Già Thiên

Già Thiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Thần Đông
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 14/07/2016

Trong vũ trụ vừa thấy được một khung cảnh cực kỳ chấn nhiếp! Cửu Long kéo quan! Rốt cuộc là trở về thời Lượng Cổ hay đến một bờ tinh không xa xôi. Một thế giới tiên hiệp rộng lớn, quang quái lục li, thần bí vô tận. Nhiệt huyết như núi lửa tràn dâng, kịch tính như sóng dữ ngút trời, dục vọng như vực sâu không đáy. Thông Thiên Lộ, Ngự Kiếm Hành, chích thủ già thiên.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Già Thiên – Chap 61 23/08/2017
2 Già Thiên – Chap 60 09/08/2017
3 Già Thiên – Chap 59 31/07/2017
4 Già Thiên – Chap 58 07/07/2017
5 Già Thiên – Chap 57 15/06/2017
6 Già Thiên – Chap 56 25/05/2017
7 Già Thiên – Chap 55 04/05/2017
8 Già Thiên – Chap 54 21/04/2017
9 Già Thiên – Chap 53 23/03/2017
10 Già Thiên – Chap 52 16/03/2017
11 Già Thiên – Chap 51 03/03/2017
12 Già Thiên – Chap 50 03/02/2017
13 Già Thiên – Chap 49 05/01/2017
14 Già Thiên – Chap 48 29/11/2016
15 Già Thiên – Chap 47 10/10/2016
16 Già Thiên – Chap 46 16/07/2016
17 Già Thiên – Chap 45 12/07/2016
18 Già Thiên – Chap 44 12/07/2016
19 Già Thiên – Chap 43 12/07/2016
20 Già Thiên – Chap 42 12/07/2016
21 Già Thiên – Chap 41 12/07/2016
22 Già Thiên – Chap 40 12/07/2016
23 Già Thiên – Chap 39 12/07/2016
24 Già Thiên – Chap 38 12/07/2016
25 Già Thiên – Chap 37 12/07/2016
26 Già Thiên – Chap 36 12/07/2016
27 Già Thiên – Chap 35 12/07/2016
28 Già Thiên – Chap 34 12/07/2016
29 Già Thiên – Chap 33 12/07/2016
30 Già Thiên – Chap 32 12/07/2016
31 Già Thiên – Chap 31 12/07/2016
32 Già Thiên – Chap 30 12/07/2016
33 Già Thiên – Chap 29 12/07/2016
34 Già Thiên – Chap 28 12/07/2016
35 Già Thiên – Chap 27 12/07/2016
36 Già Thiên – Chap 26 12/07/2016
37 Già Thiên – Chap 25 12/07/2016
38 Già Thiên – Chap 24 12/07/2016
39 Già Thiên – Chap 23 12/07/2016
40 Già Thiên – Chap 22 12/07/2016
41 Già Thiên – Chap 21 12/07/2016
42 Già Thiên – Chap 20 12/07/2016
43 Già Thiên – Chap 19 12/07/2016
44 Già Thiên – Chap 18 12/07/2016
45 Già Thiên – Chap 17 12/07/2016
46 Già Thiên – Chap 16 12/07/2016
47 Già Thiên – Chap 15 12/07/2016
48 Già Thiên – Chap 14 12/07/2016
49 Già Thiên – Chap 13 12/07/2016
50 Già Thiên – Chap 12 12/07/2016
51 Già Thiên – Chap 11 12/07/2016
52 Già Thiên – Chap 10 12/07/2016
53 Già Thiên – Chap 9 12/07/2016
54 Già Thiên – Chap 8 12/07/2016
55 Già Thiên – Chap 7 12/07/2016
56 Già Thiên – Chap 6 12/07/2016
57 Già Thiên – Chap 5 12/07/2016
58 Già Thiên – Chap 4 12/07/2016
59 Già Thiên – Chap 3 12/07/2016
60 Già Thiên – Chap 2 12/07/2016
61 Già Thiên – Chap 1 12/07/2016