Faster Than A Kiss

Faster Than A Kiss

Tên khác: Kiss Yori mo Hayaku
Tác giả: Tanaka Meca
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: xiS
Ngày thêm: 09/07/2016

Sau khi bố mẹ qua đời, Fumino và em trai của mình phải ở nhờ nhà người thân hết người nọ đến người kia. Chán với cảnh sống đó, cô quyết định bỏ học và đi làm để giúp đỡ em trai cũng nhưng chính mình. Một lần ngồi trong công viên, thầy giáo cô xuất hiện và đồng ý cưới cô, giúp đỡ cô và em trai!! Liệu anh ta có nghiêm túc chăng hay đây chỉ là một việc giỡn đùa…!?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Faster Than A Kiss – Chap 57.7 HẾT17/09/2017
2 Faster Than A Kiss – Chap 57.6 22/08/2017
3 Faster Than A Kiss – Chap 57.5 22/08/2017
4 Faster Than A Kiss – Chap 57 07/07/2016
5 Faster Than A Kiss – Chap 56 07/07/2016
6 Faster Than A Kiss – Chap 55.5 07/07/2016
7 Faster Than A Kiss – Chap 55 07/07/2016
8 Faster Than A Kiss – Chap 54 07/07/2016
9 Faster Than A Kiss – Chap 53 07/07/2016
10 Faster Than A Kiss – Chap 52 07/07/2016
11 Faster Than A Kiss – Chap 51 07/07/2016
12 Faster Than A Kiss – Chap 50 07/07/2016
13 Faster Than A Kiss – Chap 49 07/07/2016
14 Faster Than A Kiss – Chap 48 07/07/2016
15 Faster Than A Kiss – Chap 47 07/07/2016
16 Faster Than A Kiss – Chap 46 07/07/2016
17 Faster Than A Kiss – Chap 45 07/07/2016
18 Faster Than A Kiss – Chap 44 07/07/2016
19 Faster Than A Kiss – Chap 43 07/07/2016
20 Faster Than A Kiss – Chap 42 07/07/2016
21 Faster Than A Kiss – Chap 41 07/07/2016
22 Faster Than A Kiss – Chap 40 07/07/2016
23 Faster Than A Kiss – Chap 39 07/07/2016
24 Faster Than A Kiss – Chap 38 07/07/2016
25 Faster Than A Kiss – Chap 37 07/07/2016
26 Faster Than A Kiss – Chap 36 07/07/2016
27 Faster Than A Kiss – Chap 35.5 07/07/2016
28 Faster Than A Kiss – Chap 35 07/07/2016
29 Faster Than A Kiss – Chap 34 07/07/2016
30 Faster Than A Kiss – Chap 33 07/07/2016
31 Faster Than A Kiss – Chap 32 07/07/2016
32 Faster Than A Kiss – Chap 31 07/07/2016
33 Faster Than A Kiss – Chap 30 07/07/2016
34 Faster Than A Kiss – Chap 29 07/07/2016
35 Faster Than A Kiss – Chap 28 07/07/2016
36 Faster Than A Kiss – Chap 27 07/07/2016
37 Faster Than A Kiss – Chap 26 07/07/2016
38 Faster Than A Kiss – Chap 25 07/07/2016
39 Faster Than A Kiss – Chap 24 07/07/2016
40 Faster Than A Kiss – Chap 23 07/07/2016
41 Faster Than A Kiss – Chap 22.5 07/07/2016
42 Faster Than A Kiss – Chap 22 07/07/2016
43 Faster Than A Kiss – Chap 21 07/07/2016
44 Faster Than A Kiss – Chap 20 07/07/2016
45 Faster Than A Kiss – Chap 19 07/07/2016
46 Faster Than A Kiss – Chap 18 07/07/2016
47 Faster Than A Kiss – Chap 17 07/07/2016
48 Faster Than A Kiss – Chap 16 07/07/2016
49 Faster Than A Kiss – Chap 15 07/07/2016
50 Faster Than A Kiss – Chap 14 07/07/2016
51 Faster Than A Kiss – Chap 13 07/07/2016
52 Faster Than A Kiss – Chap 12 07/07/2016
53 Faster Than A Kiss – Chap 11 07/07/2016
54 Faster Than A Kiss – Chap 10 07/07/2016
55 Faster Than A Kiss – Chap 9 07/07/2016
56 Faster Than A Kiss – Chap 8 07/07/2016
57 Faster Than A Kiss – Chap 7 07/07/2016
58 Faster Than A Kiss – Chap 6 07/07/2016
59 Faster Than A Kiss – Chap 5 07/07/2016
60 Faster Than A Kiss – Chap 4 07/07/2016
61 Faster Than A Kiss – Chap 3 07/07/2016
62 Faster Than A Kiss – Chap 2 07/07/2016
63 Faster Than A Kiss – Chap 1 07/07/2016
64 Faster Than A Kiss – Chap 0 07/07/2016