H2

H2

Tên khác: Không có
Tác giả: Adachi Mitsuru
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: LH Manga
Ngày thêm: 13/07/2016

Hiro có hai sở thích, bóng chày và truyện tươi mát, nhưng do chấn thương ở vai, buộc cậu phải chọn một trường không có bóng chày. Cô bạn thời ấu Hikari thì theo người yêu Hideo (cũng là bạn thân của Hiro) đến học ở một trường có CLB bóng chày, hai người luôn tin tưởng vài tài năng của Hiro và mong cậu không từ bỏ môn thể thao yêu thích của mình. Tại ngôi trường mới, trong thời gian Hiro tham gia CLB bóng đá, cậu đã gặp Haruka người quản lí hội bóng chày, một cô gái lóng ngóng vụng về nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Rồi CLB bóng đá thách đấu với hội bóng chày, nhằm làm bẽ mặt họ. Đến khi bên Haruka gần như thua hẳn thì Hiro do tức giận trước hành vi của đội bóng đá giúp họ một tay…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 H2 – Chap 208 28/10/2016
2 H2 – Chap 207 27/10/2016
3 H2 – Chap 206 27/10/2016
4 H2 – Chap 205 25/10/2016
5 H2 – Chap 204 20/10/2016
6 H2 – Chap 203 19/10/2016
7 H2 – Chap 202 18/10/2016
8 H2 – Chap 201 17/10/2016
9 H2 – Chap 200 16/10/2016
10 H2 – Chap 199 06/09/2016
11 H2 – Chap 198 06/09/2016
12 H2 – Chap 197 02/09/2016
13 H2 – Chap 196 02/09/2016
14 H2 – Chap 195 02/09/2016
15 H2 – Chap 194 02/09/2016
16 H2 – Chap 193 02/09/2016
17 H2 – Chap 192 02/09/2016
18 H2 – Chap 191 02/09/2016
19 H2 – Chap 190 02/09/2016
20 H2 – Chap 189 12/07/2016
21 H2 – Chap 188 12/07/2016
22 H2 – Chap 187 12/07/2016
23 H2 – Chap 186 12/07/2016
24 H2 – Chap 185 12/07/2016
25 H2 – Chap 184 12/07/2016
26 H2 – Chap 183 12/07/2016
27 H2 – Chap 182 12/07/2016
28 H2 – Chap 181 12/07/2016
29 H2 – Chap 180 12/07/2016
30 H2 – Chap 179 12/07/2016
31 H2 – Chap 178 12/07/2016
32 H2 – Chap 177 12/07/2016
33 H2 – Chap 176 12/07/2016
34 H2 – Chap 175 12/07/2016
35 H2 – Chap 174 12/07/2016
36 H2 – Chap 173 12/07/2016
37 H2 – Chap 172 12/07/2016
38 H2 – Chap 171 12/07/2016
39 H2 – Chap 170 12/07/2016
40 H2 – Chap 169 12/07/2016
41 H2 – Chap 168 12/07/2016
42 H2 – Chap 167 12/07/2016
43 H2 – Chap 166 12/07/2016
44 H2 – Chap 165 12/07/2016
45 H2 – Chap 164 12/07/2016
46 H2 – Chap 163 12/07/2016
47 H2 – Chap 162 12/07/2016
48 H2 – Chap 161 12/07/2016
49 H2 – Chap 160 12/07/2016
50 H2 – Chap 159 12/07/2016
51 H2 – Chap 158 12/07/2016
52 H2 – Chap 157 12/07/2016
53 H2 – Chap 156 12/07/2016
54 H2 – Chap 155 12/07/2016
55 H2 – Chap 154 12/07/2016
56 H2 – Chap 153 12/07/2016
57 H2 – Chap 152 12/07/2016
58 H2 – Chap 151 12/07/2016
59 H2 – Chap 150 12/07/2016
60 H2 – Chap 149 12/07/2016
61 H2 – Chap 148 12/07/2016
62 H2 – Chap 147 12/07/2016
63 H2 – Chap 146 12/07/2016
64 H2 – Chap 145 12/07/2016
65 H2 – Chap 144 12/07/2016
66 H2 – Chap 143 12/07/2016
67 H2 – Chap 142 12/07/2016
68 H2 – Chap 141 12/07/2016
69 H2 – Chap 140 12/07/2016
70 H2 – Chap 139 12/07/2016
71 H2 – Chap 138 12/07/2016
72 H2 – Chap 137 12/07/2016
73 H2 – Chap 136 12/07/2016
74 H2 – Chap 135 12/07/2016
75 H2 – Chap 134 12/07/2016
76 H2 – Chap 133 12/07/2016
77 H2 – Chap 132 12/07/2016
78 H2 – Chap 131 12/07/2016
79 H2 – Chap 130 12/07/2016
80 H2 – Chap 129 12/07/2016
81 H2 – Chap 128 12/07/2016
82 H2 – Chap 127 12/07/2016
83 H2 – Chap 126 12/07/2016
84 H2 – Chap 125 12/07/2016
85 H2 – Chap 124 12/07/2016
86 H2 – Chap 123 12/07/2016
87 H2 – Chap 122 12/07/2016
88 H2 – Chap 121 12/07/2016
89 H2 – Chap 120 12/07/2016
90 H2 – Chap 119 12/07/2016
91 H2 – Chap 118 12/07/2016
92 H2 – Chap 117 12/07/2016
93 H2 – Chap 116 12/07/2016
94 H2 – Chap 115 12/07/2016
95 H2 – Chap 114 12/07/2016
96 H2 – Chap 113 12/07/2016
97 H2 – Chap 112 12/07/2016
98 H2 – Chap 111 12/07/2016
99 H2 – Chap 110 12/07/2016
100 H2 – Chap 109 12/07/2016
101 H2 – Chap 108 12/07/2016
102 H2 – Chap 107 12/07/2016
103 H2 – Chap 106 12/07/2016
104 H2 – Chap 105 12/07/2016
105 H2 – Chap 104 12/07/2016
106 H2 – Chap 103 12/07/2016
107 H2 – Chap 102 12/07/2016
108 H2 – Chap 101 12/07/2016
109 H2 – Chap 100 12/07/2016
110 H2 – Chap 99 12/07/2016
111 H2 – Chap 98 12/07/2016
112 H2 – Chap 97 12/07/2016
113 H2 – Chap 96 12/07/2016
114 H2 – Chap 95 12/07/2016
115 H2 – Chap 94 12/07/2016
116 H2 – Chap 93 12/07/2016
117 H2 – Chap 92 12/07/2016
118 H2 – Chap 91 12/07/2016
119 H2 – Chap 90 12/07/2016
120 H2 – Chap 89 12/07/2016
121 H2 – Chap 88 12/07/2016
122 H2 – Chap 87 12/07/2016
123 H2 – Chap 86 12/07/2016
124 H2 – Chap 85 12/07/2016
125 H2 – Chap 84 12/07/2016
126 H2 – Chap 83 12/07/2016
127 H2 – Chap 82 12/07/2016
128 H2 – Chap 81 12/07/2016
129 H2 – Chap 80 12/07/2016
130 H2 – Chap 79 12/07/2016
131 H2 – Chap 78 12/07/2016
132 H2 – Chap 77 12/07/2016
133 H2 – Chap 76 12/07/2016
134 H2 – Chap 75 12/07/2016
135 H2 – Chap 74 12/07/2016
136 H2 – Chap 73 12/07/2016
137 H2 – Chap 72 12/07/2016
138 H2 – Chap 71 12/07/2016
139 H2 – Chap 70 12/07/2016
140 H2 – Chap 69 12/07/2016
141 H2 – Chap 68 12/07/2016
142 H2 – Chap 67 12/07/2016
143 H2 – Chap 66 12/07/2016
144 H2 – Chap 65 12/07/2016
145 H2 – Chap 64 12/07/2016
146 H2 – Chap 63 12/07/2016
147 H2 – Chap 62 12/07/2016
148 H2 – Chap 61 12/07/2016
149 H2 – Chap 60 12/07/2016
150 H2 – Chap 59 12/07/2016
151 H2 – Chap 58 12/07/2016
152 H2 – Chap 57 12/07/2016
153 H2 – Chap 56 12/07/2016
154 H2 – Chap 55 12/07/2016
155 H2 – Chap 54 12/07/2016
156 H2 – Chap 53 12/07/2016
157 H2 – Chap 52 12/07/2016
158 H2 – Chap 51 12/07/2016
159 H2 – Chap 50 12/07/2016
160 H2 – Chap 49 12/07/2016
161 H2 – Chap 48 12/07/2016
162 H2 – Chap 47 12/07/2016
163 H2 – Chap 46 12/07/2016
164 H2 – Chap 45 12/07/2016
165 H2 – Chap 44 12/07/2016
166 H2 – Chap 43 12/07/2016
167 H2 – Chap 42 12/07/2016
168 H2 – Chap 41 12/07/2016
169 H2 – Chap 40 12/07/2016
170 H2 – Chap 39 12/07/2016
171 H2 – Chap 38 12/07/2016
172 H2 – Chap 34-37 12/07/2016
173 H2 – Chap 33 12/07/2016
174 H2 – Chap 32 12/07/2016
175 H2 – Chap 31 12/07/2016
176 H2 – Chap 30 12/07/2016
177 H2 – Chap 29 12/07/2016
178 H2 – Chap 28 12/07/2016
179 H2 – Chap 27 12/07/2016
180 H2 – Chap 26 12/07/2016
181 H2 – Chap 25 12/07/2016
182 H2 – Chap 24 12/07/2016
183 H2 – Chap 23 12/07/2016
184 H2 – Chap 22 12/07/2016
185 H2 – Chap 21 12/07/2016
186 H2 – Chap 20 12/07/2016
187 H2 – Chap 19 12/07/2016
188 H2 – Chap 18 12/07/2016
189 H2 – Chap 17 12/07/2016
190 H2 – Chap 16 12/07/2016
191 H2 – Chap 15 12/07/2016
192 H2 – Chap 14 12/07/2016
193 H2 – Chap 13 12/07/2016
194 H2 – Chap 12 12/07/2016
195 H2 – Chap 11 12/07/2016
196 H2 – Chap 10 12/07/2016
197 H2 – Chap 9 12/07/2016
198 H2 – Chap 8 12/07/2016
199 H2 – Chap 7 12/07/2016
200 H2 – Chap 6 12/07/2016
201 H2 – Chap 5 12/07/2016
202 H2 – Chap 4 12/07/2016
203 H2 – Chap 3 12/07/2016
204 H2 – Chap 2 12/07/2016
205 H2 – Chap 1 12/07/2016

Truyện Liên Quan

Isekai Yakkyoku

TAKAYAMA Liz, KOUYA Hijiri

Majutsushi Orphen Hagure Tabi

Muraji, Yoshinobu Akita

Uratarou

Nakayama Atsushi

The New Gate

KAZANAMI Shinogi, MIWA Yoshiyuki

Maken no Daydreamer

Nishi Osyou, Tea

Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei

ICHIMARU Kisuke,NAGASHIMA Hiroaki