Đường Dần Tại Dị Giới

Đường Dần Tại Dị Giới

Tên khác: Không có
Tác giả: Lục Đạo
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Comic VN
Ngày thêm: 11/08/2016

Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 97 24/06/2017
2 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 96 21/06/2017
3 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 95 17/06/2017
4 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 94 14/06/2017
5 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 93 10/06/2017
6 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 92 07/06/2017
7 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 91 04/06/2017
8 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 90 28/05/2017
9 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 89 24/05/2017
10 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 88 21/05/2017
11 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 87 17/05/2017
12 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 86 13/05/2017
13 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 85 10/05/2017
14 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 84 05/05/2017
15 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 83 29/04/2017
16 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 82 26/04/2017
17 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 81 22/04/2017
18 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 80 19/04/2017
19 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 79 15/04/2017
20 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 78 12/04/2017
21 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 77 09/04/2017
22 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 76 03/04/2017
23 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 75 30/03/2017
24 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 74 27/03/2017
25 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 73 25/03/2017
26 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 72 21/03/2017
27 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 71 16/03/2017
28 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 70 12/03/2017
29 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 69 08/03/2017
30 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 68 06/03/2017
31 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 67 02/03/2017
32 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 66 01/03/2017
33 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 65 23/02/2017
34 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 64 19/02/2017
35 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 63 16/02/2017
36 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 62 14/02/2017
37 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 61 09/02/2017
38 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 60 24/01/2017
39 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 59 21/01/2017
40 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 58 18/01/2017
41 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 57 12/01/2017
42 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 56 06/01/2017
43 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 55 01/01/2017
44 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 54 25/12/2016
45 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 53 19/12/2016
46 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 52 12/12/2016
47 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 51 05/12/2016
48 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 50 28/11/2016
49 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 49 23/11/2016
50 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 48 19/11/2016
51 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 47 14/11/2016
52 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 46 11/11/2016
53 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 45 05/11/2016
54 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 44 31/10/2016
55 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 43 28/10/2016
56 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 42 27/10/2016
57 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 41 26/10/2016
58 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 40 25/10/2016
59 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 38 24/10/2016
60 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 37 29/09/2016
61 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 36 27/09/2016
62 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 35 22/09/2016
63 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 34 18/09/2016
64 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 33 13/09/2016
65 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 32 10/09/2016
66 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 31 07/09/2016
67 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 30 07/09/2016
68 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 29 06/09/2016
69 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 28 04/09/2016
70 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 27 01/09/2016
71 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 26 31/08/2016
72 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 25 31/08/2016
73 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 24 26/08/2016
74 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 23 25/08/2016
75 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 22 24/08/2016
76 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 21 23/08/2016
77 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 20 10/08/2016
78 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19.5 10/08/2016
79 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19 10/08/2016
80 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 18 10/08/2016
81 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 17 10/08/2016
82 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 16 10/08/2016
83 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 15 10/08/2016
84 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 14 10/08/2016
85 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 13 10/08/2016
86 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 12 10/08/2016
87 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 11 10/08/2016
88 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 10 10/08/2016
89 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 9 10/08/2016
90 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 8 10/08/2016
91 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 7 10/08/2016
92 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 6 10/08/2016
93 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 5 10/08/2016
94 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 4 10/08/2016
95 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 3 10/08/2016
96 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 2 10/08/2016
97 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 1 10/08/2016