 125 11/07/2016
226 Dragon Quest – Chap 124 11/07/2016
227 Dragon Quest – Chap 123 11/07/2016
228 Dragon Quest – Chap 122 11/07/2016
229 Dragon Quest – Chap 121 11/07/2016
230 Dragon Quest – Chap 120 11/07/2016
231 Dragon Quest – Chap 119 11/07/2016
232 Dragon Quest – Chap 118 11/07/2016
233 Dragon Quest – Chap 117 11/07/2016
234 Dragon Quest – Chap 116 11/07/2016
235 Dragon Quest – Chap 115 11/07/2016
236 Dragon Quest – Chap 114 11/07/2016
237 Dragon Quest – Chap 113 11/07/2016
238 Dragon Quest – Chap 112 11/07/2016
239 Dragon Quest – Chap 111 11/07/2016
240 Dragon Quest – Chap 110 11/07/2016
241 Dragon Quest – Chap 109 11/07/2016
242 Dragon Quest – Chap 108 11/07/2016
243 Dragon Quest – Chap 107 11/07/2016
244 Dragon Quest – Chap 106 11/07/2016
245 Dragon Quest – Chap 105 11/07/2016
246 Dragon Quest – Chap 104 11/07/2016
247 Dragon Quest – Chap 103 11/07/2016
248 Dragon Quest – Chap 102 11/07/2016
249 Dragon Quest – Chap 101 11/07/2016
250 Dragon Quest – Chap 100 11/07/2016
251 Dragon Quest – Chap 99 11/07/2016
252 Dragon Quest – Chap 98 11/07/2016
253 Dragon Quest – Chap 97 11/07/2016
254 Dragon Quest – Chap 96 11/07/2016
255 Dragon Quest – Chap 95 11/07/2016
256 Dragon Quest – Chap 94 11/07/2016
257 Dragon Quest – Chap 93 11/07/2016
258 Dragon Quest – Chap 92 11/07/2016
259 Dragon Quest – Chap 91 11/07/2016
260 Dragon Quest – Chap 90 11/07/2016
261 Dragon Quest – Chap 89 11/07/2016
262 Dragon Quest – Chap 88 11/07/2016
263 Dragon Quest – Chap 87 11/07/2016
264 Dragon Quest – Chap 86 11/07/2016
265 Dragon Quest – Chap 85 11/07/2016
266 Dragon Quest – Chap 84 11/07/2016
267 Dragon Quest – Chap 83 11/07/2016
268 Dragon Quest – Chap 82 11/07/2016
269 Dragon Quest – Chap 81 11/07/2016
270 Dragon Quest – Chap 80 11/07/2016
271 Dragon Quest – Chap 79 11/07/2016
272 Dragon Quest – Chap 78 11/07/2016
273 Dragon Quest – Chap 77 11/07/2016
274 Dragon Quest – Chap 76 11/07/2016
275 Dragon Quest – Chap 75 11/07/2016
276 Dragon Quest – Chap 74 11/07/2016
277 Dragon Quest – Chap 73 11/07/2016
278 Dragon Quest – Chap 72 11/07/2016
279 Dragon Quest – Chap 71 11/07/2016
280 Dragon Quest – Chap 70 11/07/2016
281 Dragon Quest – Chap 69 11/07/2016
282 Dragon Quest – Chap 68 11/07/2016
283 Dragon Quest – Chap 67 11/07/2016
284 Dragon Quest – Chap 66 11/07/2016
285 Dragon Quest – Chap 65 11/07/2016
286 Dragon Quest – Chap 64 11/07/2016
287 Dragon Quest – Chap 63 11/07/2016
288 Dragon Quest – Chap 62 11/07/2016
289 Dragon Quest – Chap 61 11/07/2016
290 Dragon Quest – Chap 60 11/07/2016
291 Dragon Quest – Chap 59 11/07/2016
292 Dragon Quest – Chap 58 11/07/2016
293 Dragon Quest – Chap 57 11/07/2016
294 Dragon Quest – Chap 56 11/07/2016
295 Dragon Quest – Chap 55 11/07/2016
296 Dragon Quest – Chap 54 11/07/2016
297 Dragon Quest – Chap 53 11/07/2016
298 Dragon Quest – Chap 52 11/07/2016
299 Dragon Quest – Chap 51 11/07/2016
300 Dragon Quest – Chap 50 11/07/2016
301 Dragon Quest – Chap 49 11/07/2016
302 Dragon Quest – Chap 48 11/07/2016
303 Dragon Quest – Chap 47 11/07/2016
304 Dragon Quest – Chap 46 11/07/2016
305 Dragon Quest – Chap 45 11/07/2016
306 Dragon Quest – Chap 44 11/07/2016
307 Dragon Quest – Chap 43 11/07/2016
308 Dragon Quest – Chap 42 11/07/2016
309 Dragon Quest – Chap 41 11/07/2016
310 Dragon Quest – Chap 40 11/07/2016
311 Dragon Quest – Chap 39 11/07/2016
312 Dragon Quest – Chap 38 11/07/2016
313 Dragon Quest – Chap 37 11/07/2016
314 Dragon Quest – Chap 36 11/07/2016
315 Dragon Quest – Chap 35 11/07/2016
316 Dragon Quest – Chap 34 11/07/2016
317 Dragon Quest – Chap 33 11/07/2016
318 Dragon Quest – Chap 32 11/07/2016
319 Dragon Quest – Chap 31 11/07/2016
320 Dragon Quest – Chap 30 11/07/2016
321 Dragon Quest – Chap 29 11/07/2016
322 Dragon Quest – Chap 28 11/07/2016
323 Dragon Quest – Chap 27 11/07/2016
324 Dragon Quest – Chap 26 11/07/2016
325 Dragon Quest – Chap 25 11/07/2016
326 Dragon Quest – Chap 24 11/07/2016
327 Dragon Quest – Chap 23 11/07/2016
328 Dragon Quest – Chap 22 11/07/2016
329 Dragon Quest – Chap 21 11/07/2016
330 Dragon Quest – Chap 20 11/07/2016
331 Dragon Quest – Chap 19 11/07/2016
332 Dragon Quest – Chap 18 11/07/2016
333 Dragon Quest – Chap 17 11/07/2016
334 Dragon Quest – Chap 16 11/07/2016
335 Dragon Quest – Chap 15 11/07/2016
336 Dragon Quest – Chap 14 11/07/2016
337 Dragon Quest – Chap 13 11/07/2016
338 Dragon Quest – Chap 12 11/07/2016
339 Dragon Quest – Chap 11 11/07/2016
340 Dragon Quest – Chap 10 11/07/2016
341 Dragon Quest – Chap 9 11/07/2016
342 Dragon Quest – Chap 8 11/07/2016
343 Dragon Quest – Chap 7 11/07/2016
344 Dragon Quest – Chap 6 11/07/2016
345 Dragon Quest – Chap 5 11/07/2016
346 Dragon Quest – Chap 4 11/07/2016
347 Dragon Quest – Chap 3 11/07/2016
348 Dragon Quest – Chap 2 11/07/2016
349 Dragon Quest – Chap 1 11/07/2016

Truyện Liên Quan

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su

Ryuuroden

Yamahara Yoshito

Mujang

KIM Chul Hyun

Kingdom

Hara Yasuhisa