Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 11/01/2017

Nữ bác sỹ Lâm Sương ngoài ý muốn xuyên vào cuốn tiểu thuyết YY, hơn nữa còn trở thành nữ chính bi kịch “Lăng Sương”.

Trong nguyên tác truyện nữ chính bị đủ loại tra nam ngược thân lại ngược tâm, mà Lăng Sương của thời hiện đại quyết định thay đổi vận mệnh, quyết không cúi đầu trước tra nam!

Mà bước đầu tiên, chính là dưỡng một thiếu chủ ma giáo…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 57 22/03/2017
2 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 56 21/03/2017
3 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 55 20/03/2017
4 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 54 19/03/2017
5 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 53 18/03/2017
6 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 52 17/03/2017
7 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 51 16/03/2017
8 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 50 15/03/2017
9 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 49 14/03/2017
10 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 48 13/03/2017
11 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 47 12/03/2017
12 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 46 11/03/2017
13 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 45 10/03/2017
14 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 44 09/03/2017
15 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 43 08/03/2017
16 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 42 07/03/2017
17 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 41 06/03/2017
18 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 40 05/03/2017
19 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 39 04/03/2017
20 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 38 03/03/2017
21 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 37 02/03/2017
22 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 36 01/03/2017
23 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 35 28/02/2017
24 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 34 27/02/2017
25 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 33 26/02/2017
26 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 32 25/02/2017
27 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 31 24/02/2017
28 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 30 23/02/2017
29 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 29 22/02/2017
30 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 28 21/02/2017
31 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 27 20/02/2017
32 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 26 19/02/2017
33 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 25 18/02/2017
34 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 24 17/02/2017
35 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 23 16/02/2017
36 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 22 15/02/2017
37 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 21 14/02/2017
38 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 20 13/02/2017
39 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 19 12/02/2017
40 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 18 11/02/2017
41 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 17 10/02/2017
42 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 16 09/02/2017
43 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 15 08/02/2017
44 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 14 06/02/2017
45 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 13 27/01/2017
46 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 12 25/01/2017
47 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 11 23/01/2017
48 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 10 21/01/2017
49 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9 19/01/2017
50 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8 18/01/2017
51 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7 17/01/2017
52 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6 16/01/2017
53 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5 15/01/2017
54 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4 14/01/2017
55 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3 13/01/2017
56 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2 12/01/2017
57 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1 11/01/2017