Girls of the Wild’s

Girls of the Wild’s

Tên khác: Girls the Wild's
Tác giả: Hun, Zhena
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 13/11/2016

Vì hoàn cảnh khó khăn, Song Jae Gu được thầy hiệu trưởng mời đến học 1 trường cấp 3 của ông. Tưởng chừng như măn mắn đã đến với anh, nhưng hóa ra đây là 1 trường nữ sinh. Ngay ngày đi học đầu tiên anh đã có 1 tai nạn ngoài ý muốn với queen người có thế lực nhất ở trường. Liệu anh chàng có thể “sống sót”để tốt nghiệp ra khỏi trường hay không, mời các bạn đón xem…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Girls of the Wild's – Chap 260 HẾT12/11/2016
2 Girls of the Wild's – Chap 259 12/11/2016
3 Girls of the Wild's – Chap 258 12/11/2016
4 Girls of the Wild's – Chap 257 12/11/2016
5 Girls of the Wild's – Chap 256 12/11/2016
6 Girls of the Wild's – Chap 255 12/11/2016
7 Girls of the Wild's – Chap 254 12/11/2016
8 Girls of the Wild's – Chap 253 12/11/2016
9 Girls of the Wild's – Chap 252 12/11/2016
10 Girls of the Wild's – Chap 251 12/11/2016
11 Girls of the Wild's – Chap 250 12/11/2016
12 Girls of the Wild's – Chap 249 12/11/2016
13 Girls of the Wild's – Chap 248 12/11/2016
14 Girls of the Wild's – Chap 247 12/11/2016
15 Girls of the Wild's – Chap 246 12/11/2016
16 Girls of the Wild's – Chap 245 12/11/2016
17 Girls of the Wild's – Chap 244 12/11/2016
18 Girls of the Wild's – Chap 243 12/11/2016
19 Girls of the Wild's – Chap 242 12/11/2016
20 Girls of the Wild's – Chap 241 12/11/2016
21 Girls of the Wild's – Chap 240 12/11/2016
22 Girls of the Wild's – Chap 239 12/11/2016
23 Girls of the Wild's – Chap 238 12/11/2016
24 Girls of the Wild's – Chap 237 12/11/2016
25 Girls of the Wild's – Chap 236 12/11/2016
26 Girls of the Wild's – Chap 235 12/11/2016
27 Girls of the Wild's – Chap 234 12/11/2016
28 Girls of the Wild's – Chap 233 12/11/2016
29 Girls of the Wild's – Chap 232 12/11/2016
30 Girls of the Wild's – Chap 231 12/11/2016
31 Girls of the Wild's – Chap 230 12/11/2016
32 Girls of the Wild's – Chap 229 12/11/2016
33 Girls of the Wild's – Chap 228 12/11/2016
34 Girls of the Wild's – Chap 227 12/11/2016
35 Girls of the Wild's – Chap 226 12/11/2016
36 Girls of the Wild's – Chap 225 12/11/2016
37 Girls of the Wild's – Chap 224 12/11/2016
38 Girls of the Wild's – Chap 223 12/11/2016
39 Girls of the Wild's – Chap 222 12/11/2016
40 Girls of the Wild's – Chap 221 12/11/2016
41 Girls of the Wild's – Chap 220 12/11/2016
42 Girls of the Wild's – Chap 219 12/11/2016
43 Girls of the Wild's – Chap 218 12/11/2016
44 Girls of the Wild's – Chap 217 12/11/2016
45 Girls of the Wild's – Chap 216 12/11/2016
46 Girls of the Wild's – Chap 215 12/11/2016
47 Girls of the Wild's – Chap 214 12/11/2016
48 Girls of the Wild's – Chap 213 12/11/2016
49 Girls of the Wild's – Chap 212 12/11/2016
50 Girls of the Wild's – Chap 211 12/11/2016
51 Girls of the Wild's – Chap 210 12/11/2016
52 Girls of the Wild's – Chap 209 12/11/2016
53 Girls of the Wild's – Chap 208 12/11/2016
54 Girls of the Wild's – Chap 207 12/11/2016
55 Girls of the Wild's – Chap 206 12/11/2016
56 Girls of the Wild's – Chap 205 12/11/2016
57 Girls of the Wild's – Chap 204 12/11/2016
58 Girls of the Wild's – Chap 203 12/11/2016
59 Girls of the Wild's – Chap 202 12/11/2016
60 Girls of the Wild's – Chap 201 12/11/2016
61 Girls of the Wild's – Chap 200 12/11/2016
62 Girls of the Wild's – Chap 199 12/11/2016
63 Girls of the Wild's – Chap 198 12/11/2016
64 Girls of the Wild's – Chap 197 12/11/2016
65 Girls of the Wild's – Chap 196 12/11/2016
66 Girls of the Wild's – Chap 195 12/11/2016
67 Girls of the Wild's – Chap 194 12/11/2016
68 Girls of the Wild's – Chap 193 12/11/2016
69 Girls of the Wild's – Chap 192 12/11/2016
70 Girls of the Wild's – Chap 191 12/11/2016
71 Girls of the Wild's – Chap 190 12/11/2016
72 Girls of the Wild's – Chap 189 12/11/2016
73 Girls of the Wild's – Chap 188 12/11/2016
74 Girls of the Wild's – Chap 187 12/11/2016
75 Girls of the Wild's – Chap 186 12/11/2016
76 Girls of the Wild's – Chap 185 12/11/2016
77 Girls of the Wild's – Chap 184 12/11/2016
78 Girls of the Wild's – Chap 183 12/11/2016
79 Girls of the Wild's – Chap 182 12/11/2016
80 Girls of the Wild's – Chap 181 12/11/2016
81 Girls of the Wild's – Chap 180 12/11/2016
82 Girls of the Wild's – Chap 179 12/11/2016
83 Girls of the Wild's – Chap 178 12/11/2016
84 Girls of the Wild's – Chap 177 12/11/2016
85 Girls of the Wild's – Chap 176 12/11/2016
86 Girls of the Wild's – Chap 175 12/11/2016
87 Girls of the Wild's – Chap 174 12/11/2016
88 Girls of the Wild's – Chap 173 12/11/2016
89 Girls of the Wild's – Chap 172 12/11/2016
90 Girls of the Wild's – Chap 171 12/11/2016
91 Girls of the Wild's – Chap 170 12/11/2016
92 Girls of the Wild's – Chap 169 12/11/2016
93 Girls of the Wild's – Chap 168 12/11/2016
94 Girls of the Wild's – Chap 167 12/11/2016
95 Girls of the Wild's – Chap 166 12/11/2016
96 Girls of the Wild's – Chap 165 12/11/2016
97 Girls of the Wild's – Chap 164 12/11/2016
98 Girls of the Wild's – Chap 163 12/11/2016
99 Girls of the Wild's – Chap 162 12/11/2016
100 Girls of the Wild's – Chap 161 12/11/2016
101 Girls of the Wild's – Chap 160 12/11/2016
102 Girls of the Wild's – Chap 159 12/11/2016
103 Girls of the Wild's – Chap 158 12/11/2016
104 Girls of the Wild's – Chap 157 12/11/2016
105 Girls of the Wild's – Chap 156 12/11/2016
106 Girls of the Wild's – Chap 155 12/11/2016
107 Girls of the Wild's – Chap 154 12/11/2016
108 Girls of the Wild's – Chap 153 12/11/2016
109 Girls of the Wild's – Chap 152 12/11/2016
110 Girls of the Wild's – Chap 151 12/11/2016
111 Girls of the Wild's – Chap 150 12/11/2016
112 Girls of the Wild's – Chap 149 12/11/2016
113 Girls of the Wild's – Chap 148 12/11/2016
114 Girls of the Wild's – Chap 147 12/11/2016
115 Girls of the Wild's – Chap 146 12/11/2016
116 Girls of the Wild's – Chap 145 12/11/2016
117 Girls of the Wild's – Chap 144 12/11/2016
118 Girls of the Wild's – Chap 143 12/11/2016
119 Girls of the Wild's – Chap 142 12/11/2016
120 Girls of the Wild's – Chap 141 12/11/2016
121 Girls of the Wild's – Chap 140 12/11/2016
122 Girls of the Wild's – Chap 139 12/11/2016
123 Girls of the Wild's – Chap 138 12/11/2016
124 Girls of the Wild's – Chap 137 12/11/2016
125 Girls of the Wild's – Chap 136 12/11/2016
126 Girls of the Wild's – Chap 135 12/11/2016
127 Girls of the Wild's – Chap 134 12/11/2016
128 Girls of the Wild's – Chap 133 12/11/2016
129 Girls of the Wild's – Chap 132 12/11/2016
130 Girls of the Wild's – Chap 131 12/11/2016
131 Girls of the Wild's – Chap 130 12/11/2016
132 Girls of the Wild's – Chap 129 12/11/2016
133 Girls of the Wild's – Chap 128 12/11/2016
134 Girls of the Wild's – Chap 127 12/11/2016
135 Girls of the Wild's – Chap 126 12/11/2016
136 Girls of the Wild's – Chap 125 12/11/2016
137 Girls of the Wild's – Chap 124 12/11/2016
138 Girls of the Wild's – Chap 123 12/11/2016
139 Girls of the Wild's – Chap 122 12/11/2016
140 Girls of the Wild's – Chap 121 12/11/2016
141 Girls of the Wild's – Chap 120 12/11/2016
142 Girls of the Wild's – Chap 119 12/11/2016
143 Girls of the Wild's – Chap 118 12/11/2016
144 Girls of the Wild's – Chap 117 12/11/2016
145 Girls of the Wild's – Chap 116 12/11/2016
146 Girls of the Wild's – Chap 115 12/11/2016
147 Girls of the Wild's – Chap 114 12/11/2016
148 Girls of the Wild's – Chap 113 12/11/2016
149 Girls of the Wild's – Chap 112 12/11/2016
150 Girls of the Wild's – Chap 111 12/11/2016
151 Girls of the Wild's – Chap 110 12/11/2016
152 Girls of the Wild's – Chap 109 12/11/2016
153 Girls of the Wild's – Chap 108 12/11/2016
154 Girls of the Wild's – Chap 107 12/11/2016
155 Girls of the Wild's – Chap 106 12/11/2016
156 Girls of the Wild's – Chap 105 12/11/2016
157 Girls of the Wild's – Chap 104 12/11/2016
158 Girls of the Wild's – Chap 103 12/11/2016
159 Girls of the Wild's – Chap 102 12/11/2016
160 Girls of the Wild's – Chap 101 12/11/2016
161 Girls of the Wild's – Chap 100 12/11/2016
162 Girls of the Wild's – Chap 99 12/11/2016
163 Girls of the Wild's – Chap 98 12/11/2016
164 Girls of the Wild's – Chap 97 12/11/2016
165 Girls of the Wild's – Chap 96 12/11/2016
166 Girls of the Wild's – Chap 95 12/11/2016
167 Girls of the Wild's – Chap 94 12/11/2016
168 Girls of the Wild's – Chap 93 12/11/2016
169 Girls of the Wild's – Chap 92 12/11/2016
170 Girls of the Wild's – Chap 91 12/11/2016
171 Girls of the Wild's – Chap 90 12/11/2016
172 Girls of the Wild's – Chap 89 12/11/2016
173 Girls of the Wild's – Chap 88 12/11/2016
174 Girls of the Wild's – Chap 87 12/11/2016
175 Girls of the Wild's – Chap 86 12/11/2016
176 Girls of the Wild's – Chap 85 12/11/2016
177 Girls of the Wild's – Chap 84 12/11/2016
178 Girls of the Wild's – Chap 83 12/11/2016
179 Girls of the Wild's – Chap 82 12/11/2016
180 Girls of the Wild's – Chap 81 12/11/2016
181 Girls of the Wild's – Chap 80 12/11/2016
182 Girls of the Wild's – Chap 79 12/11/2016
183 Girls of the Wild's – Chap 78 12/11/2016
184 Girls of the Wild's – Chap 77 12/11/2016
185 Girls of the Wild's – Chap 76 12/11/2016
186 Girls of the Wild's – Chap 75 12/11/2016
187 Girls of the Wild's – Chap 74 12/11/2016
188 Girls of the Wild's – Chap 73 12/11/2016
189 Girls of the Wild's – Chap 72 12/11/2016
190 Girls of the Wild's – Chap 71 12/11/2016
191 Girls of the Wild's – Chap 70 12/11/2016
192 Girls of the Wild's – Chap 69 12/11/2016
193 Girls of the Wild's – Chap 68 12/11/2016
194 Girls of the Wild's – Chap 67 12/11/2016
195 Girls of the Wild's – Chap 66 12/11/2016
196 Girls of the Wild's – Chap 65 12/11/2016
197 Girls of the Wild's – Chap 64 12/11/2016
198 Girls of the Wild's – Chap 63 12/11/2016
199 Girls of the Wild's – Chap 62 12/11/2016
200 Girls of the Wild's – Chap 61 12/11/2016
201 Girls of the Wild's – Chap 60 12/11/2016
202 Girls of the Wild's – Chap 59 12/11/2016
203 Girls of the Wild's – Chap 58 12/11/2016
204 Girls of the Wild's – Chap 57 12/11/2016
205 Girls of the Wild's – Chap 56 12/11/2016
206 Girls of the Wild's – Chap 55 12/11/2016
207 Girls of the Wild's – Chap 54 12/11/2016
208 Girls of the Wild's – Chap 53 12/11/2016
209 Girls of the Wild's – Chap 52 12/11/2016
210 Girls of the Wild's – Chap 51 12/11/2016
211 Girls of the Wild's – Chap 50 12/11/2016
212 Girls of the Wild's – Chap 49 12/11/2016
213 Girls of the Wild's – Chap 48 12/11/2016
214 Girls of the Wild's – Chap 47 12/11/2016
215 Girls of the Wild's – Chap 46 12/11/2016
216 Girls of the Wild's – Chap 45 12/11/2016
217 Girls of the Wild's – Chap 44 12/11/2016
218 Girls of the Wild's – Chap 43 12/11/2016
219 Girls of the Wild's – Chap 42 12/11/2016
220 Girls of the Wild's – Chap 41 12/11/2016
221 Girls of the Wild's – Chap 40 12/11/2016
222 Girls of the Wild's – Chap 39 12/11/2016
223 Girls of the Wild's – Chap 38 12/11/2016
224 Girls of the Wild's – Chap 37 12/11/2016
225 Girls of the Wild's – Chap 36 12/11/2016
226 Girls of the Wild's – Chap 35 12/11/2016
227 Girls of the Wild's – Chap 34 12/11/2016
228 Girls of the Wild's – Chap 33 12/11/2016
229 Girls of the Wild's – Chap 32 12/11/2016
230 Girls of the Wild's – Chap 31 12/11/2016
231 Girls of the Wild's – Chap 30 12/11/2016
232 Girls of the Wild's – Chap 29 12/11/2016
233 Girls of the Wild's – Chap 28 12/11/2016
234 Girls of the Wild's – Chap 27 12/11/2016
235 Girls of the Wild's – Chap 26 12/11/2016
236 Girls of the Wild's – Chap 25 12/11/2016
237 Girls of the Wild's – Chap 24 12/11/2016
238 Girls of the Wild's – Chap 23 12/11/2016
239 Girls of the Wild's – Chap 22 12/11/2016
240 Girls of the Wild's – Chap 21 12/11/2016
241 Girls of the Wild's – Chap 20 12/11/2016
242 Girls of the Wild's – Chap 19 12/11/2016
243 Girls of the Wild's – Chap 18 12/11/2016
244 Girls of the Wild's – Chap 17 12/11/2016
245 Girls of the Wild's – Chap 16 12/11/2016
246 Girls of the Wild's – Chap 15 12/11/2016
247 Girls of the Wild's – Chap 14 12/11/2016
248 Girls of the Wild's – Chap 13 12/11/2016
249 Girls of the Wild's – Chap 12 12/11/2016
250 Girls of the Wild's – Chap 11 12/11/2016
251 Girls of the Wild's – Chap 10 12/11/2016
252 Girls of the Wild's – Chap 9 12/11/2016
253 Girls of the Wild's – Chap 8 12/11/2016
254 Girls of the Wild's – Chap 7 12/11/2016
255 Girls of the Wild's – Chap 6 12/11/2016
256 Girls of the Wild's – Chap 5 12/11/2016
257 Girls of the Wild's – Chap 4 12/11/2016
258 Girls of the Wild's – Chap 3 12/11/2016
259 Girls of the Wild's – Chap 2 12/11/2016
260 Girls of the Wild's – Chap 1 12/11/2016