Hào Môn Tiểu Lão Bà

Hào Môn Tiểu Lão Bà

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ngôn Phong, Truyện V1
Ngày thêm: 10/11/2016

Tô Hoàn vốn là một thiên kim tiểu thư, nhưng không biết tại sao công ty của gia đình cô lại phá sản chỉ trong vòng 2 năm, cha mẹ bởi vì không thể trả hết số nợ lớn nên đã tự tử, anh trai thì mất tích. Cuối cùng Tô Hoàn đành phải bán thân cho một câu lạc bộ đêm, một vị thiếu gia thần bí đã mua Tô Hoàn và giao ước với cô ấy…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 43 20/01/2018
2 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 42 19/01/2018
3 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 41 18/01/2018
4 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 40 16/01/2018
5 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 39 13/01/2018
6 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 38 12/01/2018
7 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 37 11/01/2018
8 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 36 10/01/2018
9 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 35 08/01/2018
10 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 34 05/01/2018
11 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 33 04/01/2018
12 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 32 03/01/2018
13 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 31 02/01/2018
14 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 30 01/01/2018
15 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 29 31/12/2017
16 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 28 30/12/2017
17 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 27 29/12/2017
18 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 26 16/08/2017
19 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 25 14/08/2017
20 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 24 10/07/2017
21 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 23 16/06/2017
22 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 22 12/06/2017
23 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 21 09/06/2017
24 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 20 29/03/2017
25 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 19 07/03/2017
26 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 18 03/03/2017
27 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 17 19/02/2017
28 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 16 11/02/2017
29 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 15 09/02/2017
30 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 14 07/01/2017
31 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 13 06/01/2017
32 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 12 06/01/2017
33 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 11 05/01/2017
34 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 10 01/01/2017
35 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 9 31/12/2016
36 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 8 26/12/2016
37 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 7 26/12/2016
38 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 6 11/12/2016
39 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 5 02/12/2016
40 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 4 29/11/2016
41 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 3 20/11/2016
42 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 2 11/11/2016
43 Hào Môn Tiểu Lão Bà – Chap 1 10/11/2016