Giả Diện Thế Thân

Giả Diện Thế Thân

Tên khác: Kẻ Thế Thân
Tác giả: DAZUI
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 02/07/2016

Kẻ chủ mưu đã hủy hoại tất cả của hắn, khiến hắn phải vật lộn, đau khổ, vĩnh viễn trong vai trò là kẻ thế thân không thể dùng mặt thật trước mặt người khác… Giúp bản thân lựa chọn sát nhân hắc hóa, vứt bỏ chút ấm áp cuối cùng của linh hồn… Nhiều năm ngụy trang, chu du khắp nơi trên thế giới, bồi dưỡng thế lực, chỉ để tìm kiếm kẻ đó – báo thù!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Giả Diện Thế Thân – Chap 135 12/01/2018
2 Giả Diện Thế Thân – Chap 134 11/01/2018
3 Giả Diện Thế Thân – Chap 133 10/01/2018
4 Giả Diện Thế Thân – Chap 132 04/01/2018
5 Giả Diện Thế Thân – Chap 131 03/01/2018
6 Giả Diện Thế Thân – Chap 130 02/01/2018
7 Giả Diện Thế Thân – Chap 129 01/01/2018
8 Giả Diện Thế Thân – Chap 128 06/10/2017
9 Giả Diện Thế Thân – Chap 127 06/10/2017
10 Giả Diện Thế Thân – Chap 126 20/09/2017
11 Giả Diện Thế Thân – Chap 125 13/09/2017
12 Giả Diện Thế Thân – Chap 124 06/09/2017
13 Giả Diện Thế Thân – Chap 123 06/09/2017
14 Giả Diện Thế Thân – Chap 122 25/08/2017
15 Giả Diện Thế Thân – Chap 121 18/08/2017
16 Giả Diện Thế Thân – Chap 120 17/08/2017
17 Giả Diện Thế Thân – Chap 119 16/08/2017
18 Giả Diện Thế Thân – Chap 118 15/08/2017
19 Giả Diện Thế Thân – Chap 117 02/08/2017
20 Giả Diện Thế Thân – Chap 116 27/07/2017
21 Giả Diện Thế Thân – Chap 115 26/07/2017
22 Giả Diện Thế Thân – Chap 114 20/07/2017
23 Giả Diện Thế Thân – Chap 113 12/07/2017
24 Giả Diện Thế Thân – Chap 112 11/07/2017
25 Giả Diện Thế Thân – Chap 111 20/04/2017
26 Giả Diện Thế Thân – Chap 110 12/04/2017
27 Giả Diện Thế Thân – Chap 109 04/04/2017
28 Giả Diện Thế Thân – Chap 108 22/03/2017
29 Giả Diện Thế Thân – Chap 107 14/03/2017
30 Giả Diện Thế Thân – Chap 106 09/03/2017
31 Giả Diện Thế Thân – Chap 105 25/02/2017
32 Giả Diện Thế Thân – Chap 104 14/02/2017
33 Giả Diện Thế Thân – Chap 103 06/02/2017
34 Giả Diện Thế Thân – Chap 102 13/01/2017
35 Giả Diện Thế Thân – Chap 101 03/01/2017
36 Giả Diện Thế Thân – Chap 100 26/12/2016
37 Giả Diện Thế Thân – Chap 99 13/12/2016
38 Giả Diện Thế Thân – Chap 98 06/12/2016
39 Giả Diện Thế Thân – Chap 97 30/11/2016
40 Giả Diện Thế Thân – Chap 96 17/11/2016
41 Giả Diện Thế Thân – Chap 95 14/11/2016
42 Giả Diện Thế Thân – Chap 94 08/11/2016
43 Giả Diện Thế Thân – Chap 93 03/11/2016
44 Giả Diện Thế Thân – Chap 92 24/10/2016
45 Giả Diện Thế Thân – Chap 91 11/10/2016
46 Giả Diện Thế Thân – Chap 90 06/10/2016
47 Giả Diện Thế Thân – Chap 89 26/09/2016
48 Giả Diện Thế Thân – Chap 88 24/09/2016
49 Giả Diện Thế Thân – Chap 87 23/09/2016
50 Giả Diện Thế Thân – Chap 86 22/09/2016
51 Giả Diện Thế Thân – Chap 85 21/09/2016
52 Giả Diện Thế Thân – Chap 84 20/09/2016
53 Giả Diện Thế Thân – Chap 83 19/09/2016
54 Giả Diện Thế Thân – Chap 82 18/09/2016
55 Giả Diện Thế Thân – Chap 81 17/09/2016
56 Giả Diện Thế Thân – Chap 80 17/09/2016
57 Giả Diện Thế Thân – Chap 79 16/09/2016
58 Giả Diện Thế Thân – Chap 78 15/09/2016
59 Giả Diện Thế Thân – Chap 77 13/09/2016
60 Giả Diện Thế Thân – Chap 76 11/09/2016
61 Giả Diện Thế Thân – Chap 75 09/09/2016
62 Giả Diện Thế Thân – Chap 74 08/09/2016
63 Giả Diện Thế Thân – Chap 73 07/09/2016
64 Giả Diện Thế Thân – Chap 72 06/09/2016
65 Giả Diện Thế Thân – Chap 71 05/09/2016
66 Giả Diện Thế Thân – Chap 70 04/09/2016
67 Giả Diện Thế Thân – Chap 69 02/09/2016
68 Giả Diện Thế Thân – Chap 68 01/09/2016
69 Giả Diện Thế Thân – Chap 67 31/08/2016
70 Giả Diện Thế Thân – Chap 66 30/08/2016
71 Giả Diện Thế Thân – Chap 65 29/08/2016
72 Giả Diện Thế Thân – Chap 64 28/08/2016
73 Giả Diện Thế Thân – Chap 63 27/08/2016
74 Giả Diện Thế Thân – Chap 62 26/08/2016
75 Giả Diện Thế Thân – Chap 61 25/08/2016
76 Giả Diện Thế Thân – Chap 60 24/08/2016
77 Giả Diện Thế Thân – Chap 59 23/08/2016
78 Giả Diện Thế Thân – Chap 58 22/08/2016
79 Giả Diện Thế Thân – Chap 57 21/08/2016
80 Giả Diện Thế Thân – Chap 56 19/08/2016
81 Giả Diện Thế Thân – Chap 55 18/08/2016
82 Giả Diện Thế Thân – Chap 54 17/08/2016
83 Giả Diện Thế Thân – Chap 53 15/08/2016
84 Giả Diện Thế Thân – Chap 52 14/08/2016
85 Giả Diện Thế Thân – Chap 51 13/08/2016
86 Giả Diện Thế Thân – Chap 50 12/08/2016
87 Giả Diện Thế Thân – Chap 49 11/08/2016
88 Giả Diện Thế Thân – Chap 48 10/08/2016
89 Giả Diện Thế Thân – Chap 47 09/08/2016
90 Giả Diện Thế Thân – Chap 46 08/08/2016
91 Giả Diện Thế Thân – Chap 45 07/08/2016
92 Giả Diện Thế Thân – Chap 44 06/08/2016
93 Giả Diện Thế Thân – Chap 43 04/08/2016
94 Giả Diện Thế Thân – Chap 42 03/08/2016
95 Giả Diện Thế Thân – Chap 41 02/08/2016
96 Giả Diện Thế Thân – Chap 40 01/08/2016
97 Giả Diện Thế Thân – Chap 39 31/07/2016
98 Giả Diện Thế Thân – Chap 38 30/07/2016
99 Giả Diện Thế Thân – Chap 37 29/07/2016
100 Giả Diện Thế Thân – Chap 36 28/07/2016
101 Giả Diện Thế Thân – Chap 35 27/07/2016
102 Giả Diện Thế Thân – Chap 34 26/07/2016
103 Giả Diện Thế Thân – Chap 33 25/07/2016
104 Giả Diện Thế Thân – Chap 32 24/07/2016
105 Giả Diện Thế Thân – Chap 31 23/07/2016
106 Giả Diện Thế Thân – Chap 30 22/07/2016
107 Giả Diện Thế Thân – Chap 29 20/07/2016
108 Giả Diện Thế Thân – Chap 28 19/07/2016
109 Giả Diện Thế Thân – Chap 27 17/07/2016
110 Giả Diện Thế Thân – Chap 26 16/07/2016
111 Giả Diện Thế Thân – Chap 25 14/07/2016
112 Giả Diện Thế Thân – Chap 24 13/07/2016
113 Giả Diện Thế Thân – Chap 23 08/07/2016
114 Giả Diện Thế Thân – Chap 22 07/07/2016
115 Giả Diện Thế Thân – Chap 21 06/07/2016
116 Giả Diện Thế Thân – Chap 20 05/07/2016
117 Giả Diện Thế Thân – Chap 19 04/07/2016
118 Giả Diện Thế Thân – Chap 18 03/07/2016
119 Giả Diện Thế Thân – Chap 17 02/07/2016
120 Giả Diện Thế Thân – Chap 16 02/07/2016
121 Giả Diện Thế Thân – Chap 15 02/07/2016
122 Giả Diện Thế Thân – Chap 14 02/07/2016
123 Giả Diện Thế Thân – Chap 13 02/07/2016
124 Giả Diện Thế Thân – Chap 12 02/07/2016
125 Giả Diện Thế Thân – Chap 11 02/07/2016
126 Giả Diện Thế Thân – Chap 10 02/07/2016
127 Giả Diện Thế Thân – Chap 9 02/07/2016
128 Giả Diện Thế Thân – Chap 8 02/07/2016
129 Giả Diện Thế Thân – Chap 7 02/07/2016
130 Giả Diện Thế Thân – Chap 6 02/07/2016
131 Giả Diện Thế Thân – Chap 5 02/07/2016
132 Giả Diện Thế Thân – Chap 4 02/07/2016
133 Giả Diện Thế Thân – Chap 3 02/07/2016
134 Giả Diện Thế Thân – Chap 2 02/07/2016
135 Giả Diện Thế Thân – Chap 1 02/07/2016