Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , , ,
Nguồn: A3 Manga, Snow Truyện
Ngày thêm: 11/01/2017

Nữ bác sỹ Lâm Sương ngoài ý muốn xuyên vào cuốn tiểu thuyết YY, hơn nữa còn trở thành nữ chính bi kịch “Lăng Sương”.

Trong nguyên tác truyện nữ chính bị đủ loại tra nam ngược thân lại ngược tâm, mà Lăng Sương của thời hiện đại quyết định thay đổi vận mệnh, quyết không cúi đầu trước tra nam!

Mà bước đầu tiên, chính là dưỡng một thiếu chủ ma giáo…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 101 01/10/2017
2 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 100 10/09/2017
3 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 99 10/09/2017
4 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 98 27/08/2017
5 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 97 19/08/2017
6 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 96 15/08/2017
7 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 95 06/08/2017
8 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 94 06/08/2017
9 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 93 23/07/2017
10 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 92 14/07/2017
11 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 91 11/07/2017
12 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 90 09/07/2017
13 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 89 28/05/2017
14 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 88 26/05/2017
15 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 87 25/05/2017
16 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 86 21/05/2017
17 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 85 18/05/2017
18 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 84 17/05/2017
19 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 83 11/05/2017
20 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 82 10/05/2017
21 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 81 09/05/2017
22 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 80 27/04/2017
23 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 79 26/04/2017
24 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 78 25/04/2017
25 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 77 20/04/2017
26 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 76 19/04/2017
27 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 75 16/04/2017
28 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 74 15/04/2017
29 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 73 14/04/2017
30 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 72 13/04/2017
31 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 71 12/04/2017
32 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 70 10/04/2017
33 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 69 06/04/2017
34 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 68 05/04/2017
35 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 67 04/04/2017
36 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 66 03/04/2017
37 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 65 01/04/2017
38 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 64 30/03/2017
39 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 63 29/03/2017
40 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 62 28/03/2017
41 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 61 26/03/2017
42 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 60 25/03/2017
43 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 59 24/03/2017
44 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 58 23/03/2017
45 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 57 22/03/2017
46 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 56 21/03/2017
47 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 55 20/03/2017
48 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 54 19/03/2017
49 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 53 18/03/2017
50 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 52 17/03/2017
51 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 51 16/03/2017
52 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 50 15/03/2017
53 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 49 14/03/2017
54 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 48 13/03/2017
55 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 47 12/03/2017
56 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 46 11/03/2017
57 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 45 10/03/2017
58 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 44 09/03/2017
59 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 43 08/03/2017
60 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 42 07/03/2017
61 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 41 06/03/2017
62 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 40 05/03/2017
63 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 39 04/03/2017
64 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 38 03/03/2017
65 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 37 02/03/2017
66 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 36 01/03/2017
67 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 35 28/02/2017
68 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 34 27/02/2017
69 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 33 26/02/2017
70 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 32 25/02/2017
71 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 31 24/02/2017
72 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 30 23/02/2017
73 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 29 22/02/2017
74 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 28 21/02/2017
75 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 27 20/02/2017
76 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 26 19/02/2017
77 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 25 18/02/2017
78 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 24 17/02/2017
79 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 23 16/02/2017
80 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 22 15/02/2017
81 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 21 14/02/2017
82 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 20 13/02/2017
83 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 19 12/02/2017
84 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 18 11/02/2017
85 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 17 10/02/2017
86 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 16 09/02/2017
87 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 15 08/02/2017
88 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 14 06/02/2017
89 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 13 27/01/2017
90 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 12 25/01/2017
91 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 11 23/01/2017
92 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 10 21/01/2017
93 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9 19/01/2017
94 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8 18/01/2017
95 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7 17/01/2017
96 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6 16/01/2017
97 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5 15/01/2017
98 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4 14/01/2017
99 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3 13/01/2017
100 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2 12/01/2017
101 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1 11/01/2017