Gun x Clover

Gun x Clover

Tên khác: ガン×クローバー; Gun Clover; GunxClover
Tác giả: YAMAGUCHI Mikoto, D.P
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Amethyst Group, Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 12/12/2016

Trường trung học Mikado là nơi đào tạo ra những vệ sĩ tốt nhất. Và main của chúng ta, Miroto Hayama, là một trong số đó, nhưng cậu lại không hề có cấp bậc.

Vậy mà cậu lại được giao cho nhiệm vụ bảo vệ một người mà từ trước tới giờ chưa ai làm được. Liệu cậu có sống sót..?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Gun x Clover – Chap 47 14/02/2017
2 Gun x Clover – Chap 46 11/12/2016
3 Gun x Clover – Chap 45 11/12/2016
4 Gun x Clover – Chap 44 11/12/2016
5 Gun x Clover – Chap 43 – Mẹ Dám hôn gấu main xác định rồi 11/12/2016
6 Gun x Clover – Chap 42 11/12/2016
7 Gun x Clover – Chap 41 11/12/2016
8 Gun x Clover – Chap 40 11/12/2016
9 Gun x Clover – Chap 39 11/12/2016
10 Gun x Clover – Chap 38 11/12/2016
11 Gun x Clover – Chap 37 11/12/2016
12 Gun x Clover – Chap 36 11/12/2016
13 Gun x Clover – Chap 35 11/12/2016
14 Gun x Clover – Chap 34 11/12/2016
15 Gun x Clover – Chap 33 11/12/2016
16 Gun x Clover – Chap 32 11/12/2016
17 Gun x Clover – Chap 31 11/12/2016
18 Gun x Clover – Chap 30 11/12/2016
19 Gun x Clover – Chap 29 11/12/2016
20 Gun x Clover – Chap 28 11/12/2016
21 Gun x Clover – Chap 27 11/12/2016
22 Gun x Clover – Chap 26 11/12/2016
23 Gun x Clover – Chap 25 11/12/2016
24 Gun x Clover – Chap 24 11/12/2016
25 Gun x Clover – Chap 23 11/12/2016
26 Gun x Clover – Chap 22 11/12/2016
27 Gun x Clover – Chap 21 11/12/2016
28 Gun x Clover – Chap 20 11/12/2016
29 Gun x Clover – Chap 19 11/12/2016
30 Gun x Clover – Chap 18 11/12/2016
31 Gun x Clover – Chap 17 11/12/2016
32 Gun x Clover – Chap 16 11/12/2016
33 Gun x Clover – Chap 15 11/12/2016
34 Gun x Clover – Chap 14 11/12/2016
35 Gun x Clover – Chap 13 11/12/2016
36 Gun x Clover – Chap 12 11/12/2016
37 Gun x Clover – Chap 11 11/12/2016
38 Gun x Clover – Chap 10 11/12/2016
39 Gun x Clover – Chap 9 11/12/2016
40 Gun x Clover – Chap 8 11/12/2016
41 Gun x Clover – Chap 7 11/12/2016
42 Gun x Clover – Chap 6 11/12/2016
43 Gun x Clover – Chap 5 11/12/2016
44 Gun x Clover – Chap 4 11/12/2016
45 Gun x Clover – Chap 3 11/12/2016
46 Gun x Clover – Chap 2 11/12/2016
47 Gun x Clover – Chap 1 11/12/2016

Truyện Liên Quan

Hive

Kim Gyu Sam

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su

Gintama

Hideaki Sorachi

Kingdom

Hara Yasuhisa

Nữ Hoàng Ai Cập

Chieko Hosokawa, Fumin

Hiệp Khách Giang Hồ

Yang Jae Hyun, JEON Geuk-jin