Hanagimi to Koisuru Watashi

Hanagimi to Koisuru Watashi

Tên khác: Không có
Tác giả: Kumaoka Fuyu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 13/07/2016

Nanase Sakashita là một học sinh gương mẫu nhưng điều đó không thể cản cô có tình cảm với Hana-kun – một học sinh cá biệt. Hana-kun đã vô tình đánh rơi một chiếc hộp nhỏ đâu đó trên sân trường. Khi Nanase cố gắng trả lại, Hana-kun bảo cô ấy giữ nó vì đã quá trể để tặng nó cho người anh ta thích.

Người đó là ai?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 35 12/07/2016
2 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 34 12/07/2016
3 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 33 12/07/2016
4 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 32 12/07/2016
5 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 31 12/07/2016
6 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 30 12/07/2016
7 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 29 12/07/2016
8 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 28 12/07/2016
9 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 27 12/07/2016
10 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 26 12/07/2016
11 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 25 12/07/2016
12 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 24 12/07/2016
13 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 23 12/07/2016
14 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 22 12/07/2016
15 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 21 12/07/2016
16 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 20 12/07/2016
17 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 19 12/07/2016
18 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 18 12/07/2016
19 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 17 12/07/2016
20 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 16 12/07/2016
21 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 15 12/07/2016
22 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 14 12/07/2016
23 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 13 12/07/2016
24 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 12.5 12/07/2016
25 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 12 12/07/2016
26 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 11 12/07/2016
27 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 10 12/07/2016
28 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 9 12/07/2016
29 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 8 12/07/2016
30 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 7 12/07/2016
31 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 6 12/07/2016
32 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 5 12/07/2016
33 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 4 12/07/2016
34 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 3 12/07/2016
35 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 2 12/07/2016
36 Hanagimi to Koisuru Watashi – Chap 1 12/07/2016