Hangah, Lee

Hangah, Lee

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: RTT - Road To Throne
Ngày thêm: 08/10/2016

Hang-Ah là một cô gái có thể thấy trước tương lai qua những giấc mơ. Cùng với Nabi, Hang Ah đi trên một cuộc hành trình để phá vỡ con dấu của bốn vị thần…

Truyện Liên Quan

Hangah, Lee

Đang cập nhật