Gintama

Gintama

Tên khác: Không có
Tác giả: Hideaki Sorachi
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 09/07/2016

Câu chuyện xoay xung quanh cuộc sống hằng ngày của 3 nhân vật chính, Sakata Gintoki, một Samurai hết thời, bị bệnh tiểu đường nặng, Shinpachi Shimura, kẻ kế thừa của một võ đường xập xệ do chẳng còn ai đến luyện võ trong thời đại này và Kagura, một Amanto với sức mạnh phi thường, tham ăn trong thân hình nhỏ bé của một cô bé 14 tuổi. Cả 3 phải làm đủ mọi việc (hầu hết là phá hoại chứ chẳng làm gì nghiêm túc) để trả tiền nhà hằng tháng…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Gintama – Chap 653 17/11/2017
2 Gintama – Chap 652 17/11/2017
3 Gintama – Chap 651 17/11/2017
4 Gintama – Chap 650 17/11/2017
5 Gintama – Chap 649 17/11/2017
6 Gintama – Chap 648 17/11/2017
7 Gintama – Chap 647 17/11/2017
8 Gintama – Chap 646 09/08/2017
9 Gintama – Chap 645 04/08/2017
10 Gintama – Chap 644 31/07/2017
11 Gintama – Chap 643 31/07/2017
12 Gintama – Chap 642 31/07/2017
13 Gintama – Chap 641 31/07/2017
14 Gintama – Chap 640 31/07/2017
15 Gintama – Chap 639 31/07/2017
16 Gintama – Chap 638 31/07/2017
17 Gintama – Chap 637 31/07/2017
18 Gintama – Chap 636 31/07/2017
19 Gintama – Chap 635 31/07/2017
20 Gintama – Chap 634 31/07/2017
21 Gintama – Chap 633 31/07/2017
22 Gintama – Chap 632 31/07/2017
23 Gintama – Chap 631 31/07/2017
24 Gintama – Chap 630 31/07/2017
25 Gintama – Chap 629 31/07/2017
26 Gintama – Chap 628 31/07/2017
27 Gintama – Chap 627 31/07/2017
28 Gintama – Chap 626 31/07/2017
29 Gintama – Chap 625 31/07/2017
30 Gintama – Chap 624 31/07/2017
31 Gintama – Chap 623 30/03/2017
32 Gintama – Chap 622 07/03/2017
33 Gintama – Chap 621 07/03/2017
34 Gintama – Chap 620 13/02/2017
35 Gintama – Chap 619 02/02/2017
36 Gintama – Chap 618 21/01/2017
37 Gintama – Chap 617 18/01/2017
38 Gintama – Chap 616 23/12/2016
39 Gintama – Chap 615 20/12/2016
40 Gintama – Chap 614 19/12/2016
41 Gintama – Chap 613 27/11/2016
42 Gintama – Chap 612 14/11/2016
43 Gintama – Chap 611 07/11/2016
44 Gintama – Chap 610 29/10/2016
45 Gintama – Chap 609 21/10/2016
46 Gintama – Chap 608 16/10/2016
47 Gintama – Chap 607 06/10/2016
48 Gintama – Chap 606 01/10/2016
49 Gintama – Chap 605 22/09/2016
50 Gintama – Chap 604 17/09/2016
51 Gintama – Chap 603 17/09/2016
52 Gintama – Chap 602 07/09/2016
53 Gintama – Chap 601 02/09/2016
54 Gintama – Chap 600 02/09/2016
55 Gintama – Chap 599 02/09/2016
56 Gintama – Chap 598 30/07/2016
57 Gintama – Chap 597 30/07/2016
58 Gintama – Chap 596 16/07/2016
59 Gintama – Chap 595 08/07/2016
60 Gintama – Chap 594 08/07/2016
61 Gintama – Chap 593 08/07/2016
62 Gintama – Chap 592 08/07/2016
63 Gintama – Chap 591 08/07/2016
64 Gintama – Chap 590 08/07/2016
65 Gintama – Chap 589 08/07/2016
66 Gintama – Chap 588 08/07/2016
67 Gintama – Chap 587 08/07/2016
68 Gintama – Chap 586 08/07/2016
69 Gintama – Chap 585 08/07/2016
70 Gintama – Chap 584 08/07/2016
71 Gintama – Chap 583 08/07/2016
72 Gintama – Chap 582 08/07/2016
73 Gintama – Chap 581 08/07/2016
74 Gintama – Chap 580 08/07/2016
75 Gintama – Chap 579 08/07/2016
76 Gintama – Chap 578 08/07/2016
77 Gintama – Chap 577 08/07/2016
78 Gintama – Chap 576 08/07/2016
79 Gintama – Chap 575 08/07/2016
80 Gintama – Chap 574 08/07/2016
81 Gintama – Chap 573 08/07/2016
82 Gintama – Chap 572 08/07/2016
83 Gintama – Chap 571 08/07/2016
84 Gintama – Chap 570 08/07/2016
85 Gintama – Chap 569 08/07/2016
86 Gintama – Chap 568 08/07/2016
87 Gintama – Chap 567 08/07/2016
88 Gintama – Chap 566 08/07/2016
89 Gintama – Chap 565 08/07/2016
90 Gintama – Chap 564 08/07/2016
91 Gintama – Chap 563 08/07/2016
92 Gintama – Chap 388 08/07/2016
93 Gintama – Chap 387 08/07/2016
94 Gintama – Chap 386 08/07/2016
95 Gintama – Chap 562 08/07/2016
96 Gintama – Chap 561 08/07/2016
97 Gintama – Chap 560 08/07/2016
98 Gintama – Chap 559 08/07/2016
99 Gintama – Chap 558 08/07/2016
100 Gintama – Chap 557 08/07/2016
101 Gintama – Chap 556 08/07/2016
102 Gintama – Chap 555 08/07/2016
103 Gintama – Chap 554 08/07/2016
104 Gintama – Chap 553 08/07/2016
105 Gintama – Chap 552 08/07/2016
106 Gintama – Chap 551 08/07/2016
107 Gintama – Chap 550 08/07/2016
108 Gintama – Chap 549 08/07/2016
109 Gintama – Chap 548 08/07/2016
110 Gintama – Chap 547 08/07/2016
111 Gintama – Chap 546 08/07/2016
112 Gintama – Chap 545 08/07/2016
113 Gintama – Chap 544 08/07/2016
114 Gintama – Chap 543 08/07/2016
115 Gintama – Chap 542 08/07/2016
116 Gintama – Chap 541 08/07/2016
117 Gintama – Chap 540 08/07/2016
118 Gintama – Chap 539 08/07/2016
119 Gintama – Chap 538 08/07/2016
120 Gintama – Chap 537 08/07/2016
121 Gintama – Chap 536 08/07/2016
122 Gintama – Chap 535 08/07/2016
123 Gintama – Chap 534 08/07/2016
124 Gintama – Chap 495 08/07/2016
125 Gintama – Chap 533 08/07/2016
126 Gintama – Chap 532 08/07/2016
127 Gintama – Chap 531 08/07/2016
128 Gintama – Chap 530 08/07/2016
129 Gintama – Chap 529 08/07/2016
130 Gintama – Chap 528 08/07/2016
131 Gintama – Chap 527 08/07/2016
132 Gintama – Chap 526 08/07/2016
133 Gintama – Chap 525 08/07/2016
134 Gintama – Chap 352 08/07/2016
135 Gintama – Chap 425 08/07/2016
136 Gintama – Chap 524 08/07/2016
137 Gintama – Chap 523 08/07/2016
138 Gintama – Chap 522 08/07/2016
139 Gintama – Chap 521 08/07/2016
140 Gintama – Chap 351 08/07/2016
141 Gintama – Chap 520 08/07/2016
142 Gintama – Chap 519 08/07/2016
143 Gintama – Chap 518 08/07/2016
144 Gintama – Chap 517 08/07/2016
145 Gintama – Chap 516 08/07/2016
146 Gintama – Chap 515 08/07/2016
147 Gintama – Chap 514 08/07/2016
148 Gintama – Chap 513 08/07/2016
149 Gintama – Chap 511 08/07/2016
150 Gintama – Chap 510 08/07/2016
151 Gintama – Chap 509 08/07/2016
152 Gintama – Chap 508 08/07/2016
153 Gintama – Chap 507 08/07/2016
154 Gintama – Chap 485 08/07/2016
155 Gintama – Chap 506 08/07/2016
156 Gintama – Chap 484 08/07/2016
157 Gintama – Chap 483 08/07/2016
158 Gintama – Chap 505 08/07/2016
159 Gintama – Chap 482 08/07/2016
160 Gintama – Chap 504 08/07/2016
161 Gintama – Chap 481 08/07/2016
162 Gintama – Chap 480 08/07/2016
163 Gintama – Chap 503 08/07/2016
164 Gintama – Chap 502 08/07/2016
165 Gintama – Chap 479 08/07/2016
166 Gintama – Chap 478 08/07/2016
167 Gintama – Chap 477 08/07/2016
168 Gintama – Chap 476 08/07/2016
169 Gintama – Chap 475 08/07/2016
170 Gintama – Chap 474 08/07/2016
171 Gintama – Chap 473 08/07/2016
172 Gintama – Chap 472 08/07/2016
173 Gintama – Chap 471 08/07/2016
174 Gintama – Chap 470 08/07/2016
175 Gintama – Chap 469 08/07/2016
176 Gintama – Chap 468 08/07/2016
177 Gintama – Chap 467 08/07/2016
178 Gintama – Chap 466 08/07/2016
179 Gintama – Chap 465 08/07/2016
180 Gintama – Chap 464 08/07/2016
181 Gintama – Chap 463 08/07/2016
182 Gintama – Chap 462 08/07/2016
183 Gintama – Chap 461 08/07/2016
184 Gintama – Chap 460 08/07/2016
185 Gintama – Chap 459 08/07/2016
186 Gintama – Chap 458 08/07/2016
187 Gintama – Chap 457 08/07/2016
188 Gintama – Chap 456 08/07/2016
189 Gintama – Chap 455 08/07/2016
190 Gintama – Chap 444 08/07/2016
191 Gintama – Chap 443 08/07/2016
192 Gintama – Chap 442 08/07/2016
193 Gintama – Chap 441 08/07/2016
194 Gintama – Chap 440 08/07/2016
195 Gintama – Chap 439 08/07/2016
196 Gintama – Chap 438 08/07/2016
197 Gintama – Chap 437 08/07/2016
198 Gintama – Chap 435 08/07/2016
199 Gintama – Chap 434 08/07/2016
200 Gintama – Chap 402 08/07/2016
201 Gintama – Chap 401 08/07/2016
202 Gintama – Chap 385 08/07/2016
203 Gintama – Chap 384 08/07/2016
204 Gintama – Chap 382 08/07/2016
205 Gintama – Chap 342 08/07/2016
206 Gintama – Chap 341 08/07/2016
207 Gintama – Chap 340 08/07/2016
208 Gintama – Chap 335 08/07/2016
209 Gintama – Chap 334 08/07/2016
210 Gintama – Chap 333 08/07/2016
211 Gintama – Chap 328 08/07/2016
212 Gintama – Chap 327 08/07/2016
213 Gintama – Chap 312 08/07/2016
214 Gintama – Chap 311 08/07/2016
215 Gintama – Chap 310 08/07/2016
216 Gintama – Chap 309 08/07/2016
217 Gintama – Chap 308 08/07/2016
218 Gintama – Chap 307 08/07/2016
219 Gintama – Chap 306 08/07/2016
220 Gintama – Chap 305 08/07/2016
221 Gintama – Chap 304 08/07/2016
222 Gintama – Chap 303 08/07/2016
223 Gintama – Chap 302 08/07/2016
224 Gintama – Chap 301 08/07/2016
225 Gintama – Chap 300 08/07/2016
226 Gintama – Chap 299 08/07/2016
227 Gintama – Chap 298 08/07/2016
228 Gintama – Chap 297 08/07/2016
229 Gintama – Chap 296 08/07/2016
230 Gintama – Chap 295 08/07/2016
231 Gintama – Chap 294 08/07/2016
232 Gintama – Chap 293 08/07/2016
233 Gintama – Chap 292 08/07/2016
234 Gintama – Chap 291 08/07/2016
235 Gintama – Chap 290 08/07/2016
236 Gintama – Chap 289 08/07/2016
237 Gintama – Chap 288 08/07/2016
238 Gintama – Chap 287 08/07/2016
239 Gintama – Chap 286 08/07/2016
240 Gintama – Chap 285 08/07/2016
241 Gintama – Chap 284 08/07/2016
242 Gintama – Chap 283 08/07/2016
243 Gintama – Chap 282 08/07/2016
244 Gintama – Chap 281 08/07/2016
245 Gintama – Chap 280 08/07/2016
246 Gintama – Chap 279 08/07/2016
247 Gintama – Chap 278 08/07/2016
248 Gintama – Chap 277 08/07/2016
249 Gintama – Chap 276 08/07/2016
250 Gintama – Chap 275 08/07/2016
251 Gintama – Chap 274 08/07/2016
252 Gintama – Chap 273 08/07/2016
253 Gintama – Chap 272 08/07/2016
254 Gintama – Chap 271 08/07/2016
255 Gintama – Chap 270 08/07/2016
256 Gintama – Chap 269 08/07/2016
257 Gintama – Chap 268 08/07/2016
258 Gintama – Chap 267 08/07/2016
259 Gintama – Chap 266 08/07/2016
260 Gintama – Chap 265 08/07/2016
261 Gintama – Chap 264 08/07/2016
262 Gintama – Chap 263 08/07/2016
263 Gintama – Chap 262 08/07/2016
264 Gintama – Chap 261 08/07/2016
265 Gintama – Chap 260 08/07/2016
266 Gintama – Chap 259 08/07/2016
267 Gintama – Chap 258 08/07/2016
268 Gintama – Chap 257 08/07/2016
269 Gintama – Chap 256 08/07/2016
270 Gintama – Chap 255 08/07/2016
271 Gintama – Chap 254 08/07/2016
272 Gintama – Chap 253 08/07/2016
273 Gintama – Chap 252 08/07/2016
274 Gintama – Chap 251 08/07/2016
275 Gintama – Chap 250 08/07/2016
276 Gintama – Chap 249 08/07/2016
277 Gintama – Chap 248 08/07/2016
278 Gintama – Chap 247 08/07/2016
279 Gintama – Chap 246 08/07/2016
280 Gintama – Chap 245 08/07/2016
281 Gintama – Chap 244 08/07/2016
282 Gintama – Chap 243 08/07/2016
283 Gintama – Chap 242 08/07/2016
284 Gintama – Chap 241 08/07/2016
285 Gintama – Chap 240 08/07/2016
286 Gintama – Chap 239 08/07/2016
287 Gintama – Chap 238 08/07/2016
288 Gintama – Chap 237 08/07/2016
289 Gintama – Chap 236 08/07/2016
290 Gintama – Chap 235 08/07/2016
291 Gintama – Chap 234 08/07/2016
292 Gintama – Chap 233 08/07/2016
293 Gintama – Chap 232 08/07/2016
294 Gintama – Chap 231 08/07/2016
295 Gintama – Chap 230 08/07/2016
296 Gintama – Chap 229 08/07/2016
297 Gintama – Chap 228 08/07/2016
298 Gintama – Chap 227 08/07/2016
299 Gintama – Chap 226 08/07/2016
300 Gintama – Chap 225 08/07/2016
301 Gintama – Chap 224 08/07/2016
302 Gintama – Chap 223 08/07/2016
303 Gintama – Chap 222 08/07/2016
304 Gintama – Chap 221 08/07/2016
305 Gintama – Chap 220 08/07/2016
306 Gintama – Chap 219 08/07/2016
307 Gintama – Chap 218 08/07/2016
308 Gintama – Chap 217 08/07/2016
309 Gintama – Chap 216 08/07/2016
310 Gintama – Chap 215 08/07/2016
311 Gintama – Chap 214 08/07/2016
312 Gintama – Chap 213 08/07/2016
313 Gintama – Chap 212 08/07/2016
314 Gintama – Chap 211 08/07/2016
315 Gintama – Chap 210 08/07/2016
316 Gintama – Chap 209 08/07/2016
317 Gintama – Chap 208 08/07/2016
318 Gintama – Chap 207 08/07/2016
319 Gintama – Chap 206 08/07/2016
320 Gintama – Chap 205 08/07/2016
321 Gintama – Chap 204 08/07/2016
322 Gintama – Chap 203 08/07/2016
323 Gintama – Chap 202 08/07/2016
324 Gintama – Chap 201 08/07/2016
325 Gintama – Chap 200 08/07/2016
326 Gintama – Chap 199 08/07/2016
327 Gintama – Chap 198 08/07/2016
328 Gintama – Chap 197 08/07/2016
329 Gintama – Chap 196 08/07/2016
330 Gintama – Chap 195 08/07/2016
331 Gintama – Chap 194 08/07/2016
332 Gintama – Chap 193 08/07/2016
333 Gintama – Chap 192 08/07/2016
334 Gintama – Chap 191 08/07/2016
335 Gintama – Chap 190 08/07/2016
336 Gintama – Chap 189 08/07/2016
337 Gintama – Chap 188 08/07/2016
338 Gintama – Chap 187 08/07/2016
339 Gintama – Chap 186 08/07/2016
340 Gintama – Chap 185 08/07/2016
341 Gintama – Chap 184 08/07/2016
342 Gintama – Chap 183 08/07/2016
343 Gintama – Chap 182 08/07/2016
344 Gintama – Chap 181 08/07/2016
345 Gintama – Chap 180 08/07/2016
346 Gintama – Chap 179 08/07/2016
347 Gintama – Chap 178 08/07/2016
348 Gintama – Chap 177 08/07/2016
349 Gintama – Chap 176 08/07/2016
350 Gintama – Chap 175 08/07/2016
351 Gintama – Chap 174 08/07/2016
352 Gintama – Chap 173 08/07/2016
353 Gintama – Chap 172 08/07/2016
354 Gintama – Chap 171 08/07/2016
355 Gintama – Chap 170 08/07/2016
356 Gintama – Chap 169 08/07/2016
357 Gintama – Chap 168 08/07/2016
358 Gintama – Chap 167 08/07/2016
359 Gintama – Chap 166 08/07/2016
360 Gintama – Chap 165 08/07/2016
361 Gintama – Chap 164 08/07/2016
362 Gintama – Chap 163 08/07/2016
363 Gintama – Chap 162 08/07/2016
364 Gintama – Chap 161 08/07/2016
365 Gintama – Chap 160 08/07/2016
366 Gintama – Chap 159 08/07/2016
367 Gintama – Chap 158 08/07/2016
368 Gintama – Chap 157 08/07/2016
369 Gintama – Chap 156 08/07/2016
370 Gintama – Chap 155 08/07/2016
371 Gintama – Chap 154 08/07/2016
372 Gintama – Chap 153 08/07/2016
373 Gintama – Chap 152 08/07/2016
374 Gintama – Chap 151 08/07/2016
375 Gintama – Chap 150 08/07/2016
376 Gintama – Chap 149 08/07/2016
377 Gintama – Chap 148 08/07/2016
378 Gintama – Chap 147 08/07/2016
379 Gintama – Chap 146 08/07/2016
380 Gintama – Chap 145 08/07/2016
381 Gintama – Chap 144 08/07/2016
382 Gintama – Chap 143 08/07/2016
383 Gintama – Chap 142 08/07/2016
384 Gintama – Chap 141 08/07/2016
385 Gintama – Chap 140 08/07/2016
386 Gintama – Chap 139 08/07/2016
387 Gintama – Chap 138 08/07/2016
388 Gintama – Chap 137 08/07/2016
389 Gintama – Chap 136 08/07/2016
390 Gintama – Chap 135 08/07/2016
391 Gintama – Chap 134 08/07/2016
392 Gintama – Chap 133 08/07/2016
393 Gintama – Chap 132 08/07/2016
394 Gintama – Chap 131 08/07/2016
395 Gintama – Chap 130 08/07/2016
396 Gintama – Chap 129 08/07/2016
397 Gintama – Chap 128 08/07/2016
398 Gintama – Chap 127 08/07/2016
399 Gintama – Chap 126 08/07/2016
400 Gintama – Chap 125 08/07/2016
401 Gintama – Chap 124 08/07/2016
402 Gintama – Chap 123 08/07/2016
403 Gintama – Chap 122 08/07/2016
404 Gintama – Chap 121 08/07/2016
405 Gintama – Chap 120 08/07/2016
406 Gintama – Chap 119 08/07/2016
407 Gintama – Chap 118 08/07/2016
408 Gintama – Chap 117 08/07/2016
409 Gintama – Chap 116 08/07/2016
410 Gintama – Chap 115 08/07/2016
411 Gintama – Chap 114 08/07/2016
412 Gintama – Chap 113 08/07/2016
413 Gintama – Chap 112 08/07/2016
414 Gintama – Chap 111 08/07/2016
415 Gintama – Chap 110 08/07/2016
416 Gintama – Chap 109 08/07/2016
417 Gintama – Chap 108 08/07/2016
418 Gintama – Chap 107 08/07/2016
419 Gintama – Chap 106 08/07/2016
420 Gintama – Chap 105 08/07/2016
421 Gintama – Chap 104 08/07/2016
422 Gintama – Chap 103 08/07/2016
423 Gintama – Chap 102 08/07/2016
424 Gintama – Chap 101 08/07/2016
425 Gintama – Chap 100 08/07/2016
426 Gintama – Chap 99 08/07/2016
427 Gintama – Chap 98 08/07/2016
428 Gintama – Chap 97 08/07/2016
429 Gintama – Chap 96 08/07/2016
430 Gintama – Chap 95 08/07/2016
431 Gintama – Chap 94 08/07/2016
432 Gintama – Chap 93 08/07/2016
433 Gintama – Chap 92 08/07/2016
434 Gintama – Chap 91 08/07/2016
435 Gintama – Chap 90 08/07/2016
436 Gintama – Chap 89 08/07/2016
437 Gintama – Chap 88 08/07/2016
438 Gintama – Chap 87 08/07/2016
439 Gintama – Chap 86 08/07/2016
440 Gintama – Chap 85 08/07/2016
441 Gintama – Chap 84 08/07/2016
442 Gintama – Chap 83 08/07/2016
443 Gintama – Chap 82 08/07/2016
444 Gintama – Chap 81 08/07/2016
445 Gintama – Chap 80 08/07/2016
446 Gintama – Chap 79 08/07/2016
447 Gintama – Chap 78 08/07/2016
448 Gintama – Chap 77 08/07/2016
449 Gintama – Chap 76 08/07/2016
450 Gintama – Chap 75 08/07/2016
451 Gintama – Chap 74 08/07/2016
452 Gintama – Chap 73 08/07/2016
453 Gintama – Chap 72 08/07/2016
454 Gintama – Chap 71 08/07/2016
455 Gintama – Chap 70 08/07/2016
456 Gintama – Chap 69 08/07/2016
457 Gintama – Chap 68 08/07/2016
458 Gintama – Chap 67 08/07/2016
459 Gintama – Chap 66 08/07/2016
460 Gintama – Chap 65 08/07/2016
461 Gintama – Chap 64 08/07/2016
462 Gintama – Chap 63 08/07/2016
463 Gintama – Chap 62 08/07/2016
464 Gintama – Chap 61 08/07/2016
465 Gintama – Chap 60 08/07/2016
466 Gintama – Chap 59 08/07/2016
467 Gintama – Chap 58 08/07/2016
468 Gintama – Chap 57 08/07/2016
469 Gintama – Chap 56 08/07/2016
470 Gintama – Chap 55 08/07/2016
471 Gintama – Chap 54 08/07/2016
472 Gintama – Chap 53 08/07/2016
473 Gintama – Chap 52 08/07/2016
474 Gintama – Chap 51 08/07/2016
475 Gintama – Chap 50 08/07/2016
476 Gintama – Chap 49 08/07/2016
477 Gintama – Chap 48 08/07/2016
478 Gintama – Chap 47 08/07/2016
479 Gintama – Chap 46 08/07/2016
480 Gintama – Chap 45 08/07/2016
481 Gintama – Chap 44 08/07/2016
482 Gintama – Chap 43 08/07/2016
483 Gintama – Chap 42 08/07/2016
484 Gintama – Chap 41 08/07/2016
485 Gintama – Chap 40 08/07/2016
486 Gintama – Chap 39 08/07/2016
487 Gintama – Chap 38 08/07/2016
488 Gintama – Chap 37 08/07/2016
489 Gintama – Chap 36 08/07/2016
490 Gintama – Chap 35 08/07/2016
491 Gintama – Chap 34 08/07/2016
492 Gintama – Chap 33 08/07/2016
493 Gintama – Chap 32 08/07/2016
494 Gintama – Chap 31 08/07/2016
495 Gintama – Chap 30 08/07/2016
496 Gintama – Chap 29 08/07/2016
497 Gintama – Chap 28 08/07/2016
498 Gintama – Chap 27 08/07/2016
499 Gintama – Chap 26 08/07/2016
500 Gintama – Chap 25 08/07/2016
501 Gintama – Chap 24 08/07/2016
502 Gintama – Chap 23 08/07/2016
503 Gintama – Chap 22 08/07/2016
504 Gintama – Chap 21 08/07/2016
505 Gintama – Chap 20 08/07/2016
506 Gintama – Chap 19 08/07/2016
507 Gintama – Chap 18 08/07/2016
508 Gintama – Chap 17 08/07/2016
509 Gintama – Chap 16 08/07/2016
510 Gintama – Chap 15 08/07/2016
511 Gintama – Chap 14 08/07/2016
512 Gintama – Chap 13 08/07/2016
513 Gintama – Chap 12 08/07/2016
514 Gintama – Chap 11 08/07/2016
515 Gintama – Chap 10 08/07/2016
516 Gintama – Chap 9 08/07/2016
517 Gintama – Chap 8 08/07/2016
518 Gintama – Chap 7 08/07/2016
519 Gintama – Chap 6 08/07/2016
520 Gintama – Chap 5 08/07/2016
521 Gintama – Chap 4 08/07/2016
522 Gintama – Chap 3 08/07/2016
523 Gintama – Chap 2 08/07/2016
524 Gintama – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

One-Punch Man

ONE, Murata Yuusuke

Hive

Kim Gyu Sam

Kingdom

Hara Yasuhisa