Đường Dần Tại Dị Giới

Đường Dần Tại Dị Giới

Tên khác: Không có
Tác giả: Lục Đạo
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Comic VN
Ngày thêm: 11/08/2016

Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 151 20/01/2018
2 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 150 19/01/2018
3 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 149 16/01/2018
4 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 148 10/01/2018
5 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 147 31/12/2017
6 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 146 28/12/2017
7 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 145 24/12/2017
8 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 144 21/12/2017
9 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 143 18/12/2017
10 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 142 13/12/2017
11 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 141 06/12/2017
12 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 140 03/12/2017
13 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 139 01/12/2017
14 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 138 30/11/2017
15 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 137 22/11/2017
16 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 136 19/11/2017
17 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 135 18/11/2017
18 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 134 11/11/2017
19 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 133 02/11/2017
20 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 132 31/10/2017
21 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 131 26/10/2017
22 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 130 22/10/2017
23 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 129 19/10/2017
24 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 128 15/10/2017
25 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 127 13/10/2017
26 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 126 05/10/2017
27 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 125 02/10/2017
28 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 124 29/09/2017
29 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 123 25/09/2017
30 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 122 22/09/2017
31 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 121 16/09/2017
32 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 120 13/09/2017
33 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 119 10/09/2017
34 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 118 07/09/2017
35 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 117 03/09/2017
36 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 116 31/08/2017
37 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 115 29/08/2017
38 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 114 25/08/2017
39 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 113 21/08/2017
40 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 112 17/08/2017
41 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 111 14/08/2017
42 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 110 10/08/2017
43 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 109 07/08/2017
44 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 108 03/08/2017
45 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 107 30/07/2017
46 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 106 27/07/2017
47 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 105 23/07/2017
48 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 104 19/07/2017
49 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 103 16/07/2017
50 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 102 13/07/2017
51 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 101 08/07/2017
52 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 100 05/07/2017
53 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 98 28/06/2017
54 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 97 24/06/2017
55 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 96 21/06/2017
56 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 95 17/06/2017
57 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 94 14/06/2017
58 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 93 10/06/2017
59 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 92 07/06/2017
60 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 91 04/06/2017
61 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 90 28/05/2017
62 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 89 24/05/2017
63 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 88 21/05/2017
64 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 87 17/05/2017
65 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 86 13/05/2017
66 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 85 10/05/2017
67 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 84 05/05/2017
68 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 83 29/04/2017
69 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 82 26/04/2017
70 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 81 22/04/2017
71 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 80 19/04/2017
72 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 79 15/04/2017
73 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 78 12/04/2017
74 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 77 09/04/2017
75 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 76 03/04/2017
76 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 75 30/03/2017
77 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 74 27/03/2017
78 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 73 25/03/2017
79 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 72 21/03/2017
80 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 71 16/03/2017
81 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 70 12/03/2017
82 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 69 08/03/2017
83 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 68 06/03/2017
84 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 67 02/03/2017
85 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 66 01/03/2017
86 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 65 23/02/2017
87 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 64 19/02/2017
88 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 63 16/02/2017
89 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 62 14/02/2017
90 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 61 09/02/2017
91 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 60 24/01/2017
92 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 59 21/01/2017
93 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 58 18/01/2017
94 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 57 12/01/2017
95 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 56 06/01/2017
96 Đường Dần tại Dị Giới – Chap 55 01/01/2017
97 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 54 25/12/2016
98 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 53 19/12/2016
99 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 52 12/12/2016
100 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 51 05/12/2016
101 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 50 28/11/2016
102 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 49 23/11/2016
103 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 48 19/11/2016
104 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 47 14/11/2016
105 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 46 11/11/2016
106 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 45 05/11/2016
107 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 44 31/10/2016
108 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 43 28/10/2016
109 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 42 27/10/2016
110 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 41 26/10/2016
111 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 40 25/10/2016
112 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 38 24/10/2016
113 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 37 29/09/2016
114 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 36 27/09/2016
115 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 35 22/09/2016
116 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 34 18/09/2016
117 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 33 13/09/2016
118 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 32 10/09/2016
119 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 31 07/09/2016
120 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 30 07/09/2016
121 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 29 06/09/2016
122 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 28 04/09/2016
123 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 27 01/09/2016
124 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 26 31/08/2016
125 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 25 31/08/2016
126 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 24 26/08/2016
127 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 23 25/08/2016
128 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 22 24/08/2016
129 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 21 23/08/2016
130 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 20 10/08/2016
131 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19.5 10/08/2016
132 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 19 10/08/2016
133 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 18 10/08/2016
134 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 17 10/08/2016
135 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 16 10/08/2016
136 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 15 10/08/2016
137 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 14 10/08/2016
138 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 13 10/08/2016
139 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 12 10/08/2016
140 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 11 10/08/2016
141 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 10 10/08/2016
142 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 9 10/08/2016
143 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 8 10/08/2016
144 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 7 10/08/2016
145 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 6 10/08/2016
146 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 5 10/08/2016
147 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 4 10/08/2016
148 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 3 10/08/2016
149 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 2 10/08/2016
150 Đường Dần Tại Dị Giới – Chap 1 10/08/2016

Truyện Liên Quan

Thánh Tổ

Thần Cư Động Mạn

Mộng Tam Quốc

Đang cập nhật

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kim Dung, Phụng Hoàng

Ngự Niệm Sư

Băng Lam, Đông Phương Trạch