Harapeko No Marie

Harapeko No Marie

Tên khác: Hungry Marie
Tác giả: Tamura Ryuuhei
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , ,
Nguồn: T.K Translation Team
Ngày thêm: 01/03/2017

Thêm một tác phẩm mang đầy tính bựa nữa của tác giả Ryuuhei Tamura (Tác giả của bộ Beelzebub)