Dụ Hoặc Miêu Yêu

Dụ Hoặc Miêu Yêu

Tên khác: Không có
Tác giả: Thanh Ngọc
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: NTruyện (Lam Thụy Miên), Truyện YY
Ngày thêm: 09/03/2017

Miêu yêu trùng sinh, muốn tìm người yêu ở kiếp trước báo thù, nhưng thấy hắn rồi thì lại nhảy vào hôn @@ Nữ chính không có tiết tháo ở giữa cao lãnh cấm dục nam thần và tà mị lãnh diễm yêu vương, biết phải chọn ai ~
Tóm tắt truyện mông lung quá, đại khái miêu yêu bộ này 1 xác hai linh hồn, nữ chính thì thuộc dạng ko có tiết tháo thật

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 114 19/03/2018
2 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 113 10/03/2018
3 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 112 05/03/2018
4 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 111 21/02/2018
5 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 110 15/02/2018
6 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 109 15/02/2018
7 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 108 13/02/2018
8 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 107 09/02/2018
9 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 106 09/02/2018
10 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 105 04/02/2018
11 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 104 03/02/2018
12 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 103 31/01/2018
13 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 102 29/01/2018
14 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 101 29/01/2018
15 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 100 28/01/2018
16 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 99 28/01/2018
17 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 98 28/01/2018
18 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 97 28/01/2018
19 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 96 27/01/2018
20 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 95 27/01/2018
21 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 94 19/01/2018
22 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 93 18/01/2018
23 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 92 07/01/2018
24 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 91 07/01/2018
25 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 90 07/01/2018
26 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 89 07/01/2018
27 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 88 07/01/2018
28 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 87 02/01/2018
29 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 86 22/12/2017
30 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 85 17/12/2017
31 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 84 17/12/2017
32 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 83 01/12/2017
33 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 82 19/11/2017
34 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 81 18/11/2017
35 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 80 05/11/2017
36 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 79 03/11/2017
37 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 78 29/10/2017
38 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 77 27/10/2017
39 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 76 26/10/2017
40 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 75 21/10/2017
41 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 74 21/10/2017
42 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 73 19/10/2017
43 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 72 18/10/2017
44 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 71 14/10/2017
45 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 70 14/10/2017
46 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 69 13/10/2017
47 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 68 11/10/2017
48 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 67 10/10/2017
49 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 66 08/10/2017
50 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 65 07/10/2017
51 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 64 05/10/2017
52 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 63 04/10/2017
53 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 62 01/10/2017
54 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 61 29/09/2017
55 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 60 24/09/2017
56 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 59 20/09/2017
57 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 58 16/09/2017
58 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 57 15/09/2017
59 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 56 09/09/2017
60 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 55 06/09/2017
61 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 54 03/09/2017
62 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 53 31/08/2017
63 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 52 29/08/2017
64 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 51.5 28/08/2017
65 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 51 27/08/2017
66 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 50 19/08/2017
67 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 49 18/08/2017
68 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 48 12/08/2017
69 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 47 05/08/2017
70 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 46 02/08/2017
71 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 45 29/07/2017
72 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 44 27/07/2017
73 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 43 25/07/2017
74 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 42 21/07/2017
75 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 41 18/07/2017
76 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 40 18/07/2017
77 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 39 14/07/2017
78 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 38 11/07/2017
79 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 37 11/07/2017
80 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 36 07/07/2017
81 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 35 04/07/2017
82 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 34 30/06/2017
83 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 33 30/06/2017
84 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 32 30/06/2017
85 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 31 27/06/2017
86 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 30 23/06/2017
87 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 29 20/06/2017
88 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 28 16/06/2017
89 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 27 14/06/2017
90 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 26 13/06/2017
91 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 25 09/06/2017
92 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 24 09/06/2017
93 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 23 07/06/2017
94 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 22 07/06/2017
95 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 21 06/06/2017
96 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 20.5 31/05/2017
97 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 20 31/05/2017
98 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 19 26/05/2017
99 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 18 11/05/2017
100 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 17 30/04/2017
101 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 16 30/04/2017
102 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 15 28/04/2017
103 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 14 25/04/2017
104 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 13 21/04/2017
105 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 12 18/04/2017
106 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 11 15/04/2017
107 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 10 09/04/2017
108 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 9 08/04/2017
109 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 8 04/04/2017
110 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 7 31/03/2017
111 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 6 28/03/2017
112 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 5 25/03/2017
113 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 4 21/03/2017
114 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 3 17/03/2017
115 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 2 14/03/2017
116 Dụ Hoặc Miêu Yêu – Chap 1 09/03/2017