Hắn Đến Từ Sao Hỏa

Hắn Đến Từ Sao Hỏa

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Ngôn Phong, Truyện V1
Ngày thêm: 07/07/2016

Hắn cùng với ta vốn cũng không thuộc loại cùng cái thế giới.Hắn vì sao mà vui?Hắn vì sao mà bi?Theo đuổi cái dạng gì hạnh phúc?Ta nghĩ đến đây đều là cùng ta không quan hệ.Thẳng đến…… Ngày cá tháng tư năm nay, Địa Cầu bất thình lình bị thần bí người ngoài hành tinh chiếm lĩnh!!